European Green Deal – odkud poputují peníze a co nás čeká do budoucna?

O Zelené dohodě pro Evropu se příliš nemluví, co vlastně přinese?; foto: Pixabay

European Green Deal (Zelená dohoda pro Evropu) je odezvou EU na současnou klimatickou krizi. Cílí na to, aby se Evropa do roku 2050 stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem. K tomu má vést několik dílčích kroků, které pomohou přebudovat evropskou ekonomiku tak, aby byla zelenější, udržitelnější a spravedlivější. V české vládě se Zelená dohoda potýká se značnou skepsí a nelibostí, ačkoli se Česká republika v prosinci 2019 zavázala k jejímu naplňování. Dohoda nutně neznamená, že někteří Češi ztratí práci, ani že přijdeme o spoustu peněz, naopak, mohla by přinést nová pracovní místa a celkový pozitivní dopad na ekonomiku. Oproti přesvědčení odpůrců, Zelená dohoda by neměla ohrozit ekonomiku EU, a to ani při zvážení důsledků pandemie COVID-19.

Základní teze Zelené dohody

Kromě přechodu na oběhové hospodářství dohoda počítá s ekologizací zemědělství, přechodem na čisté zdroje energie dostupné pro všechny, efektivnějším nakládáním s odpady a zamezováním jejich vzniku a také se vzděláváním v oblasti udržitelnosti. Své místo má v dohodě také ochrana přírody, především boj proti poklesu biodiverzity, který zaručuje stabilitu ekosystémů.

zdroj: ec.europa.eu

Co vlastně znamená uhlíková neutralita?

Uhlíková neutralita do roku 2050 neznamená, že do třiceti let nebudeme produkovat CO2, ale že budeme schopni emise pohlcovat, tj. zastaví se růst atmosferické koncentrace oxidu uhličitého (tomu má pomoct např. zelená infrastruktura).

Čeho se zbytečně obáváme?

V Institutu Cirkulární Ekonomiky 4. června proběhl webinář Green Deal: legislativa plná příležitostí. Soňa Jonášová, ředitelka Institutu, zde mj. zdůraznila některá důležitá fakta, která vzhledem k odporu českých politiků zůstávají široké veřejnosti neznámá. Zelená dohoda není diktátem Bruselu, naopak, probíhá participativní jednání a každá země si nastavuje svůj vlastní plán, který odpovídá jejím možnostem a potřebám. Proto i Česko je samostatné v tom, jakým způsobem se rozhodne dohodu naplňovat. Důležitým poselstvím webináře bylo vidět Green Deal jako příležitost, ne jako hrozbu.

Oběhové hospodářství jako příležitost pro byznys

Akční plán pro oběhové hospodářství má vést k efektivnímu využívání zdrojů. Změní se způsob spolupráce mezi spotřebiteli a dodavateli, výroba a spotřeba se stanou lokálními. Přechod na oběhové hospodářství, resp. cirkulární ekonomiku počítá se vznikem nových pracovních míst (např. v opravách a zpracování druhotných surovin) a úsporou energií i materiálů.

Kde se vezmou peníze?

Investiční plán postupně prochází změnami, avšak v současné době se počítá s 1 bilionem eur pro další desetiletí na podporu udržitelných investic. Z toho 503 mld. eur bude pocházet z rozpočtu EU (tj. čtvrtina celkových výdajů rozpočtu; tady připomeňme, že ČR je stále přijímacím členským státem); dalších 279 mld. eur bude z investic soukromého a veřejného sektoru pomocí InvestEU; 143 mld. eur zmobilizuje mechanismus pro spravedlivou transformaci a zajistí tak nezbytné investice na pomoc pracovníkům a komunitám, které jsou závislé na produkci a používání fosilních paliv; zbylých 114 mld. eur by měly poskytnout národní rozpočty.

A kam peníze poputují?

Peníze dostanou jak malé projekty (např. individuální renovace energie v domácnosti), tak i větší (např. instalace sítě nabíjecích stanic elektrických vozidel). Mezi typové projekty, do kterých poputují peníze z rozpočtu, patří instalace solárních panelů pro soukromé subjekty v Litvě či modernizace vytápění v Budapešti. Ideální představou je, že se nebude stavět spoustu nových budov a zařízení, tak jak to možná známe z evropských dotací doposud. Peníze mají sloužit především na přeměnu a modernizaci toho, co už máme, v efektivnější a šetrnější systém.

Jak se budou finance rozdělovat?

Šanci získat podporu mají nejrůznější individualizované projekty, prostor bude mít rozvoj recyklačních technologií, zálohování, přeměna firem na energeticky soběstačné, inovace ve stavitelství, udržitelná doprava, soběstačnost měst a obcí a mnoho dalšího. Způsob přerozdělování peněz zatím není pevně daný, proto je dobré situaci sledovat a hledat příležitost také pro vlastní projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat