Největší evropské digitální tržiště odpadu Cyrkl pomohl ušetřit více než milion tun CO₂

Plasty
Vstupním materiálem do recyklačních linek jsou směsné plasty: lahvičky od šamponů, mycích prostředků, potravin, ale také například kbelíky, trubky či palety. Foto: Plastic Union.

Praha 26. 4. 2022 – Největší evropské digitální tržiště odpadu a zbytkových materiálů Cyrkl pomohl více než 13 tisícům firem během posledních 12 měsíců ušetřit 1 578 768 tun CO přeměnou odpadu na zdroje. Do více než 10 zemí bylo přímo společností Cyrkl dodáno kolem 150 000 tun poprvé recyklovaného materiálu.

Pomocí výpočtu úspor CO₂ dosáhli specialisté společnosti Cyrkl působivých výsledků. Ušetřilo se 159 376 tun materiálu způsobujícího emise CO₂, který, pokud by nebyl obchodován přes Cyrkl, pravděpodobně by nebyl recyklován a skončil by na skládce nebo ve spalovně. Celkově bylo zabráněno vstupu 1 578 768 tun CO₂ do atmosféry. Obě čísla byla vypočtena za posledních 12 měsíců a každým nadcházejícím týdnem rostou. Čísla jsou také zobrazena na domovské stránce cyrkl.com a představují aktuální situaci se snižováním emisí CO₂.

Cyrkl je mezinárodní technologická společnost, jejíž primárním posláním je přinášet principy cirkulární ekonomiky do odpadového hospodářství prostřednictvím inovativních technologií pracujících na přeměně odpadu na zdroje.

Výpočet úspor CO

CO₂ Calculation Savings – metodika, která umožňuje počítat úspory CO₂ společnostmi. Lucia Škulcová, která přišla s robustní metodou, jak získat co nejpřesnější čísla při výpočtu úspor CO₂, říká: „Přínos Cyrkl pro společnost je kvantifikován nejen množstvím odpadů, se kterými se obchoduje přes naše tržiště, resp. finanční úsporou, které společnosti dosahují, ale také z hlediska ekologických úspor vyjádřených v tunách ekvivalentu CO₂. Výsledné dosažené úspory ekvivalentu CO₂ byly vypočteny na základě údajů o celkovém množství odpadních materiálů obchodovaných prostřednictvím Cyrkl Marketplace, statistických údajů o vzniku a nakládání s odpady v Evropské unii (zdroj Eurostat) a údajů o emisích skleníkových plynů specifických pro každý odpadní materiál, a způsob, jakým je s těmito materiály nakládáno (tj. recyklace, spalování, skládkování).

Cirkulární odpadového hospodářství ke snižování emisí CO

Cyrkl podniká 6 kroků cirkulárního odpadového hospodářství pro snižování emisí CO₂. Prvním principem je prevence vzniku odpadů a jejich minimalizace – třídění odpadu na jeho recyklovatelné složky. Druhým principem je třídění odpadu při využití dvou hlavních cest – organizační a technologické. V odpadech se často skrývá zajímavý finanční potenciál. Třetím principem je princip uzavřené recyklace, který maximalizuje výnosy z materiálové hodnoty a zároveň minimalizuje náklady na transakce. To vede k úspoře až 70 % ročních nákladů firmy. Další princip se zabývá snižováním transakčních nákladů hledáním nejlepšího obchodního partnera – obchod s odpady prováděný digitálně a efektivně. Pátý princip navrhuje využívat k výrobě druhotné suroviny. Šestý a také poslední princip se zabývá analýzou složení výrobků a jejich recyklovatelností. Zejména plastové výrobky jsou dnes široce zkoumány z hlediska jejich recyklovatelnosti, a ne vždy platí, že 100% recyklovatelnost daného výrobku znamená skutečnou recyklovatelnost. Použití všech těchto principů vede společnosti ke snižování emisí CO₂.

Úspory CO pro udržitelnější budoucnost

Snížení emisí CO₂ má pozitivní dopad na ekologii. Prospívá kvalitě ovzduší a pomáhá zpomalovat změnu klimatu. „Každý rok spotřebuje světová ekonomika asi 100 giga tun původních materiálů, když z toho recykluje jen necelou desetinu. Přitom 70 % všech globálních emisí skleníkových plynů souvisí s manipulací s materiálem a jeho používáním. Ve společnosti Cyrkl jsme rádi, že můžeme ukázat, že cirkulární nakládání s materiály je zásadním krokem k udržitelnosti a našim plánům snižování CO₂,“ říká Cyril Klepek, generální ředitel společnosti Cyrkl.

Cyrkl dnes umožňuje více než 13 000 společnostem prodávat, nakupovat a identifikovat odpadové a materiálové toky, což jim pomáhá dosáhnout významných finančních úspor a snížit více než milion tun CO₂. Největší platforma digitálního odpadu v Evropě má za cíl přeměnit odpad na zdroje podle principů oběhového hospodářství. 

O Cyrkl Zdrojová platforma, s.r.o.

Cyrkl je mezinárodní technologická společnost, jejíž hlavním posláním je přinášet principy cirkulární ekonomiky do odpadového hospodářství prostřednictvím inovativních technologií, analýzou dat a strojovým učením. Díky největší evropské digitální platformě odpadu pomáhá tisícům společností vytvořit zdroj z odpadu. Výsledkem je úspora stovek tisíc tun emisí CO₂, které by byly vypuštěny do atmosféry. V rámci své poradenské činnosti zpracovává tým odpadových expertů také Cirkulární odpadové skeny, které firmám přinášejí finanční úspory. Součástí práce je analýza trhu a pomoc při transferu recyklačních technologií. V portfoliu klientů jsou i velké společnosti jako IKEA, Kaufland nebo Škoda Auto.

https://new.cyrkl.com/cs
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat