Význam dřeva narůstá – je klíčové pro energetiku, stavebnictví a jeho dekarbonizaci i pro surovinovou bezpečnost. K otázce dřevozpracování a lesnictví se navíc chystá celý soubor legislativních a nelegislativních opatření v ČR i EU. Víme, jaký je materiálový tok dřeva v ČR? Jaké jsou výzvy, slabá místa a příležitosti napříč odvětvími v rámci jeho využívání? Výzkumný tým Institutu cirkulární ekonomiky vydává po osmi měsících práce studii s názvem Cirkulární dřevo: Životní cyklus dřeva a příležitosti cirkulární bioekonomiky v ČR

„Se dřevem by se u nás mohlo pracovat mnohem cirkulárněji,” hodnotí situaci hlavní expert Think Tanku INCIEN, Benjamin Hague. „Dřevo je nenahraditelné především v lesích, které dávají vzniknout celému souboru ekosystémových služeb. Ale samozřejmě je také základní a strategickou surovinou pro celou řadu odvětví od stavebnictví, nábytku a interiérů až po papír, lepenku a obaly. Protože je dřevo obnovitelným zdrojem, roste jeho využívání jakožto náhrady syntetických materiálů v bioplastech, textilních vláknech i v chemickém průmyslu. A je pro nás zatím také důležitým palivem v rámci nahrazování fosilních paliv,” vysvětluje Hague důležitost publikace.

„V rámci studie jsme mapovali životní cyklus dřeva, ale také nepřeberné množství souvisejících témat: ekodesign dřevostaveb a dalších výrobků, prodloužení jejich životnosti, jejich opětovné využívání nebo recyklace, stejně jako pohyb dřeva napříč průmyslovými odvětvími,” popisuje kolegyně z tvůrčího týmu, Andrea Veselá.

Jana Kozáková, třetí z autorů studie, dodává: „Naši práci nyní mohou aktivně využívat zástupci komerční, politické i výzkumné sféry. Pro tvůrce politik dokončujeme souhrn těch nejdůležitějších poznatků studie i expertních doporučení. Firmám může posloužit komplexní přehled chystané legislativy a také příklady dobré praxe pro přechod k udržitelnějšímu a cirkulárnějšímu podnikání, např. při potřebě rekonstrukce, nákupu interiérového vybavení nebo využití odpadních dřevěných produktů. Navíc jsme propojili subjekty, které nyní zpracovávají, jak využít odpadní dřevo vznikající při podnikatelské činnosti. To nyní končí jako odpad a společnost za jeho odvoz a likvidaci musí platit. Spojením různých aktérů, jejich know-how a zjištění studie můžeme dojít k efektivnějším řešením,“ uzavírá. 

Pár příkladů zjištění a výstupů ze studie: 

  • Na vrcholu kůrovcové kalamity se zdvojnásobilo množství průměrné roční těžby surového dřeva oproti předchozímu desetiletí, ale polovina se vyvezla s velkou ztrátou přidané hodnoty. K tomu došlo mimo jiné z důvodu nedostatečné kapacity a roztříštěnosti dřevozpracujícího průmyslu. V pilařské výrobě je cca 60 % dřeva zpracováno 12ti největšími pilami, ale přes 600 provozů tvoří zbytek.
  • Největší domácí zpracovatel dřevotřískových a OSB desek (Kronospan CR) by mohl v budoucnosti vyrábět z 80 až 90 % z dřevního recyklátu, ale v ČR nemáme dostatečný sběr odpadního dřeva pro materiálové využití. 
  • Už teď se recykluje kolem 600 tisíc tun odpadního dřeva, ale skoro polovina se musí dovážet z jiných zemí. Přitom hrubým odhadem může být celková skutečná produkce odpadního dřeva v ČR kolem milion tun ročně. Neevidují se například toky odpadního dřevěného nábytku a jen v jejich případě může jít o stovky tisíce tun ročně. 
  • Střední Evropa je světovým centrem výroby takzvaných CLT panelů (cross-laminated timber) pro dřevostavby, ale v ČR má dřevo zatím zanedbatelný podíl na stavebním trhu mimo rodinné domy. 
  • V ČR ročně nasbíráme kolem milionu tun použitého papíru, dokonce větší množství, než vyrobíme nového papíru. Ale 80 % toho sběru se vyváží do zahraničí, protože papírny v ČR jsou aktuálně schopny využít sběrový papír pro výrobu nového papíru jen v rámci přibližně 25 % svých surovinových vstupů.

Konzultace probíhaly s 25 organizacemi a přispěvateli. Studii navíc finančně podpořil Fond pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska, díky čemuž se povedlo navázat partnerství s NIBIO (Norwegian Institute of Bioeconomy Research). Za výzkumný tým INCEN děkujeme všem spolupracovníkům a podporovatelům. Českou a anglickou verzi studie si je možné si pročíst na stránkách incien.org

Zdroj fotografie: unsplash.com, Nicola Pavan

https://unsplash.com/photos/LkFNUzrpDVw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here