Novinky ze světa cirkulárního zadávání

INCIEN prosazuje téma cirkulárního zadávání skze Memorandum cirkulárního zadávání s cílem navázat na holandský koncept tzv. Green deals, které se zaměřují na testování netradičních metod spolupráce či technologických řešení vedoucích ke zlepšení procesů souvisejících cirkulárními aspekty veřejného zadávání.

1) Díky impulzu od Adély Havlové z HAVEL & PARTNERS, signatáře Memoranda, a spolupráci s Velvyslanectvím Nizozemského království v Praze se nám daří tento záměr naplňovat i na mezinárodní úrovni. Organizujeme společný webinář Circular & Innovative Public Procurement pro sdílení dobré praxe od zkušeností z budování sítě veřejných zadavatelů & dodavatelů cirkulárních kritérií, tentokrát v oblasti STAVEBNICTVÍ.

Těšit se můžete na:

  • Jacqueline Cramer, bývalou ministryni pro otázky životního prostředí a infrastrukturu, expertku na tvorbu funkčních platforem pro cirkulární ekonomiku
  • Joanna Prummela, mezinárodně působícího experta na cirkularitu ve veřejných zakázkách
  • aktuální stav tématu na úrovni MŽP / MPSV / MPO
  • přehled významných připravovaných projektů
  • příklady konkrétních cirkulárních řešení ve stavebnictví z Holandské strany
  • inovativní digitální řešení pro cirkulární odpadový management ve stavebnictví & systém digitalizace veřejných zakázek v Česku.

Akce je určena pro veřejné zadavatele, dodavatele cirkulárních řešení, zástupce veřejných institucí a ministerstev a zájemce o odborné znalosti na úrovni cirkulární ekonomiky & veřejných zakázek. Více informací včetně odkazu na registraci najdete na stránkách INCIEN.

2) INCIEN spouští 2. ročník kurzu Cirkulární zadávání, kde se účastníci v rámci 10 tříhodinových lekcí seznamují do hloubky s tématem cirkulární ekonomiky a cirkulárních možností ve veřejném zadávání. Pilotní ročník se nám osvědčil a máme velmi pozitivní reakce, oficiálně kurz spustíme příští týden. Pokud byste věděli o někom, koho by kurz mohl zajímat, budeme rádi za sdílení!

3) Na podzim budeme vydávat metodiku k cirkulárnímu zadávání a sborník příkladů dobré praxe, pokud byste chtěli své příklady sdílet i touto formou, přidejte se k Memorandu a posunujte agendu cirkulárního veřejného zadávání a cirkulárních veřejných nákupů!

Cirkulární zadávání je jedno z klíčových témat INCIEN pro rok 2021.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat