plastic, recycling, waste, recyklace

Ve snaze zavést ucelenou celosvětovou definici pojmu recyklovatelnost plastových obalů a výrobků, se prezidenti společností Plastics Recycling Europe a Association of Plastic Recyclers domluvili a vydali prohlášení o jasné globální definici.

Aby obal mohl být označen za recyklovatelný, musí splňovat čtyři hlavní podmínky:

  1. Výrobek musí být vyroben z plastu, který je sbírán pro recyklaci a musí mít tržní hodnotu a/nebo být podporován legislativou
  2. Výrobek musí být tříděn do předurčených míst pro recyklační procesy
  3. Výrobek lze opět zpracovat/recyklovat komerčními recyklačními procesy
  4. Recyklovaný plast se stává surovinou pro použití při výrobě nových výrobků

Pro celý recyklační proces není důležité jen to, jak technicky materiál zpracovat a uvést  do provozu, ale hlavně to, jak spotřebitelé pojem recyklace chápou a zapojují se do procesu třídění.

Další atribut, který je důležitý pro cirkulární ekonomiku a recyklovatelnost výrobků je dostatečné množství procesů a průmyslové recyklace, které budou schopné takto velké množství recyklovatelného materiálu znovu použít.

Jako klíčové, kromě zmíněných čtyř pravidel je také poskytnout spotřebitelům přístup k recyklačnímu programu, mít viditelné označení recyklovatelných výrobků, mít dostatečné technologie a schopnost materiál dál zpracovávat a v neposlední řadě také pro recyklované produkty vytvořit konečný trh.

Článek čerpá z: https://waste-management-world.com/a/global-definition-of-plastics-recyclability-from-international-recycling-associations

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here