Malé zamyšlení nad tím, jak nešetrně zacházíme s odpadem.

V říjnu jsme v Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú. provedli jednu z dalších analýz odpadu v obci, která má necelých 2300 obyvatel, provozuje vlastní kompostárnu a analyzovali jsme odpad ze zástavby rodinných domů. Výsledek je takový, že z 421 kg analyzovaného odpadu bylo celých 162 kg kuchyňského odpadu, což je více než 38 %. Tento odpad dnes končí na skládce. Kuchyňský odpad je však možné využít v bioplynové stanici a vyrobit z něho bioplyn.

Produkce směsného odpadu je cca 200 kg na obyvatele a rok, v této obci se tak ročně vyprodukuje cca 460 tun směsného komunálního odpadu, ze kterého může být dle našich odhadů přibližně 176 tun kuchyňského bioodpadu. Z tohoto množství odpadu je možné vyrobit přibližně 13 728 m3 biometanu, tedy ekvivalentu zemního plynu. To je cca 137 MWh energie v plynu, při současných vysokých cenách plynu je jeho hodnota cca 330 tis. Kč. Na tento plyn by CNG autobus ujel přibližně 23 tis. km a tímto plynem by bylo možné celoročně zásobovat 16 průměrných domácností. A to je jedna jediná obec. Není čas zaměřit pozornost na zdroje, které máme přímo pod nosem?

Nutno dodat, že na skládce odpadu z tohoto bioodpadu plyn stejně vznikne, jen z větší části unikne do atmosféry, kde je metan 30 krát účinnějším skleníkovým plynem než CO2 – a obec ještě zaplatí nemalé peníze za uložení odpadu na skládku.

Video z fyzické analýzy je zde: https://youtu.be/ucwvAI4HFBs

Fotky ukazují vyseparovaný bioodpad a celý text zamyšlení připravil náš skvělý kolega Petr Novotný, který začal sdílet svoje vhledy na LinkedIn a sklízí zasloužené ohlasy. Pod příspěkvem se otevřela i dynamická diskuze – najdete ji ZDE.

Petr je také lektorem na našich kurzech INCIEN Akademie, které startují už 4. listopadu (https://lnkd.in/dQaVsdtz) a učí třeba i tomu, jak s odpadovými firmami navázat férové vztahy vedoucí k vyšší míře cirkularity ve firmách i obcích.

Tento příspěvek vznikl i díky partnerům z JRK Česká republika & HUTIRA – BRNO, s.r.o., že INCIEN podporují i v dalších aktivitách v programu CIRKULÁRNÍ BIOEKONOMIKA, díky kterým ukazujeme, jaký potenciál dnes nevyužívaný bioodpad má!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here