Studie ukázala vztah Čechů k přírodě. Celých 88 % považuje současné nakládání s odpady za velký problém.

Studie Masarykovy univerzity o postoji Čechů k přírodě a životnímu prostředí dokazuje, že většina Čechů se staví k řešení problémů životního prostředí kladně a dokonce přírodě věnují více pozornosti než politice a bulváru. Osobně se zapojit do ochrany ovšem příliš nechtějí.

Téma přírody převálcovalo bulvár a politiku.
Jako téma v médiích zajímá příroda celých 80 % Čechů. O politiku se v soukromí zajímá pouze 40 % a ještě méně zajímají životy slavných – jen 20 % z dotázaných. Ze všech mediálních témat Čechy nejvíce zajímá příroda (80 % veřejnosti), velmi významně také životní prostředí (68 %). Obě témata se umístila s náskokem před politikou i bulvárem. “Zaujalo nás, že největší vliv na vztah Čechů k přírodě a životnímu prostředí má jejich životní styl, konkrétně témata, která je zajímají v médiích,” okomentovala spoluautorka výzkumu Renata Svobodová.

Přírodu chceme v pořádku, platit se nám ale nechce.
Na otázku, jak pomáháme stav životního prostředí a přírodu jako takovou chránit, většina Čechů odpoví, že třídí odpady, preferuje kohoutkovou vodu před balenou a postupně se snaží snižovat spotřebu vody a energií v domácnostech. Nakupovat ekologické výrobky a omezit vlastní užití osobních automobilů se nám ale už moc nechce. Stejně tak to je s investicemi finančních prostředků. “Většina Čechů chrání životní prostředí tehdy, pokud se jim to ekonomicky vyplatí. Zároveň otevřeně sdělují, že nejsou ochotni se kvůli ochraně životního prostředí příliš omezovat,” dodal spoluautor výzkumu Tomáš Chabada.

Péči o přírodu a pravidla pro ochranu životního prostředí očekáváme od státu. 
Výsledky nového průzkumu jsou důležité také pro Ministerstvo životního prostředí. “Na jedné straně výsledky ukazují, jak vysoká očekávání mají lidé od státu, a tím od Ministerstva životního prostředí, který má být hlavním garantem dobrého životního prostředí a kvality přírody. Na druhé straně se ukazuje, jak jsou Češi opatrní na peníze, které sami vydávají v zájmu ochrany životního prostředí,” sdělil k výsledkům průzkumu ministr životního prostředí Richard Brabec. Státní fond životního prostředí také může z výsledků studie čerpat pro nastavení nových dotačních prostředků. Petr Valdman, ředitel SFŽP, uvedl, že je již zcela zřejmé, že prostředky vynaložené na zlepšení míry třídění odpadů zafungovaly a je třeba se začít věnovat osvětě například ve snižování množství obalů nebo ozelenění osobní dopravy.

Odpady třídíme, ale pořád máme co zlepšovat.
Z výzkumu vyplývá, že ačkoliv si obyvatelé na množství smetí na ulicích nebo v okolní přírodě významně nestěžují, považují otázku jejich efektivního řešení a zpracování za velmi důležité téma.  Celých 88 % Čechů uvedlo, že současný stav nakládání s odpady, který je založen z většiny na neefektivním skládkování, považují za závažný problém. Český stát by podle nich měl tento stav řešit aktivně. Zvýšení míry třídění odpadů by výrazně podpořilo ujištění, že tento odpad je následně skutečně recyklován a to nejlépe v okolí bydliště. Fungovat by mohly i finanční pobídky, které zvýhodní obyvatele, kteří odpad třídí a naopak zdraží svoz a nakládání s netříděním odpadem. Výsledky studie jsou cenným materiálem nejen pro stanovení priorit například Ministerstva životního prostředí a nastavení nových dotačních programů Státního fondu životního prostředí, ale stává se i odrazovým můstkem pro osvětové aktivity, právě například v tématu nakládání s odpadem. Výsledky jen potvrdily, že Česká veřejnost v současnosti systému recyklace nevěří a to v mnoha případech, bohužel, oprávněně. Z důvodu levného skládkovacího poplatku se totiž i v dnešní době stává, že velká část tříděných odpadů po dotřídění na dotřiďovacích linkách končí právě tam – dále nevyužity a nerecyklovány. Třídění se totiž nerovná recyklaci. A to je zásadní informace. Jako stát sice vykazujeme celkem vysokou míru třídění, realita skutečné recyklaci, kdy jsou suroviny opětovně využity a slouží jako surovina pro výrobu nových výrobků, neodpovídá.

Situaci by mohl změnit Zákon o odpadech, který v současnosti připravuje Ministerstvo životního prostředí a díky němuž by mělo být skládkování podstatně zdraženo. Důležité je však zmínit, že součástí nového zákona je kromě zdražení skládek i systém třídících slev pro obce a města, která v případě, že zajistí dostatečnou míru třídění, budou za skládkování zbytkového odpadu platit stále nízké ceny a na poplatku pro obyvatele, kteří třídí vzorně, se změna projeví minimálně.

Ilustrace, které byly použity v textu jsou ze studie, jejíž celý obsah naleznete na webových stránkách ZDE. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat