Seznam metodik pro aplikaci prvků cirkulární ekonomiky do veřejených zakázek

Od září 2020, kdy se konala konference ODPAD ZDROJEM, jež odstartovala založení platformy signatářů Memoranda o cirkulárním zadávání veřejných a soukromých zakázek, v Česku existuje první cirkulární dobrovolná dohoda. V INCIEN věříme, že je to první krok, který navazuje na ozkoušený holandský koncept tzv. Zelených dohod. Jeho cílem je propojit klíčové aktéry a v rámci víceletého pilotního projektu vyzkoušet metody aplikace principů cirkulární ekonomiky do veřejných zakázek. INCIEN taktéž spustil Kurz cirkulárního zadávání, jehož cílem je re-skilling znalosti kloubící nové metody veřejného a soukromého zadávání s cirkulární ekonomikou.

Cílem INCIEN je tímto krokem navázat na velmi úspěšný holandský koncept tzv. Green deals, díky nimž bylo uzavřeno již více než 250 dobrovolných dohod, které se zaměřují na testování netradičních metod spolupráce či technologických řešení vedoucích ke zlepšení procesů souvisejících s ekologickými, a v tomto případě cirkulárními, aspekty. 

V rámci spolupráce se podepisující zaváží, že během doby platnosti podpisu každý z nich nasdílí zkušenosti (tzv. lessons learned) nebo připraví alespoň jednu veřejnou či soukromou zakázku, kde byl nebo bude využit princip cirkulárního „oběhového“ hospodářství. Zároveň je však cílem svoje zkušenosti v závěru sdílet mezi členy a dalšími aktéry a připravit tak základy pro častější využití cirkulárního zadávání. 

V rámci tohoto projektu však vzniká i seznam metodik, které sumarizují možnosti aplikace principů cirkularity do veřejných zakázek. Zde uvádíme seznam těch nejzajímavějších & nejaktuálnějších.

Obecné metodiky cirkulárního zadávání:

Jak na cirkulární veřejné zakázky (KROUPAHELÁN & INCIEN, CZ)

Cirkulární ekonomika v osmi krocích (Cécile Van Oppen, EN)

Cirkulární budovy a jejich provoz:

Metodiky pro stavební praxi od CZGBC

Metodika hodnocení životních nákladů staveb – Life cycle costing (SKANSKA & ČVUT, CZ)

Odpovědné veřejné zadávání a cirkulární ekonomika: nábytek (MPSV & INCIEN, CZ)

Specifické materiály (dřevo, textil aj.)

Průvodce využitím dřeva ve veřejných zakázkách (Mze, CZ)

Energie & energetické štítky:

Nový energetický štítek: NÁVOD a INFORMACE PRO KUPUJÍCÍ Z VEŘEJNÉHO
A SOUKROMÉHO SEKTORU

Tipy pro výběr energeticky úsporných modelů

Prezentace & rozšiřující literatura:

Máte zájem o vzdělávání v cirkulární ekonomice?

INCIEN Akademie je kompletní vzdělávací program Institutu cirkulární ekonomiky. Od roku 2015 pořádáme kompletní kurzy, přednášky pro zástupce byznysu, samospráv i škol, organizujeme exkurze a specifické výukové programy. Máte zájem o více informací, rádi byste ve spolupráci s námi uspořádali odborné edukační programy o cirkulární ekonomice i u Vás? Ozvěte se nám na email recepce@incien.org. Garantkou INCIEN Akademie je zakladatelka INCIEN Soňa Klepek Jonášová.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat