Co s odpady v Amazonii? Odpadové hospodářství v jednom ekvádorském městě pod lupou

Kulturně-osvětový program “Region Pastaza Recykluje”

To byl ale velký omyl. Místní systém nakládání s odpady je v porovnání s ostatními zeměmi v regionu na velice dobré úrovni. V městě Puyo mají všechny domácnosti každodenní svoz odpadu, který se vyváží na sanitární skládku, ulice města jsou denně uklízeny týmem městských metařů a existuje dokonce sběr odpadu z nemocnic, jež se ukládá zvlášť, za přísných podmínek. Téměř deset let spolupracuje město s místními komunitními kompostárnami, které zpracovávají více než tunu organického odpadu denně, sváženého z ovocných a zeleninových trhů. Puyo se ale rozhodlo udělat další krok vpřed a přistoupit k inovacím, které by zajistily jak finanční tak environmentální udržitelnost současného systému.

Koncem roku 2017 spustil městský úřad ve spolupráci s nevládní organizací Fundacion Alianza por la Solidaridad rok a půl trvající projekt, jehož úkolem je zefektivnit nakládání s organickým odpadem z domácností. Tento projekt přijelo podpořit 5 dobrovolníků z Evropy v rámci mezinárodního projektu The EU Aid Volunteers. První polovina projektu měla spíše analytickou povahu. Mapovali jsme detailní strukturu a fungování současného odpadového systému. V druhé části by se pak měly aplikovat námi navržené změny na zlepšení.

Každý z pěti dobrovolníků je zodpovědný za jinou sekci projektu, podle toho jakou mají předešlou zkušenost v praxi. Lucia Lozano, která dříve pracovala jako finanční auditor v Madridu, zrevidovala celou finanční strukturu místního systému nakládání s odpady. Mikel Gomez pracuje s místními komunitními kompostárnami na sjednocení a zefektivnění procesů výroby kompostu. Natalia Cuevas má na starosti sekci lidských zdrojů. Žurnalistka Carmen Vicente připravuje informativní programy a podpůrné osvětové kampaně. A já, Lucie Pečínková, mám na starosti technické aspekty, jako odpadovou analýzu nebo revizi tras sběru odpadu.

Separace odpadů v domácnosti
Ve městě Puyo, které má okolo 50 tisíc obyvatel se denně sveze asi 35 tun směsného komunálního odpadu, jež se ukládá na místní sanitární skládku za městem. Jen nepatrné množství materiálu se vytřídí díky neformálním sběračům, kteří pracují na skládce i v ulicích města. Tito sběrači manuálně vybírají materiál jako plastové lahve, papír nebo karton, který pak prodávají překupníkům recyklovatelného materiálu. V současnosti totiž neexistuje žádný regulovaný systém na třídění odpadu.

Při takovém množství komunálního odpadu má jedna skládkovací buňka , která stojí město okolo půl milionu dolarů, životnost cca 4 roky. Efektivnější systém třídění by mohl výrazně snížit množství materiálu, který se na skládku vyváží a tím také šetřit městský rozpočet. Po provedení odpadové analýzy jsme zjistili, že skoro 61% množství odpadu, které dnes končí na skládce, se může recyklovat. 46 % tvoří organický odpad, který lze využít ke kompostování; téměř 17% je organický odpad nevhodný ke kompostování; 14% recyklovatelný materiál jako papír, plasty, sklo, atd.; a necelých 27% je směsný komunální odpad. Ročně je tak možné odklonit přes 7 tun odpadu a ušetřit až 75 tisíc dolarů. Životnost skládky se může prodloužit ze 4 až na 10 let. Díky těmto datům se radnice města rozhodla zavést sběr tříděného odpadu z domácností.

Osvětová kampaň
Takováto změna vyžaduje také spolupráci ze strany obyvatel města.
V lednu 2018 jsme začali s osvětovou kampaní v prvních 6 městských čtvrtích. V kampani jsme měli informovat o tom, že se současný systém svozu pozmění, proč tomu tak je a co to pro obyvatele vlastně znamená. Za pomoci 60 studentů z místní univerzity jsme navštívili všechna sousedství, dům od domu. Každá domácnost obdržela informace o tom, jak třídit odpad a také rozvrh svozů. Podle rozvrhu se organický odpad sváží čtyřikrát v týdnu, směsný odpad každé úterý a čtvrtek, a recyklovatelný materiál každou sobotu.

Kulturně-osvětový program “Region Pastaza Recykluje”

Abychom ukázali i zábavnou stránku separace odpadů, uspořádali jsme v každé čtvrti kulturně zábavný program pro děti i dospělé s tématikou recyklace. Občané Puya mohou také sledovat novinky a události na facebookových stránkách Pastaza Recicla (region Pastaza recykluje) nebo v pravidelném rádiovém vysílání v městském rádiu Muni.

Pokuta za špatně vytříděný odpad

Kromě informační kampaně radnice připravila a schválila řadu nařízení, které změny služeb sběru odpadu podporují. Například nařízení, podle kterého má každá domácnost povinnost prezentovat jen dobře vytříděný odpad, s možností pokutovat občany, kteří nařízení neplní. Vedle hrozby pokuty se také zvažuje opatření, že odpad, který není dobře vytříděný, nebo nejde o materiál, který by se měl sbírat v daný den, popeláři nesvezou, ale nechají ho na místě před domem. Na tato opatření bude dohlížet tým několika supervizorů a komisaře, který má oprávnění rozdávat pokuty.

Informační kampaň zatím proběhla v 11 městských čtvrtích, a začátkem srpna budeme pokračovat ve zbývajících 6 oblastech. Kromě toho nás čeká vytvoření nového systému poplatků za svozovou službu, odpadová analýza komerčního odpadu a řada dalších zajímavých akcí. Tím náš drobnohled na Puyské odpadové hospodářství nekončí. Můžete se těšit na článek o tom, jak fungují místní komunitní kompostárny, co nám odhalila provedená analýza odpadu z domácností nebo o tematické písni a videoklipu, který připravujeme s místním týmem popelářů.

Autorka: Lucie Pečínková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat