Planetu máme půjčenou od našich potomků

Zakladatelka Institutu Cirkulární Ekonomiky Soňa Jonášová už psala o své návštěvě OSN v červenci zde. Nyní s dovolením časopisu Odpadové Fórum sdílíme rozhovor s Robinem Dufkem, obchodním ředitelem společnosti JRK BioWaste Management, se které Institut už léta spolupracuje.

Česká republika představila 18. července v New Yorku na půdě OSN, jak plní 17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) a jak vnímá svoji budoucnost v roce 2030. Českou delegaci vedl ministr životního prostředí Richard Brabec. Vedle vládního pohledu dostal při prezentaci prostor i neziskový a podnikatelský sektor. Za český byznys se zúčastnil obchodní ředitel společnosti JRK BioWaste Management Robin Dufek.

ČR prezentovala v New Yorku svůj pokrok v oblasti SDGs (Sustainable Development Goals) během Politického fóra na vysoké úrovni (High-Level Political Forum), které se koná každoročně pod záštitou Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC). Mohl byste stručně charakterizovat 17 Cílů SDGs?

Jedná se vlastně o takový akční plán sestavený z různých oblastí života na planetě. Tento plán je sestavený s cílem planetu a lepší životní prostředí na ní zachovat pro budoucí generaci při současném rychlém tempu rozvoje naší civilizace.

Já jsem se konkrétně zaměřil cíl SDG 11: Udržitelná města a obce. Do tohoto cíle spadá zaměření naší společnosti JRK BioWaste Management, která se přímo zaměřuje na práci s municipalitami a nastavením jejich odpadového hospodářství.

Česko patří ke špičce mezi zeměmi, které se snaží naplňovat cíle udržitelného rozvoje. V hodnocení 157 států skončila ČR na páté příčce za čtyřmi severskými zeměmi. Což je jednoznačně úspěch, i tak má Česko své slabiny v množství vyprodukovaných odpadů a emisí na obyvatele. Jak hodnotíte postavení České republiky v celosvětovém žebříčku?

Výsledky odpadového hospodářství jednotlivých států často nelze srovnávat a nelze sestavit nějaký pomyslný žebříček států. Nelze přece srovnávat různé kouty světa mezi sebou, kdekoliv jinde na světě jsou jiné zvyky, jiná kultura a jiné možnosti. I tak si myslím, že si Česká republika v přístupu k odpadovému hospodářství v globálním měřítku stojí velmi dobře. V České republice je zaveden velmi dobrý základ pro efektivní hospodaření s odpady, ale při pohledu za západní hranice máme stále co dohánět. Systém, který zavádějí pomalu členské státy Evropské unie a který my jako Česká republika aproximujeme, je podle mého názoru nejlepší cestou v našich podmínkách.

Mluvíte o systému oběhového hospodářství, ke kterému se hlásí i vedení odboru odpadů na Ministerstvu životního prostředí. Česká republika je proto často srovnávána s jinými státy Evropské unie. V čem jsou západní evropské země dál? 

Jsem optimista. Myslím si, že se české odpadové hospodářství postupně mění a obrací se dobrým směrem. Jistě, máme tu silnou skládkařskou lobby a zastaralou legislativu, která brzdí efektivnějšímu a rychlejšímu přechodu na oběhové hospodářství. Naše země je často srovnávána se západní Evropou, ale je nutné také zmínit fakt, že tyto země přijímaly potřebné kroky již dříve a některé principy cirkulární ekonomiky tam fungují už 15 let. Česká republika potřebuje určitou časovou transformaci na změnu, nicméně nemůžeme se na to vymlouvat.

Česká republika má jeden typický rys, který vytváří bariéru oběhovému hospodářství a se kterým se naše firma již několikrát setkala. Česká republika a české samosprávy vyčkávají a změnu přijímají, jakmile je nutná a legislativně závazná. Je velmi málo samospráv, které změnu prosazují teď, protože to má smysl.

Zúčastnil jste se delegace do New Yorku za český byznys jako představitel společnosti JRK BioWaste Managment. Proč byla pro tuto příležitost vybrána Vaše společnost?

Úřad vlády při sestavování delegace do New Yorku hledal českou malou nebo střední firmu, která by se v rámci svých hodnot přibližovala cílům udržitelného rozvoje. Na doporučení Institutu cirkulární ekonomiky jsme byli pozváni na Úřad vlády, kde jsme měli možnost představit naši společnost a principy. Protože se naše hodnoty velmi liší od tradičnějších firem podnikajících v odpadovém hospodářství, byli jsme pro delegaci vybráni.

V čem je Váš přístup jedinečný?

Vždy si zakládáme na našich hodnotách a naší misi “pro méně odpadu“, kterou kráčíme každý den. Snažíme se být stále většími odborníky v oblasti odpadů, být inovativní a přicházet s novými systémy a technologiemi, s nimiž dosahujeme na obcích výborných výsledků v rámci předcházení vzniku odpadu a zvyšování míry třídění.

Naší “tajnou“ ingrediencí je každodenní práce se starosty na samosprávách, to je velmi důležitý prvek na společné cestě za méně odpadu. Jsme velice rádi, že jsme pomohli už stovkám obcí a další sta nás doufejme ještě čekají.

Mohl byste nám stručně představit obsah Vašeho příspěvku v rámci české prezentace?

Úvodního slova prezentace České republiky na půdě OSN se ujal současný ministr životního prostředí Richard Brabec. Ministr ve svém projevu citoval spisovatele Saint-Exupéryho, který již ve své době tvrdil, že planetu nedědíme po našich předcích, ale půjčujeme si ji od našich potomků. Jeho slova byla přesná a já jsem ve svém příspěvku na ně navázal.

Je důležité, aby následující generace byly pyšné na to, jak jsme přistupovali k životnímu prostředí i možnostem, které máme, a aby na naše snažení úspěšně navazovaly. Ve svém proslovu jsem také zdůraznil roli komerčního sektoru v naplňování udržitelných cílů. V České republice jednoznačně vnímáme několik pozitivních příkladů firem, které mění své business modely splňující potřeby společnosti, a zároveň firmám nabízí nové možnosti a růst. V rámci svého povídání jsem se zaměřil i na naši společnost JRK BioWaste managment a naše vize.

Autorka článku: Jana Drábková, drabkova@cemc.cz, zdroj: časopis Odpadové Forum

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat