Městská architektura: udržitelná a cirkulární

14. září 2022 od 13,00 do 17,00 zahajuje Kampus Hybernská konferencí Městská architektura: Udržitelná a cirkulární provoz nového prostoru – Cirkulární hub. Konference se uskutečňuje za podpory Magistrátu hl. m. Prahy a Institutu cirkulární ekonomiky a vystoupí na ní například architekt Jakub Cígler, Libor Musil z LIKO-S, edukátorky z Rethink Architecture nebo Martin Stohl ze slovenské iniciativy Prezidentská zelená pečať kanceláře prezidentky Zuzany Čaputové. Slavnostní otevření hubu potom proběhne od 16,30 za přítomnosti primátora Zdeňka Hřiba. Hosté se mohou registrovat přes GoOut. Pro online stream je registrace otevřená zde.

Konferencí Městská architektura: Udržitelná a cirkulární otevírá Kampus Hybernská za spolupráce MHMP Cirkulární hub. Hub bude sloužit tématům cirkulární ekonomiky, udržitelnosti ve městě a znovu využívání materiálu. Nad tématy se bude moci potkávat odborná i široká veřejnost v podobě debat nebo interaktivních upcyklačních workshopů.

„Obzvlášť v dnešní době, kdy zažíváme bezprecedentní výkyvy v oblasti cen energii je právě pohled cirkulární ekonomiky jednou z nutných cest řešení. Téměř všichni si již nyní uvědomují, že svět, jak jsme ho znali, se změnil, a k tomu abychom jako civilizace mohli fungovat, budeme muset přehodnotit svůj přístup k mnoha oblastem. Budeme muset umět šetřit, ale i využívat materiály, které již jsou a dávat jim nový život. A to jsou přesně témata, kterými se chceme zabývat a dát jim v rámci města jasná pravidla”, dodává k otevření a programu hubu radní Jan Chabr.

První z tematických konferencí, které se v Cirkulárním hubu uskuteční, se bude týkat zohlednění principů udržitelnosti a cirkularity v architektuře. Konference Městská architektura: Udržitelná a cirkulární pod záštitou Jana Chabra, radního pro správu majetku MHMP a Josefiny Lindblomové z Generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské komise bude zahájena ve středu 14. září 2022 od 13,00. Odborným garantem konference je INCIEN, který téma cirkularity do českého prostředí přináší bezmála osm let.

Za cirkularitu a udržitelnost

Konference má za cíl propojovat aktéry na poli urbanismu z řad odborné veřejnosti v architektuře a stavebnictví a z řad veřejné správy jako tvůrce legislativy a zadavatele veřejných zakázek.

„Když rekonstruujete v Praze téměř jakýkoliv historický dům, najdete tam zbytky kamenných zdí, starých cihel i nových konstrukcí. Nejlevnějším a nejpřirozenějším materiálem byl vždy ten, který už na místě byl. Je skvělé, že se k těmto po staletí prověřeným postupům opět vracíme. Byť v novém hávu, nejedná se jen o módní trend.” uvádí Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora pro územní rozvoj.

Téma je pro Evropu palčivé, protože stavebnictví v EU se z 35 % podílí na celkovém odpadu, je odpovědné za 50 % nově vytěžených materiálů a spotřebovává z 40 % primární energii, jak uvádí Evropská Komise. A tím diskuse díky předsednictví nabírá na naléhavosti, protože nová evropská legislativa spojená se Zelenou dohodou pro Evropu významně ovlivní stavebnictví v příštích letech.

Kateřina Eklová a Karolina Barič (Rethink Architecture) představí svůj Checklist udržitelné architektury

Dva diskuzní bloky pokryjí téma cirkulárního zadávání a budoucnosti města. V Prvním bloku studio Rethink Architecture představí svůj Checklist udržitelné architektury a INCIEN obeznámí hosty s Metodikou cirkulárního zadávání zakázek. Do diskuze prvního bloku se zapojí Radek Haubert z Nejvyššího kontrolního úřadu, Martin Stohl ze slovenského projektu Prezidentská zelená pečať, Libor Musil ze společnosti LIKO-S a architekt Ondřej Mundl ze studia Chybík + Krištof.

V druhém bloku se budou spíkři věnovat tématu budoucnosti měst. Petr Hlaváček, I. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu, Veronika Doubnerová a Karel Goláň, spoluautoři strategie Cirkulární Praha, Martina Sýkorová z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT a architekt Jakub Cigler proberou, kam se bude Praha ubírat v oblasti udržitelného a cirkulárního stavebnictví.

V Kampusu Hybernská bude konferencí zahájen Cirkulární hub. Foto (c) Kampus Hybernská

Cirkulární hub bude na podzim 2022 v rámci akcí Předsednictví v Evropské radě pokračovat dalšími 3 tematickými setkáními k problematice udržitelnosti a cirkularity v textilu, k problematice efektivního využití bioodpadů a k problematice dekarbonizace v průmyslu.

Hosté se mohou registrovat přes GoOut. Pro online stream je registrace otevřená zde.

Program:

Městská architektura: Udržitelná a cirkulární

13:00 – 13:30 Zahájení konference

 • Ema Pospíšilová, ředitelka Kampusu Hybernská
 • Pavel Zedníček, CEO INCIEN
 • Jan Chabr, radní pro správu majetku MHMP
 • Josefina Lindblom, Generální ředitelství pro životní prostředí, Evropská komise

13:30 – 14:45 Blok 1: Architektura nohama na zemi: Cirkulární zadávání

Cirkulární zadávání je klíčovým nástrojem, který umožňuje státní správě vytvářet poptávku po cirkulárních řešení a zavádět tak cirkulární ekonomiku do praxe. Těchto příkladů v ČR poslední dobou přibývá. Co je třeba udělat pro to, aby se stala cirkulární a environmentální kritéria v zadávání standardem? O tom si budeme povídat se zadavateli, autory realizací, které využívají prvky udržitelné a cirkulární architektury, i autory nástrojů, které mohou zadávání usnadnit.

 • Martin Stohl, Prezidentská zelená pečať
 • Radek Haubert, Nejvyšší kontrolní úřad
 • Štěpán Vaškevič, INCIEN
 • Karolína Barič, Rethink Architecture
 • Libor Musil, Liko-s
 • Ondřej Mundl, Chybík + Krištof

15,15 – 16,30 Blok 2: Architektura hlavou v oblacích: Město budoucnosti

Druhá diskuze se bude věnovat vizím architektury budoucnosti. Jak budou vypadat stavby za 15 let? Jak bude vypadat město? Jakým směrem se bude ubírat Praha v oblasti udržitelného a cirkulárního stavebnictví? Jsou dřevostavby budoucnost?

 • Petr Hlaváček, I. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu
 • Veronika Doubnerová, Pražský Inovační Institut
 • Karel Goláň, crea-tura
 • Jakub Cigler, Jakub Cigler Architekti
 • Martina Sýkorová, UCEEB, autorka knihy Voda ve městě

16,30 – 16,40 Slavnostní otevření Cirkulárního hubu

 • Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy

Jednotlivé panely moderují Karolína Barič a Kateřina Eklová z organizace Rethink Architecture. Konferencí bude provázet moderátor Jiří Jaroš (CAMP).

Úvodní vizualizace: Projekt Modřanského cukrovaru od CHYBIK + KRISTOF (c) Vivid-Vision.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat