Erasmus + aneb Zahraničí volá!

© UWI, Flickr, 2014, CC BY 2.0

Ještě jste neslyšeli o programu Erasmus +? Erasmus + si dal za cíl rozvíjet dovednosti mladých lidí a zvýšit jejich šance získat dobré zaměstnání a také modernizovat vzdělávání, odbornou přípravu a práci s mládeží. Program je plánován na sedm let a bude mít rozpočet ve výši 14,7 miliardy eur (40% nárůst oproti předchozímu programu). Díky Erasmu+ získají více než 4 miliony Evropanů příležitost obohatit své studium, odbornou přípravu či praxi o zkušenosti ze zahraničí.

Erasmus+ bude podporovat nadnárodní partnerství mezi institucemi zabývající se vzděláváním, odbornou přípravou a mládeží, tak aby byla navázána hlubší spolupráce mezi světem vzdělání a pracovním trhem a aby došlo k jejich propojení nutnému k řešení nesouladu mezi potřebami evropského pracovního trhu a typy kvalifikace, které jsou v Evropě k dispozici.

Bude rovněž podporovat úsilí členských států o modernizaci vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží. V oblasti sportu bude podporovat místní tělovýchovu a projekty, které se věnují řešení negativních jevů, s nimiž se setkáváme v mnoha zemích (ovlivňování výsledků zápasů a soutěží, doping, násilí a rasismus).

Erasmus + slučuje sedm stávajících programů EU v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže; poprvé bude také podporovat sport. V této integrované podobě přináší Erasmus+ více možností spolupráce napříč odvětvími vzděláváníodborné přípravy mládeže  a sportu  a díky jednodušším pravidlům je rovněž snazší se ho účastnit, než tomu bylo u jeho předchůdců.

Neváhejte a vyražte do zahraničí. Takové zkušnosti jaké získáte Vám nikdo nedá a ani se Vám o nich nesnilo.

Vice informací o programu na těchto stránkách a vašich vzdělávacích institucích:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_cs.htm

http://www.dzs.cz/cz/erasmus-plus/

Titulní fotografie: UWI, Flickr, 2014, CC BY 2.0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat