V polovině února členové Asociace AMPI organizovali již druhý ročník festival spolupráce mezi zemědělci a spotřebiteli Mrkev v zimě. V následujících odkazech si budete moci osvěžit, připomenout nebo se i dozvědět, která témata, které informace a kteří řečníci letos prezentovali na festivalu v Kampus Hybernská – HYB4 v Praze. V rámci programu se představily zajímavé příklady z praxe, sdílely se zkušenosti, know-how i osobní příběhy. Celým dnem se prolínala základní témata, jako je komunitou podporované zemědělství a další potravinové iniciativy, městské zemědělství, hledání společných cest spolupráce. Mimo jiné se účastníci dozvěděli, jak se na místní komunity dívají výzkumníci z akademické sféry, kteří se zabývají souvislostmi mezi jídlem, zemědělstvím, člověkem a krajinou. Zajímavý byl také otevřený debatní stůl s místními ekologickými, do KPZ zapojenými, zemědělci. 

Videozáznamy z festivalu Mrkev v zimě vol. 2 

 • Lucie Gallagher z Prokopské farmy >>>Lucie Gallagher představuje Prokopskou farmu, kde společně hospodaří s manželem Brettem v duchu permakulturních a bezorebných systémů. K hospodaření využívají pozemky pronajaté od pražského magistrátu i vlastní pozemek, a to k produkci zeleniny nebo vajíček, které se ke pražským  jedlíkům z okolí Prokopského údolí dostávají cestou komunitou podporovaného zemědělství (KPZ). V části Jinonic postupně realizují agrolesnický projekt obsahující nejen pestré ovocné stromy na ploše 3 ha.
 • Ondřej Rynda – Komunitní zahrada Kuchyňka, Na Polské a Farma Jednorožec >>>
  Ondřej Rynda je zkušený zahradník, který představuje 3 ukázky městských a příměstských projektů, které různě propojuje téma komunitních zahrad, komunitou podporované zemědělství (KPZ) a hospodaření na pronajatých pozemcích od soukromých vlastníků. Jak vypadá pěstování zeleniny a komunitní chovy třeba po 10 letech existence. A co se bude dít na Farmě Jednorožec, kde se aktivně zapojí do zemědělského fungování na 50 hektarech i studenti Farmářské školy.  
 • Petr Lesák – Spolkový obchod Obživa >>>
  Petr Lesák má za sebou zkušenosti na pracovní pozici provozního ve Spolkovém obchodu Obživa, které sdílí společně se svým náhledem na komunitní dění v tomto krátkém vystoupení.
 • Lucie Sovová – Příklady komunitního života i hospodaření v Nizozemí >>>
  Lucie Sovová je výzkumnice nyní působící v Nizozemí na Wageningen University, která se například zajímá o alternativy k dominantnímu ekonomickému systému, zejména ve vztahu k potravinám a zemědělství. Jako zajímavé příklady městského komunitního života a hospodaření vypráví skutečný příběh mladého města Almere se čtvrtí Oosterwold z Nizozemí.
 • Diskuze o městském zemědělství, zahrádkaření a soběstačnosti >>
  Jak se daří městským zemědělcům? Jak se jim spolupracuje s místními aktéry a veřejnou správou a samosprávou? Zemědělství nepatří jen do venkovského prostoru, ale rozvíjí se i ve městě. Počínaje zahrádkářskými koloniemi, přes komunitní zahrady, ale i skutečné produkční farmy, které živí stovky jedlíků. Získat od nich můžete nejen zeleninu či ovoce, ale třeba si adoptovat slepici a mít čerstvá vajíčka. I s podporou Hlavního města Prahy vzniklo v posledních letech několik komunitních farem a iniciativ, které propagují “jedlé město”. 
 • Diskuze se zemědělci zapojenými do KPZ >>>
  Co to znamená uplatňovat v praxi principy vzájemné důvěry a podpory? Jakým výzvám zemědělci čelí a jaké příležitosti jim KPZ přináší? Zájem menších farem o přímou spolupráci s odběrateli roste. V systému komunitou podporovaného zemědělství KPZ jsou jich u nás zapojeny zhruba tři desítky. Své pestré zkušenosti sdílejí začínající i zkušení KPZ zemědělci: Jana Rosenbaumová z Farmy Lukava, Tereza Chroňáková a Jakub Pešek z Hospodářství Svobodné Hory, Jana Frundl z Farmy Henrieta a Alena Lehmanová z Ekozahrady Raková
 • Odkaz na všechna videa najdete >>> ZDE  
 • Vybrané fotografie si prohlédněte >>> ZDE

Festival Mrkev v zimě vol. 2 uspořádala Asociace AMPI ve spolupráci s PRO-BIO Ligou a s Ústavem Genoniky AV ČR, v.v.i. Akce je součástí projektů „LSPA pro Prahu“ a „Ekoporadenství a vzdělávání – Ekoporadnypraha.cz“, které podpořilo Hlavní město Praha. Dále akci podpořila Akademie věd ČR v rámci „Strategie AV 21“ a Evropská unie v projektu H2020 „COACH – Collaborative Agri-food Chains: Driving Innovation in Territorial Food Systems and Improving Outcomes for Producers and Consumers“. Za obsah sdělení odpovídají výlučně organizátoři akce. Sdělení nereprezentují názory donorů a donoři neodpovídají za použití informací, jež jsou obsahem výstupů. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here