Správné nastavení dotací má podpořit šetrnou zemědělskou praxi. Foto: Pixabay.com

V minulém období Společné zemědělské politiky putovalo k českým zemědělcům přes 200 miliard korun, které však nezvrátily negativní trendy v krajině a půdě. Nové nastavení zemědělských dotací se nyní současně projednává na evropské i české úrovni. I přes vysoký objem veřejných financí, které do zemědělství potečou, však Ministerstvo zemědělství zatím nezveřejnilo k procesu jejich nastavení základní informace. Přestože přípravy probíhají již od loňského podzimu, není například veřejně dostupný časový harmonogram příprav či zpracované podkladové analýzy.

Přitom správné nastavení podmínek zemědělských dotací se může pozitivně projevit v kvalitě půdy, omezení eroze, zvýšení schopnosti krajiny zadržovat vodu nebo zvýšení tolik potřebné biologické rozmanitosti. 

Požadavky organizací:

  1. Faktické zahrnutí evropských a národních cílů do přípravy Strategického plánu.
  2. Zvýšení transparentnosti přípravy Strategického plánu.
  3. Zapojení široké veřejnosti do přípravy Společné zemědělské politiky a Strategického plánu.
  4. Prosazení ambiciózní reformy Společné zemědělské politiky na evropské úrovni.

„Příprava nového období Společné zemědělské politiky představuje šanci pro ozdravení naší krajiny, ze kterého budou mít prospěch zemědělci i česká veřejnost, kteří stále silněji pociťují dopad sucha nebo povodní. Ministr Toman musí zabránit tomu, aby se veřejné peníze lily do nešetrné zemědělské praxe. Zemědělcům musí zároveň zajistit dostatečnou podporu k tomu, aby své hospodaření mohli změnit a o českou krajinu mohli skutečně pečovat,“ říká k tomu Anna Kárníková, ředitelka Hnutí DUHA.

Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické, doplňuje: „Trvalý pokles početnosti ptáků a celkové přírodní rozmanitosti zemědělské krajiny dokládá, že i přes dlouhodobou snahu Evropské unie se ozelenění zemědělství nedaří. A neříkají to jen ochranáři, potvrzuje to i zpráva Evropského účetního dvora. Návrh nové zemědělské politiky je příležitostí, která se nesmí promeškat – za peníze, které platíme z našich daní, musíme dostat zdravou krajinu.“

Zdroj: Tisková zpráva

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here