plasty

Světový dialog o plastovém znečištění zažívá masivní pokroky, které odolávají tlakům petrochemického průmyslu. Téměř 200 zemí se shodlo na vyjednávání právné a závazné smlouvy pod hlavičkou OSN, která by neřešila jen znečištění oceánů a přírody, ale na celém životním cyklu a výrobním řetězci. Krok je považován za historický milník a nejvýznamnější environmentální dohodu od Pařížské dohody. Primárním zaměřením dohody je:

  • tlak na velké ropné společnosti a velké značky s cílem snížení produkce plastů
  • tlak na změnu obchodních modelů orientovaných na možnost doplňování produktů do původních obalů a znovupoužívání obalů

Jednání probíhalo v Nairobi a žádná země nevznesla námitky proti konečné rezoluci. Program OSN pro životní prostředí nyní shromáždí vyjednávací výbor, který začne pracovat v druhé polovině tohoto roku s cílem dohodnout smlouvu do konce roku 2024. Dohoda reaguje na masivní zvýšení produkce plastů, která vzrostla z 2 milionů tun v roce 1950 na 348 milionů tun v roce 2017 a podle zprávy The Pew Charitable Trusts z roku 2020 se stala globálním průmyslem s hodnotou 522,6 miliardy dolarů. Předpokládá se, že do roku 2040 se kapacita tohoto odvětví zdvojnásobí a poškodí lidské zdraví a biologickou rozmanitost spolu se zhoršující se změnou klimatu v důsledku emisí z výroby. Při vyjednávání byly přítomny i největší obalářské a potravinářské společnosti, které souhlasí s pokrytím a sjednocením podmínek v rámci celého životního cyklu na globální úrovni. Dohoda by také měla ochraňovat komunity v zemích, kde jsou odpady skládkovány nebo spalovány s významnými negativními dopady na biodiverzitu životního prostředí, znečišťování zdrojů a přírody a zhoršování stavu lidského zdraví místních obyvatel.

Jedná se o krátký abstrakt zprávy, která je dostupná na webu Financial Times v kompletním znění ZDE.

Zdroj: Financial Times, Judith Evans a Camilla Hodgson, Londýn 2.3.2022

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here