Kompostování

Občané si mohou vybrat ze dvou velikostí kompostérů, větší o objemu 1000 l nebo menší o objemu 600 l. Žádosti bude možné podávat od 2. března na webové stránce Brno kompostuje. Kompostéry budou vydávány během dvou víkendů v březnu v areálu společnosti SAKO Brno.

„Cílem projektu je podpořit správné nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, omezit jejich podíl ve směsném komunálním odpadu a představit kompostování jako nejvhodnější způsob jejich využití. Uvědomujeme si, že domácí kompostování je nejekologičtější a nejekonomičtější způsob zpracování bioodpadu,“ uvedl první náměstek primátorky Petr Hladík.

Podpora odpovědného nakládání s odpady

V roce 2020 proběhne již třetí kolo rozdávání kompostérů pro občany. „V předcházejících dvou výzvách byl o kompostéry velký zájem a nás těší, že můžeme projekt realizovat i v tomto roce a významně podpořit odpovědné nakládání s odpady,“ uvedl předseda představenstva SAKO Brno Filip Leder.

Pokud občané nemají možnost kompostování, mohou bioodpad zdarma odevzdávat do jakéhokoliv sběrného střediska odpadů, po celém Brně je jich provozováno třicet sedm. Ze sběrných středisek je bioodpad svážen do Centrální kompostárny Brno, kde je dále zpracován a využíván k výrobě certifikovaných kompostů a substrátů.

V Brně probíhají projekty na předcházení vzniku odpadu již několik let. Řadí se mezi ně například projekty Re-Use, Re-Nab, Retro-Use, Re-Tex a Jsem zpět. Cílem je opětovné využití starých, ale stále funkčních věcí, které už doma lidé nepotřebují.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here