První autobus na bioplyn z odpadů se osvědčil. Nyní DPMB hledá cestu k ekologizaci dopravy

Autobus na biometan

Pilotní testování využití plynu vznikajícího při čištění odpadních vod k pohonu autobusů městské hromadné dopravy dopadlo nad očekávání dobře. DPMB vyčlenil na konci loňského roku na dva měsíce autobus, který byl místo zemního plynu plněn biometanem. Problémy nenastaly při tankování, ani z hlediska výkonu a chování vozidla. Autobus během testovacího období najel 4750 km pouze s použitím energie z čistírenských kalů.

„Jedná se o velký pokrok v oblasti ekologizace městské hromadné dopravy. Tímto směrem by se měly ubírat naše další plány,“ řekl generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek. „Hromadná doprava ve vyspělých státech už na těchto principech funguje. Kdy jindy než teď bychom měli hledat možnosti technického řešení a finanční podpory prostřednictvím dotačních titulů tak, aby vozy MHD mohly jezdit na plyn z odpadních vod a bioodpadu, které vznikají na území města,“ dodal.

Zkušební provoz probíhal od října do prosince 2018.

Dopravní podnik města Brna pro zkušební provoz vyčlenil standardní dvounápravový nízkopodlažní autobus Urbanway 12M CNG.

Během zkušebního provozu autobus najel 4 750 kilometrů pouze s použitím energie získané zpracováním bioodpadu – čistírenského kalu.

V pracovní dny jezdil autobus na lince 63 (Hlavní nádraží – Chrlice), o víkendech na lince 49 (Hlavní nádraží – Modřice, Olympia).

Náš pilotní projekt „BioCNG pro města“ je postaven na principech cirkulární ekonomiky. Jeho smyslem je poukázat na fakt, že nejen odpadní vody, ale i biologicky rozložitelné odpady, vznikající na území města, nemusí být vnímány jako bezcenné odpady, ale jako významný zdroj energie. Využití lokálně dostupného zdroje k výrobě pohonných hmot mimo jiné přispívá k větší energetické soběstačnosti a snižuje jeho závislost na dodávkách paliva z cizích zemí. Jsme velice rádi, že testování dopadlo nad očekávání dobře a věříme, že město Brno bude inspirací pro další města, která mají potenciál tento projekt do jejich dopravy,“ doplnila Soňa Jonášová z Institutu cirkulární ekonomiky, která je společně s Petrem Novotným autorkou projektu.

V průběhu testováním došlo ke dvěma odstavením plnící jednotky za účelem optimalizace a seřízení výdejního zařízení. V průběhu odstávky byl do nádrže autobusu tankován standardní zemní plyn, bez jakýchkoliv úprav autobusu. I tímto byla prakticky vyzkoušena absolutní kompatibilita zemního plynu a biometanu vznikajícího rozkladem biologicky rozložitelného materiálu.

Z hlediska jízdních vlastností nebyly zaznamenány z hlediska výkonu žádné změny v chování vozidla. Samotné palivo BioCNG má stejné vlastnosti jako běžné CNG. Ukázalo se, že biometan je plnohodnotnou náhradou zemního plynu a současná flotila 160 CNG autobusů je připravena tento druh paliva začlenit do svého provozu a završit tak proces ekologizace dopravy.

DPMB má zájem ve spolupráci s městem Brnem najít vhodný stabilní zdroj biometanu pro své autobusy.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat