Cirkulární řešení bodují v soutěži Chytrá města pro budoucnost

V prvním ročníku soutěže Chytrá města pro budoucnost soutěžily obce, firmy, modely i osobnosti. Mezi vítěze se ale zařadily i cirkulární projekty, které se mohou chlubit komplexním přístupem a inovativními technologiemi, které mají často dokonce pozitivní dopad na životní prostřdí.

Poté, co letos v červnu na Pražském hradě ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová předala ocenění vítězům kategorií Model a Osobnost Smart City 2017, vybrala v závěru září Odborná porota národní soutěže chytrá města pro budoucnost vítěze také v kategoriích Projekt a Idea 2017. Z nominovaných řešení, která do soutěže přihlásili jak představitelé veřejné správy, tak dodavatelé chytrých řešení, určili porotci soutěže ve druhém kole hodnocení i na základě  výsledků osobních návštěv a pohovorů držitele titulů Chytrá obec, Chytré město, Chytrý region a Chytrá idea Smart City. Kategorie Projekt představuje realizovaná chytrá řešení, ať již v plném či pilotním provozu. Hodnocení odráží míru jejich proveditelnosti, udržitelnosti, dosažených úspor, využití otevřených dat a zapojení občanů.

Pro čtenáře Zajímej.se jsme vybrali následující vítěze:

Ve velikostní kategorii “město 10 až 50 tisíc obyvatel” se stal nositelem titulu Chytré  město 2017 Písek za projekt “Veřejná část energetického portálu”.

Město Písek s dodavatelskou společností ENESA v rámci naplňování pilířů Inteligentní energetika a služby a Integrované struktury a ICT ideového dokumentu Modrožluté knihy Smart Písek provozuje veřejnou část energetického portálu, který zpřístupňuje vybraná statistická data formou opendat široké veřejnosti.

Ve velikostní  kategorii “město nad 50 tisíc obyvatel” zvítězilo a titul Chytré město 2017 obdrželo statutární město Brno za projekt “Brňáci pro Brno” s efektivním hlášením závad na komunikačních plochách s podporou mobilní aplikace, platformy Google Maps a GPS. Přihlašovatelem projektu je společnost Brněnské komunikace (BKOM), jejímž zřizovatelem je statutární město Brno. Efektivnost projektu spočívá v jeho ověřeném fungování díky jednoduchosti, operativnosti a selekci přístupu při řešení závad nejen na místních komunikacích, ale i silnic II. a III. třídy na území města. Občan tak získává průběžnou kontrolu nad řešením závady od jejího nahlášení, až po vyřešení.

Titul Chytrý region získal pro rok 2017 Moravskoslezský kraj za svůj projekt “koncepce a vize chytřejší kraj.” Koncepce vychází ze záměru ušetřit občanům na území celého Moravskoslezského kraje čas, finanční prostředky a zvyšovat kvalitu jejich života díky ucelenému systému moderních informačních technologií a inovací, které tvoří logický propojený celek, který má rovněž snížit odliv mladých talentovaných obyvatel kraje. Realizace projektu probíhá v široké spolupráci veřejných, soukromých, akademických i neziskových organizací. Cílem je rovněž export konceptu za hranice kraje.

První ročník soutěže Chytrá města pro budoucnost má svého vítěze i v kategorii Chytrá idea Smart City, kde se prezentují  záměry a rozvojové trendy, které ještě neprošly realizací, jsou diskutovány v komunitě smart city a  mohou být součástí dlouhodobějších rozvojových trendů. Inspirují stakeholdery k diskuzím, setkávání, tříbení myšlenek a hlubším úvahám v přípravě aktivit v duchu pravidel metodik smart city.

Odborná porota vybrala jako vítěze této kategorie ideu  M.C.Triton “Chytrá řešení v souladu s potřebami měst a regionů”.

Představuje vizi vycházející ze skutečnosti, že “město není chytré natolik, nakolik pořizuje chytré technologie. Chytrost města je především v jeho strategické prozíravosti. Město by mělo mít pod kontrolou své rozvojové projekty a jejich souvislosti.”

Tuto vizi chce M.C.Triton zhmotnit – chce se stát průvodcem při zavádění konceptu chytrého města a chytrého regionu zaměřeného především na proces implementace jednotlivých chytrých řešení včetně procesu financování, s využitím “Standardu inteligentní město”.

Speciální pozornost ale věnujeme projektům, které do svých řešení zapojily principy cirkulární ekonomiky.

V kategorii hospodaření s vodou, která  reaguje  na aktuální celospolečensky diskutovanou problematiku vodního hospodářství byla zvláštní cena poroty udělena projektu „Chytrý monitoring vodoměrů pro oblast vodního hospodářství” přihlašovatele  OVAK (Ostravské vodovody a kanalizace). Oceněn byl významný  přínos tohoto řešení pro hospodaření s pitnou vodou.

Druhým projektem v této oblasti, který získal zvláštní cenu poroty je  “Architektonický návrh využívající trendy odpadového hospodářství a cirkulární ekonomiky “ společnosti  LIKO-S. Jejich  projekt unikátním způsobem reaguje na globální trendy související se změnou klimatu s konkrétním řešením v praxi: zadržování vody, udržení zdravého prostředí a klimatu, hospodaření s vodou díky zeleným střechám, zeleným stěnám a vertikálnímu kořenovému čištění odpadních vod.

Soutěž „Chytrá města pro budoucnost “ je první soutěží svého druhu v České republice. Má za cíl definovat trendy, propagovat SMART CITY projekty a podporovat obce, města i kraje ve sdílení a dobré praxi využívání nejmodernějších postupů v zájmu reálného zlepšení kvality života lidí v České republice. V závěru roku 2017 bude vyhlášen její 2. ročník.

“Z ocenění projektu firmy LIKO-S mám osobně velkou radost. Přístup firmy, který pramení z ohleduplnosti k životnímu prostředí a akceptace faktu klimatické změny, je obdivuhodný. Zelené fasády a střechy, hospodáření s dešťovými vodami a další systémy chytrých technologií jsou unikátním způsobem implementovány do českých podmínek,” dodala k soutěži Soňa Jonášová, členka hodnotící komise.

Vyhlašovatel soutěže:

SCII /Smart City Innovations Institut z.ú.

Statutární ředitel: Radim Ševčík, MBA

T: +420 739 471 046

Mail: info@smartcityinstitut.cz

W:  www.smartcityinstitut.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat