Jakub Mastík z Navzdory: Není to jen o společenské odpovědnosti, chceme jít do hloubky

Jakub Mastík

Důraz na ochranu životního prostředí hraje v současné době prim a menší i větší firmy ji tak chtě nechtě musejí brát také v potaz. Termín udržitelnost zaplavil slogany a reklamy. Jeho nadužívání jen poukazuje na současné zkratkovité myšlení a na to, jak snadno mohou být ekologické problémy zneužity ve prospěch subjektu bez hlubšího dopadu na jeho reálné aktivity. Přitom principy ekologické udržitelnosti nemusí být v rozporu s finanční udržitelností firmy, její provoz je ale většinou nutné přehodnotit. Jedná se o proces, na němž je nutné neustále pracovat a vložit do něj energii a čas – ve firmách je nutné nadchnout pro tuto změnu co nejvíce lidí, a to je v očích podnikatelů, kteří ženou firmy co nejrychleji vpřed, brzda a konkurenční nevýhoda. 

Některé firmy si to však naštěstí nemyslí, rozhodly se jít touto cestou a samy na sobě ukazují, že se naopak může jednat i o konkurenční výhodu, která s sebou navíc nese aspekt dobrého pocitu (takovým příkladem může být spol. Patagonia). U nás je takovým příkladem pražská kreativní agentura Butterflies&Hurricanes, která už dlouho ukazuje, že je možné spojit úspěšný byznys s ohleduplností – svůj neotřelý přístup nedávno také přejmenovali na mattering a s agenturou NAVZDORY sdílí stejné hodnoty.

Snažíme se zasáhnout dovnitř

Jakub Mastík se na sklonku loňského roku rozhodl založit vlastní agenturu, která firmám pomáhá pojmout otázku udržitelnosti komplexněji.

„Nechceme jen přijít a ukázat – vyrobili jsme věci z vašich starých bannerů a tím jste se stali tou nejodpovědnější firmou… Snažíme se to zákazníkovi vysvětlit komplexně a zasáhnout dovnitř,“ říká Mastík. Mezi prostředky, které k tomu ve firmách využívají, patří individuální řešení odpadů, analýzy nebo workshopy, v rámci kterých šíří osvětu. U kampaní pro veřejnost funguje zhotovení dominantních uměleckých objektů z odpadu „na zakázku“, které souvisí s oborem nebo tématem kampaně. Vše přizpůsobují individuálním potřebám svých zákazníků a navrhují projekty tak, aby měly co největší dopad na životní prostředí, ale také na oblast společenské odpovědnosti, která je dnes pro čím dál více lidí důležitější a samozřejmá.

Sešit ze starých bannerů

Jedním z příkladů takové analýzy Mastík uvádí rešerši ke zpracování inhalátorů pro astmatiky, v rámci níž bylo zjištěno, že i tyto výrobky jsou recyklovatelné. Inhalátory se však musí vyjmout z kategorie nebezpečných odpadů, aby mohly být dále využity. Nicméně farmaceutické firmy v tomto ohledu svou odpovědnost necítí a i když byly navrženy konkrétní varianty zpracování inhalátorů, tak byl tento projekt nesmyslně ukončen. Je samozřejmě špatně, že firmy samy odpovědnost necítí, ale co nám přijde ještě horší, je fakt, že Ministerstvo životního prostředí nenastavuje žádná legislativní pravidla pro původce takového odpadu.  

„Samozřejmě to tedy někdy u greenwashingu může skončit, ale dokud to nezkusíte, tak to nemůžete vědět…“

Od zpracování odpadu až po catering

Firmám agentura NAVZDORY kromě nového pohledu na společenskou odpovědnost se svými partnery poskytne i konkrétní technologie pro zpracování odpadu. „Díky tomu firmám nevznikají finanční náklady za svoz odpadu, takže nejen že společně pomůžeme životnímu prostředí, ale také firmě ušetříme,“ popisuje Mastík svoji vizi. Udržitelnost chce Mastík šířit dál a v rámci pořádaných akcí by rád zajistil nejen reklamní záležitosti, organizaci workshopů či výstav specifických uměleckých objektů z odpadů, ale nově také ekologický catering, který by poukazoval na plýtvání s jídlem, a zároveň by lidem ukázal novou cestu.

Festivaly, konference i firemní akce se ohánějí hesly o kompostovatelném nádobí a biopotravinách, málokdy jdou ale hlouběji, a to chce Mastík se svými kolegy změnit.

„Rád bych, aby byly naše projekty dotažené do správného konce nejen pozitivním dopadem v oblasti životního prostředí, ale aby poukázaly na aktuální problematiku v této oblasti a pomohly tak v řešení této situace. Pojďme společně firmám i veřejnosti ukázat, že to lze dělat lépe a odpovědněji,“ uzavírá Mastík představení konceptu, který by byl ojedinělý nejen u nás, ale i ve světě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat