Co znamená pojem “recyklovatelnost” a “množství recyklátu” plastových výrobků a obalů?

plastic, recycling, waste, recyklace

Mezi nejčastější dotazy, které k nám míří jak na úrovni odborné diskuze, tak na sociálních sítích, se v INCIEN často vracíme k tématu recyklovatelnost vs. obsah recyklátu v obalu, často také pojmenováno jako “recyklovaný” obal. Pro základní přehled jsme se rozhodli pomoci Vám v tématu udělat si jasno.

Ve snaze zavést ucelenou celosvětovou definici pojmu recyklovatelnost plastových obalů a výrobků, se prezidenti společností Plastics Recycling Europe a Association of Plastic Recyclers domluvili a vydali prohlášení o jasné globální definici.

RECYKLOVATELNOST

Aby obal mohl být označen za recyklovatelný, musí splňovat čtyři hlavní podmínky:

  1. Výrobek musí být vyroben z plastu, který je sbírán pro recyklaci a musí mít tržní hodnotu a/nebo být podporován legislativou
  2. Výrobek musí být tříděn do předurčených míst pro recyklační procesy
  3. Výrobek lze opět zpracovat/recyklovat komerčními recyklačními procesy
  4. Recyklovaný plast se stává surovinou pro použití při výrobě nových výrobků

Pro celý recyklační proces není důležité jen to, jak technicky materiál zpracovat a uvést  do provozu, ale hlavně to, jak spotřebitelé pojem recyklace chápou a zapojují se do procesu třídění.

Další atribut, který je důležitý pro cirkulární ekonomiku a recyklovatelnost výrobků je dostatečné množství procesů a průmyslové recyklace, které budou schopné takto velké množství recyklovatelného materiálu znovu použít.

Jako klíčové, kromě zmíněných čtyř pravidel je také poskytnout spotřebitelům přístup k recyklačnímu programu, mít viditelné označení recyklovatelných výrobků, mít dostatečné technologie a schopnost materiál dál zpracovávat a v neposlední řadě také pro recyklované produkty vytvořit konečný trh.

Zdá se Vám náš text neúplný, máte příklady dobré či špatné praxe, který by jej mohl doplnit? Ozvěte se nám na email recepce@incien.org a rádi jej doplníme.

INFORMACE O OBSAHU RECYKLÁTU NEBO POJEM “RECYKLOVANÝ OBAL”

V poslední době se na výrobcích uvádí, že se jedná o recyklovaný obal a ne vždy je uvedeno z kolika procent. Což je celkem zásadní informace. Příkladem dobré praxe je třeba informace na obalu lahve Kláštorní od firmy Kofola, kde je uvedeno, že pro výrobu obalu byl použen ze 100 % recyklát – tedy již jednou použitý, vysbíraný, mechanicky upravený (omytý, roztříděný, termicky upravený) materiál, často také označovaný jako druhotná surovina. 

Informační kampaň k nápoji Kláštorná (Zdroj: https://gastroahotel.cz/zrozena-pouze-z-recyklovaneho-plastu/)

Doplňujícím podkladem k tematice je i Sdělení Evropské Komise “Pokyny k výkladu a uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu” ke stažení zde:

Zdá se Vám náš text neúplný, máte příklady dobré či špatné praxe, který by jej mohl doplnit? Ozvěte se nám na email recepce@incien.org a rádi jej doplníme.

Článek čerpá z: https://waste-management-world.com/a/global-definition-of-plastics-recyclability-from-international-recycling-associations

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat