Při návštěvě sběrného dvora v Zábřehu je na první pohled jasné, že jde o něco víc, než jen o systém třídění odpadů. Dvůr je zařízen s citem pro ekologii a snahou udělat celý systém třídění a nakládání s odpadem příjemný pro občany. Dvůr spadá pod firmu EKOSERVIS Zábřeh s.r.o., z jejíhož fungování je zřejmé, že dvůr je nejen ekologický, ale i ekonomický. Firma totiž ročně investuje miliony korun do nových projektů, jako je například špičkový plavecký bazén. V letošním roce odpadový systém města doplní i nově vzniklé RE-USE centrum. 


Dobře fungující sběrný dvůr je srdcem správně fungujícího odpadového hospodářství každého města a obce.

Sběrný dvůr Separex vznikl v devadesátých letech minulého století v Zábřehu s cílem ekologičtějšího nakládání s odpady a vytříděním dále zpracovatelného odpadu. V současnosti zde najdete kompostárnu, produkující vynikající agrokompost, jehož kvalita byla několikrát oceněna na celostátní soutěži, překladiště velkoobjemových a komunálních odpadů a dotřiďovací linku na plasty. Nechybí ani technologie zpracovávající stavební odpady s následným prodejem recyklátů, doplněných prodejem písků, štěrků a ostatních stavebních surovin určených pro stavaře a zahrádkáře (štěpka, mulčovací kůra, okrasné valouny, žulové kostky, …). Mezi další služby Separexu patří i doprava objednaných materiálů, zpracování technologie čárových kódů, výchovná a osvětová činnost, evidenční služby pro obce a podnikatele, úklid černých skládek, svoz odpadů a kontejnerová služba.

A právě na takovýchto moderních sběrných dvorech dnes postupně vznikají místa, na kterých jsou přinesené předměty evidovány mimo režim odpadů, neboť odpadem se stane věc až ve chvíli, kdy ji za odpad skutečně označíme. A mnoho věcí, které se nám nehodí, dost možná ani odpadem nejsou a naopak – mohou udělat radost někomu jinému.

Re-use centrum vznikne v prostorách bývalého bazaru. 

Projekt RE-USE Zábřeh má za cíl redukovat množství odpadu prodloužením životního cyklu použitých, ale stále funkčních věcí. Prvotní myšlenka projektu se zrodila u pracovníků sběrného dvora Separex, kteří sledovali, jak občané odevzdávají jako odpad i věci, které byly v dobrém stavu a daly se stále účelně využít. Podněty přicházely i od samotných občanů, kteří přicházeli s dotazy, co dělat s věcmi, které již nechtějí, ale nejsou ještě na vyhození. Tak vznikl projekt RE-USE Zábřeh, na kterém spolupracuje Město Zábřeh, EKO servis Zábřeh s.r.o. a Technické služby Zábřeh, příspěvková organizace.

Edukace je základ. I pro RE-USE centrum. Lidé často nevědí, o co se jedná.

Pro neznalého občana jsou na dvoře na každém kroku informační tabule a od proškolené obsluhy dostanete odpovědi na všechny záludné otázky. Obsluha s úsměvem prochází všechny přivezené materiály a ukazuje občanům, co kam patří. Důkladná osvěta je základem nově vznikajícího centra. To vzniklo v prostorách současného bazaru, který má pro provoz dostatečné kapacity. “Chtěli jsme re-use centrum vybudovat tak, aby měl prostor dobrou úroveň a aby měli lidé čas si vše prohlédnout. Re-use centra se stávají častějším doplňkem sběrných dvorů, ale bohužel často jen jako malý kontejner s policemi. Tam ale není dost manipulačního prostoru. Když jsme viděli to brněnské, hned jsme věděli, že naše RE-USE centrum musí být větší,“ dodává pan Doubravský.

Nová brožura pro obce: Opětovné využití a re-use centra.

Jak RE-USE funguje?

Občan použitou funkční a čistou věc zdarma odevzdá na sběrném místě Separexu. Tato věc je následně předána do RE-USE bazaru na ul. Školská, kde je za symbolickou částku prodána. Kompletní informace o provozu centra najdou obyvatelé i na webových stránkách projektu. 

 

Co občané mohou a nemohou odevzdat do RE-USE Zábřeh

Občané mohou odevzdat nábytek, zařízení a vybavení domácností, obrazy, rámy na obrazy, vázy, dekorace do domácnosti, květináče, mechanické domácí spotřebiče, mediální produkty, hračky, sportovní vybavení, knihy, časopisy a další.  Naopak do RE-USE není možné přijmout drobnou a domácí elektroniku, pracovní elektrické nástroje či jiná elektrozařízení a čalouněný nábytek.

Pro dosažení maximální transparentnosti procesu je každá věc označena samolepkou s logem RE- USE, aby se odlišila od věcí prodávaných v klasickém bazaru. Důsledná evidence věcí z RE-USE pomůže v následné statistice získat data o množství věcí, které se nestaly zbytečně odpadem a byly navráceny do oběhu.

Každá věc bude důsledně evidována. Pořádek dělá přátele i dobře fungující podnik.

Re-use centrum bude fungovat velmi transparentně, což je klíč k získání důvěry zákazníků. Když lidé vidí, jaké jsou náklady na provoz i zajištění obsluhy a kolik financí re-use centrum přinese, budou systému více věřit a zapojí se do něj. Re-use centrum totiž veškeré výdělky plánuje využít na podporu potřebných aktivit ve městě. Kromě zaměstnání klientů městských sociálních služeb také může časem generovat zisk, který bude adekvátně rozložen. Podporu tak může získat například městský útulek nebo jiné prospěšné projekty, které ve městě vznikají.

Myšlenky znovupoužívání doplní i opravy.

Věci, co se nevejdou do re-use centra, mohou lidé stále pohodlně odvézt na sběrný dvůr SEPAREX, kde dost možná dostane daná věc nový život. „Všimli jsme si, že spousta věcí je ještě kvalitních nebo opravitelných. Už máme k dispozici člověka, který má povolení pro opravu a revizi elektronických výrobků. Často se stává, že lidé přinesou mírně rozbité věci, které však stačí opravit a dát dál do oběhu,“ doplňuje Doubravský. Zábřeh tak velmi brzy může fungovat jako Švédsko, kde jsou opravy nejen vítané, ale i daňově zvýhodněné. Na to však musíme ještě chvilku počkat a snažit se upozorňovat na fakt, že ne vždy se opravy ekonomicky vyplatí a tak je třeba je mírně zvýhodnit i po stránce daňového nastavení v Česku. Daňové zvýhodnění oprav tak může časem doplnit i zvýhodnění výrobků z recyklátů, které jsou dnes kvůli většímu poměru pracovní síly nutné k jejich výrobě, cenově nekonkurenceschopné výrobkům z primárních surovin.

Důležitým aspektem je i zapojení sociálních služeb.

Do budoucna by RE-USE Zábřeh mělo být propojeno se sociálními službami rovnou na dvou úrovních. Lidé, kteří se ocitnou v sociální tísni, by jednak mohli snadněji získat potřebné vybavení domácnosti a jednak aktivní spolupráci v RE-USE Zábřeh, kde by mohli být zaměstnáni.


 

Už teď je Zábřeh vzorovým městem. Kromě výborné spolupráce města a městských firem funguje i zapálení pro věc jednotlivců, které stojí za novými nápady. Ty padají na velmi úrodnou půdu a z města se stává výborná ukázka fungování cirkulární ekonomiky v praxi. Ta stojí na kombinaci ekologických a ekonomických aspektů a úspory peněz jdou ruku v ruce s úsporou přírodních zdrojů. 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here