Podle nejnovějších statistik Ministerstva životního prostředí[1] míra recyklace plastových obalů v Česku v roce 2020 klesla na 42 % z 61 % v roce 2019. Pokles je způsobený změnou metodologie. Ta nově zahrnuje pouze skutečnou recyklaci, kdy jsou obaly opětovně materiálově využity, nikoliv veškerý odpad, který Češi vytřídí do žlutého kontejneru, jak tomu bylo doposud. Recyklace hliníkových obalů dosáhla 32 % a již téměř dvě dekády se konstantně drží na velmi nízkých hodnotách.

„Pravidla EU již rozlišují mezi tříděním a skutečnou recyklací a do statistik se započítává pouze ten obalový odpad, který z třídicích linek putuje směrem k recyklátorům. Nová metoda tak poukazuje na neutěšenou situaci recyklace obalového odpadu v České republice,“ vysvětluje Kristýna Havligerová, manažerka vnějších vztahů Iniciativy pro zálohování. „Češi skvěle třídí odpad a věří tomu, že je dál recyklován. V třídění tak patříme mezi evropskou špičku, ale pak se plasty ani hliník často nerecyklují a končí ve spalovně nebo na skládce. Pouze dvě pětiny plastových obalů jsou opětovně využity, přičemž u hliníku je situace ještě mnohem horší, je to pouze jedna třetina,“ dodává.

Třídění ještě neznamená recyklaci

V minulosti byla v EU za recyklaci považována například i výroba paliv pro cementárny. To se díky nové obalové směrnici změnilo. Cílem těchto pravidel[2] je zajistit, aby byly zahrnuty pouze ty odpady, které skutečně směrují na recyklaci. „Doposud statistiky jako recyklaci u plastových obalů vykazovaly v podstatě veškerý odpad, který Češi odnesli do žlutého kontejneru. Skutečně recyklovaná, tedy opětovně využitá do nových výrobků, je však pouze jeho část. Ke ztrátám dochází na třídicích linkách a rovněž veškerý vytříděný odpad není pro recyklaci vhodný,“ objasňuje dosavadní stav Havligerová.

Tato situace se týká i nápojových obalů, kde již 12 evropských zemí našlo řešení v podobě zálohového systému a dosahují i 90% míry jejich recyklace. „V Česku přitom i dnes velká část vytříděných nápojových obalů končí na skládce či ve spalovně. PET i hliník jsou cenné materiály s potenciálem k opakovanému využití. Až 80 % hmotnosti PET lahve lze využít pro výrobu lahve nové, v případě plechovky dokonce až 97 %, plýtváme tak potenciálem těchto materiálů,“ uvádí Havligerová.

Bez změny systému Česko nemá šanci dosáhnout cíle EU

Nová čísla navíc potvrzují obavu, že v aktuálním systému se České republice nepodaří dosáhnout závazků, které po každém členském státě požaduje EU. „Česko má s recyklací plastů vážný problém. Podle nové metodologie bez zásadní změny systému nemáme šanci dosáhnout 90% míry zpětného sběru PET lahví k recyklaci do roku 2029 ani 60% míry recyklace plechovek do roku 2030. U obou materiálů nám k jejich dosažení ještě hodně chybí,“ komentuje aktuální stav Havligerová a dodává: „Zálohový systém nám zajistí vysokou míru cirkularity obalového materiálu, a tím i významné ekologické přínosy. Po zavedení zálohování již nebudeme PET lahve spalovat, ale láhev vrácená do obchodu se opětovně promění v novou láhev.

Řešením je plošný systém záloh

Inciativa pro zálohování proto v České republice prosazuje plošný systém záloh na PET lahve a plechovky, který díky finanční motivaci v podobě zálohy umí těchto cílů rychle a efektivně dosáhnout, bez nároků na státní rozpočet. Zálohový systém je založen na principu uzavřené smyčky, kdy se obalový materiál stává základem pro výrobu nových lahví a plechovek.

Většina nápojového průmyslu zavedení záloh aktivně podporuje. Výrobci, zodpovědní za obaly během celého jejich životního cyklu, si dobře uvědomují, že opakované použití obalového materiálu pro stejný účel je nejlepší cestou, jak minimalizovat jeho dopady na životní prostředí. Recyklace z lahve do lahve a z plechovky do plechovky přináší zcela zásadní snížení uhlíkové stopy, navíc se při výrobě z recyklátu spotřebuje mnohem méně energie než při výrobě z primární suroviny. Zavedení zálohového systému by uvítalo 81 % Čechů[3].

Pro více informací kontaktujte:

Kristýna Havligerová – Manažerka vnějších vztahů, Iniciativa pro zálohování – +420724602113 kristyna.havligerova@iniciativaprozalohovani.cz

Iniciativu pro zálohování založili významní výrobci nápojů Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, Heineken Česká republika, Kofola ČeskoSlovensko, Mattoni 1873 a Plzeňský Prazdroj. Jejím cílem je zavedení plošného zálohového systému všech nápojových PET lahví a plechovek v České republice jako cestu k opravdové recyklaci těchto obalových materiálů.


[1] https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/informace_problematika_odpadu/$FILE/OODP-Obaly_Recyklace_20220316.pdf

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994L0062&from=CS

[3] Průzkum veřejného mínění IPSOS Instant Research, reprezentativní vzorek 1078 lidí, březen 2022

Zdroj cover fotografie: Archiv Plastic Union

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here