Přes 180 neziskových organizací, spolků a iniciativ podepsalo Výzvu pro premiéry zemí střední a východní Evropy. Chtějí spravedlivou a udržitelnou obnovu ekonomiky

Organizace se spojily ve Výzvě pro premiéry zemí střední a východní Evropy. Foto: Pixabay.com

Premiéři Česka, Slovenska, Maďarska, Polska, Rumunsku a Bulharska dnes obdrželi výzvu podepsanou širokou regionální koalicí představitelů a představitelek občanské společnosti, kteří žádají o využití strategií a financí na obnovu ekonomiky, jež zvýší klimatické cíle EU pro rok 2030, zajistí sociální spravedlnost a zlepší stav životního prostředí, hospodářství i zdraví obyvatelstva. Vlády zemí střední a východní Evropy by měly přijmout vize, reformy a inteligentní politické strategie, které mohou účinně řešit hospodářskou, zdravotnickou i klimatickou krizi současně.

Evropská unie dosud ještě nikdy nepřipravila využití tolika veřejných prostředků, které by nás mohly rychleji přiblížit klimatické neutralitě. Tuto situaci je potřeba vnímat jako příležitost, díky níž by regiony s velkými uhlíkovými emisemi mohly snadněji pokročit vstříc čisté energetice a hospodářství. V současnosti neexistuje strategičtější investice než vyšší podpora aktivit v klimatické oblasti.

Následky klimatické změny pociťujeme už dnes

Osamu Okamura, Děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, který za svou instituci výzvu podpořil, tato slova potvrzuje: „Obnova ekonomiky oslabené následky pandemie, a s ní související investice z fondů EU, jsou jedinečnou, neopakovatelnou a možná poslední výraznou šancí pro společné nastartování jasné cesty k udržitelnějším řešením, šetrným k životnímu prostředí a podporujícím ochranu klimatu. Česko by takovou příležitost nemělo propásnout.”

Výzva dále upozorňuje na to, že následky klimatické změny na náš region dopadají už dnes. Očekává se, že tyto problémy mohou způsobit pokles prosperity a zhoršení životních podmínek, přičemž škody by dosahovaly až 175 miliard EUR ročně. Extrémní počasí vyvolává značný pokles úrody, zhoršuje problémy s vodou a stojí za vlnami veder ve střední a východní Evropě.

Občanská společnost a další aktéři proto požadují, aby národní plány na podporu obnovy a odolnosti i plány na využití fondů EU zajistily dostatečně ambiciózní klimatická opatření v souladu s cílem Pařížské úmluvy na udržení oteplení pod 1,5 °C. Náš ekonomický model by měl být slučitelný s ochranou klimatu a sociální spravedlností.

Nemůžeme si dovolit provizorní řešení

„Během uplynulého půl roku pandemie se ozvaly statisíce občanek a občanů, odborníků a odbornic, osobností akademické sféry, umění i občanské společnosti a požadují ekonomickou a společenskou obnovu v souladu s našimi společnými lidskými a evropskými hodnotami – a k nim patří i řešení klimatické krize na národní i evropské úrovni. Nemůžeme si dovolit provizorní řešení ani taková opatření v nynější ekonomické krizi, která by prohloubila už existující problémy,“ píše se dále ve výzvě.

Další ze signatářek, ředitelka a kurátorka Společnosti Jindřicha Chalupeckého Karina Kottová, k tomu dodává: „Již v roce 1992, téměř o 30 let dříve než Greta Thunberg, vyzývala Severn Cullis-Suzuki na Summitu Země k radikálnímu ukončení devastace životního prostředí. Kolik šanci si myslíme, že ještě máme? Tento rok byl extrémně náročný, ale zároveň jsme viděli, jak rychle dokážeme společně jednat v případě urgentní potřeby. Neumím si představit větší motivaci k radikální transformaci naší společnosti než jakou je naděje v zachování životního prostředí, ve kterém budou moci žít i budoucí generace. Obnova ekonomiky musí jít ruku v ruce s uzdravováním Země.“

Celý text výzvy najdete zde.

Tisková zpráva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat