Trofeje pro soutěž Chytrá města pro budoucnost
Trofeje pro soutěž Chytrá města pro budoucnost

V soutěži Chytrá města pro budoucnost, vyhrál v kategorii IDEA nápad INCIEN vyrábět z odpadního bioplynu z čistírenských kalů energii, která pohání městské autobusy v Brně.

Dnes testovací autobus najezdil více než 5000 kilometrů a z Dopravního podniku města Brna máme úžasné zprávy – technologie předčila očekávání a plyn je stejně kvalitní jako ten, který autobusy pohání dnes a který je, bohužel, z fosilních zdrojů. Společně tak přecházíme na skutečně ekologickou cestu rozvoje české hromadné dopravy (a nejen té) a máme z tohoto ocenění i aktuálních výsledků obrovskou radost.

Soňa Jonášová s trofejí
Soňa Jonášová přebrala výhru v soutěži Chytrá města pro budoucnost za INCIEN

Soutěž „Chytrá města pro budoucnost“ pořádá SCII/ Smart City Innovations Institut ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, Svazem měst a obcí ČR a Asociací krajů České republiky, Spolkovým ministerstvem hospodářství a energetiky ze SRN a Združeniem podnikatelov Slovenska.

Členové odborné poroty soutěže z řad státní a veřejné správy, oborových svazů, inovačních platforem a zástupců významných dodavatelů ocenili zejména integrovaná řešení energetických úspor, využívaní big dat pro potřeby řízení měst a obcí, datové platformy, inovace v odbavování veřejné dopravy, cirkulární ekonomiky, passportizace majetku a nového typu služeb poskytovaných veřejnosti v mobilitě.

V kategorii IDEA/VIZE Smart City 2018 Vyhrál projekt Statutární města Brna a Dopravního podniku města Brna ve spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky za projekt „Využití bioodpadů veřejnou hromadnou dopravou“. V této kategorii ocenili porotci unikátní vývoj a inspirativní aplikaci fenoménu cirkulární ekonomiky městskou hromadnou dopravou.

Doufáme, že vítězství v soutěži pomůže rozšířit myšlenku výroby čistého paliva pro MHD – bioplynu z bioodpadů a na lokální úrovni tak nastartovat cirkulární budoucnost pro naše města.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here