Léto pomalu končí a v INCIEN se připravujeme na nabitý podzim, tentokrát pod novým vedením Pavle Zedníčka a Markéty Pavlíkové, jak avizovala naše zakladatelka Soňa Klepek Jonášová, odcházející „pouze“ na mateřskou dovolenou, v minulých INCIENOVINKÁCH #6. Co Vás všechno čeká a co jste mohli minout v rámci zajímavostí z cirkulárního světa, přinášíme v dalším newsletteru pro členy Českého cirkulárního hotspotu. Přejeme Vám zajímavé čtení! 

Novinky o Českém cirkulárním hotspotu 

Spustili jsme nábor nových členů a od října počítáme s tím, že do hotspotu přibydou nové tváře, co obohatí současnou diskuzi a přinesou další zkušenosti. Aktivity ČCH jsme představili 6.9. na webinář Q&A o Českém cirkulárním hotspotu. Více informací o Českém cirkulárním hotspotu najdete již i na našem webu.  

V průběhu srpna proběhly Hotspot talks #4 na téma Dekarbonizace českého průmyslu, kde vystoupil expert INCIEN Benjamin Hague a představil klíčové poznatky nové studie INCIEN. Podle ní může díky cirkulárním opatřením těžký průmysl EU potenciálně snížit své emise ze všech čtyř hlavních materiálů – hliníku, cementu, plastů a oceli – v průměru až o 50 % do roku 2050. Více informací se můžete dočíst v tomto shrnutí

Pracovní skupiny 

Třetí setkání pracovních skupin umožnilo členům konkretizovat témata, definovat cíle a akční kroky. 

Textilní pracovní skupina se v hojném počtu sešla v Kampusu Hybernská, kde si v prvním bloku  odsouhlasila téma Osvěta a edukace v rámci Quadruple Helix (směrem ke 4 pilířům – akademickému, státnímu, byznysovému a veřejnému). Členové se shodli, že v oblasti ekodesignu, sběru dat, prevence, cirkulárního zadávání je stále mnoho neznámého. Právě v těchto konkrétních bodech vidí příležitost jako skupina cílit na stakeholdery a malými, ale zato důležitými akčními kroky se přibližovat k principům cirkulární ekonomiky. Neopomněli ani nutnost sdílet příklady dobré praxe směrem k novým technologiím na třídění textilu.  

V druhé části jsme přivítali vzácné hosty z MPO – ředitelku odboru průmyslové ekologie Pavlínu Kulhánkovou a ředitele TZÚ Dr. Pavla Malčíka, člena Správního výboru oborové asociace ATOK. Cílem setkání bylo předat podněty členů k EU strategii pro udržitelný a cirkulární textil. Členové vidí velké otazníky nad 4 oblastmi a to konkrétně: textil po roce 2025 (recyklační a jiné kapacity, role obcí, odbyt recyklátu, financování, EPR pro textil v ČR), recyklace a Reach (zákaz některých látek, ohrožení procesu recyklace textilu, doba prodlení, lhůty podpora výrobcům), edukace a osvěta, ostatní (zákaz likvidace použitelného oblečení, přeshraniční obchod, export textilního odpadu, výroba v Asii, dopad na hodnotové řetězce). Následně se rozvinula věcná a otevřená diskuze. Věříme, že i nadále budeme pokračovat v definici konkrétních cílů ve spolupráci s klíčovými stakeholdery. 

On-line setkání pracovní skupiny Průmysl a stavebnictví proběhla první zářijový den za přítomnosti hostů Petra Zahradníka z České rady pro šetrné budovy a Lukáše Rolfa ze Změny k lepšímu. V úvodu jsme se věnovali přínosu pracovních skupin a jejich síle v možném spojení s ostatními významnými hráči na poli udržitelnosti a CE. V rámci bloku sdílení nás Michala Pešková z MIDA Consulting provedla aktuálními dotačními výzvami a tím jsme odstartovali první definované téma Dotační programy. Diskuzí jsme definovali několik neznámých týkající se zejména nepřehlednosti a složitosti výzev, což nás zavedlo k prioritnímu akčnímu kroku, formulování základních bodů pro oslovení stakeholderů.  

Druhým tématem, kterému se skupina věnuje, je legislativa směrem k definici odpad/neodpad. Bohužel členové vnímají neprůchodnost legislativy v rámci znovuvyužití odpadu. Snahou je objasnit legislativní hranici vzniku odpadu pro jednodušší znovuvyužití. Sdílet příklad dobré praxe, kdy se povedlo překonat vydefinovanou bariéru odpad/neopad, nepochybně patří k prvním akčním krokům.  

Skupina Odpady a druhotné materiály se setkala v on-line podobě k definovanému tématu Nové technologie na zpracování odpadu. Úvodní část patřila prezentaci Wasten a jejich katalogu moderních technologií odpadového hospodářství. Ke sdílení se zapojili i další členové jako HUTIRA VISION a jejich nové technologické řešení pro úpravu vody. Dále jsme se dotkli projektu biometanové stanice z lokálních surovin v Litomyšli v podání HUTIRY – BRNO, s.r.o. ve spolupráci s HUTIRA green gas, s.r.o. Firma JRK přispěla s informací o hygienizačním kontejneru na zpracování gastroopadů. Cíl skupiny vedoucí k prioritizaci druhu odpadu relevantního pro skupinu a následné sdílení technologických novinek bylo odsouhlaseno v rámci třetího setkání. 

S aktuálním stavem pracovních skupin a s jejich dalšími kroky se členové hotspotu seznámí na čtvrtém společném on-line setkání 11. října od 13:00 do 14:30 ve formě prezentací lídrů jednotlivých skupin. Snahou je vzájemně se informovat o výstupech pracovních týmů skrze všechny pracovní skupiny a tím dát možnost zapojit se i do dalších pracovních skupin, ať už pro nově příchozí členy, tak i stávající. Pozvánku již najdete ve svém kalendáři. 

Co je nového u členů ČCH

VAFO vyrábí krmiva pro domácí mazlíčky odpovědně a s láskou 

Vafo je česká rodinná společnost, která se zaměřuje na výrobu a distribuci krmiv pro zvířata a cílí na snižování své uhlíkové stopy. Jedním ze závazků strategie udržitelnosti společnosti VAFO je využívání až 95 % recyklovatelných materiálů v obalech. Dočtete se zde

SKANSKA pomocí cirkulární ekonomiky snižuje uhlíkovou stopu ve stavebnictví  

Skanska je jedním z lídrů českého stavebnictví a 25 let také předním developerem administrativních budov v Praze. Je známá výstavbou trvale udržitelných budov, zodpovědným přístupem k podnikání i místním komunitám a také inovacemi v oblasti technologií a služeb. Více se dočtete na tomto odkazu

SKANSKA tentokrát ještě jednou ve společném článku s INCIEN, publikovaném v časopisu Veřejné zakázky v praxi Cirkulární stavebnictví ve veřejných zakázkách, k dispozici zde

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava (MSIC) podporuje inovace a růst firem poskytuje služby a programy, podporující podnikání a inovace v Moravskoslezském kraji. Pomáhá malým a středním firmám a start-upům s nastartováním i s dlouhodobým udržením a rozvojem jejich podnikání. Přečtěte si více zde

Společnost Daikin Europe investuje 300 milionů euro do nové polské továrny na výrobu tepelných čerpadel. Společnost Daikin Europe N.V. oznámila, že investuje 300 milionů euro do vybudování nové továrny v polské Lodži. Více informací naleznete na tomto odkazu

Společnost HUTIRA funguje na českém trhu více než 30 let a skládá se z 10 společností, působících v odvětví vodárenství, plynárenství, stavebnictví a průmyslu. Cirkularitu v plynárenství se HUTIRA snaží akcentovat především aktivitami společnosti HUTIRA green gas, která je předním výrobcem řešení pro úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do plynárenské sítě. Vice se můžete dočíst zde.  

Pracovní nabídky 

INCIEN roste, hurá! Český cirkulární hotspot se již brzy rozšíří o nové členy a stejně tak i my hledáme posilu do týmu. Koordinátorka Českého cirkulárního hotspotu, Nina Hromádková, přivítá kolegu do týmu a posilu pro Český cirkulární hotspot. Jedinečná příležitost spolupracovat na unikátní cirkulární platformě s dalšími kolegy INCIEN. Uvítáme sdílení mezi Vaše sítě. Neváhejte předat kontakt nina@incien.org  k dalším detailům. 

INCIEN v médiích 

Akce a události 

Akce Českého cirkulárního hotspotu 

15. 9. proběhne on-line moderovaná diskuze Hotspot Talks – CE v kontextu EU Taxonomie, zeleného financování a nákupů. Událost navazuje na série Hotspot Talks určené pro členy Českého cirkulárního hotspotu. 

Program akce bude následující: 

  • Přivítání a úvodní slovo moderátora – Dagmar Milerová Prášková (INCIEN)
  • Aktuality v oblasti ESG – Filip Gregor
  • Zelené financování   – Karel Voldřich (ISFC)  
  • ESG z pohledu CE – Petr Novotný (INCIEN)  
  • Seznámení s ESG Akademií – Lukáš Rolf (ZKL) 
  • Výstup z první výzvy Technologické inkubace – Jan Stachura (CzechInvest) 

11. 10. (13:00 – 14:30): Společné on-line setkání pracovních skupin, pozvánku již najdete ve svých e-mailových schránkách.  

Přelom října/listopadu – společné setkání členů a přivítání nových aktérů, pozvánka bude následovat.  

8.-11.11. Italský veletrh ECOMONDO – stánek Českého cirkulárního hotspotu ve složení: JRK, HUTIRA, Black Food Market, ReKáva, Nilmore.  

15. 11. (od 17:00) Třetí promítání filmu Going Circular se studenty a učiteli v Kampusu Hybernská 

22. 11. (od 13:00 – 14:15) on-line moderovaná diskuze Hotspot talks: Digitální cirkulární ekonomika 

Další zajímavé akce členů hotspotu a partnerů 

Training the trainers: PROČ JE CIRKULÁRNÍ NAKUPOVÁNÍ NEZBYTNĚ NUTNÉ?! 7.10. proběhne bezplatný workshop, jehož cílem je přiblížit téma cirkulárních veřejných i soukromých nákupů a způsobů, jak zvyšovat povědomí o tomto tématu ve vaší organizaci. Více informací a odkaz na registraci najdete zde, případně se obraťte s dotazy na kolegyni Dášu Milerovou Práškovou (dagmar@incien.org). Jedná se o klíčovou aktivitu INCIEN Akademie na podzim. 

Městská architektura: udržitelná a cirkulární

Ve středu 14. září 2022 od 13,00 do 17,00 zahajuje Kampus Hybernská konferencí Městská architektura: Udržitelná a cirkulární provoz nového prostoru – Cirkulární hub. Konference se uskutečňuje za podpory Magistrátu hl. m. Prahy a Institutu cirkulární ekonomiky a vystoupí na ní například architekt Jakub Cígler, Libor Musil z LIKO-S, edukátorky z Rethink Architecture nebo Martin Stohl ze slovenské iniciativy Prezidentská zelená pečať kanceláře prezidentky Zuzany Čaputové. Slavnostní otevření hubu potom proběhne od 16,30 za přítomnosti primátora Zdeňka Hřiba. Hosté se mohou registrovat přes GoOut. Pro online stream je registrace otevřená zde.

Akce proběhne k Evropskému týdnu udržitelného rozvoje, které budou probíhat v Hybernské  – více zde.

15. 9. – Kutil Fest Jihlava – pozvánka k druhému promítání Going Circular – pozvánka ZDE

Narozeninový festival Moravskoslezského inovačního centra 15. 9. – více info ZDE

Bold Future: Udržitelností k efektivnímu byznysu (konference Frank Bold) – 25. 10. | ZDE

Odpadové fórum – konference 25. 10. | ZDE

Zahraniční aktivity: 

13.9. 2022, 16h30: Circular Platforms & Tools Webinar, registrace zde

15. 9., 10:00 #EUCircularTalks “Accelerating circular behaviours – How can digitalisation help us?”

22.9.: Carbon-free Economy Online Biz Meeting, registrace do 15/9 zde, pozvánka zde

26. 9. EUCircularTalks: EU Textiles Strategy in Motion – What does it mean for the future of textiles? Více info | ZDE

6. 10. Circular Business Roundtables: více info zde

12. 10. Workshop on Powering the Green transition in Europe’s buildings, registrace | ZDE

13.10. (8-11h): Taiwan International Water Week – online setkání možná (registrace do 12/9) | ZDE

Výzvy, soutěže: 

MPO výzva do konce září: Výzva na podporu cirkulární ekonomiky – Cirkulární řešení v podnicích z Národního plánu obnovy | ZDE

Soutěž MSIC: STARTUP VOUCHER | ZDE

CzechInvest:  

Nedávno CzechInvest uzavřel první výzvu v programu Technologická inkubace. Zájem projevilo 320 subjektů, 114 podalo žádost. 35 % je z oblasti umělé inteligence, 30 % z kreativních průmyslů, 18 % řeší EcoTech projekty a 17 % moderní mobilitu. Nejvíce podaných projektů je dle očekávání z Prahy a z Brna. Více se dočtete zde.

Zajímavosti na čtení 

Budování cirkulární budoucnosti: Deset tipů pro globální změny. Vyšla nová kniha bývalé nizozemské ministryně pro otázky životního prostředí a infrastrukturu a expertku na cirkulární ekonomiku Jacqueline Cramer. Ke stažení je i v anglickém jazyce

Pijete pivo? Mohlo by vás zajímat, jak se dělá v souladu s principy cirkulární ekonomiky | ZDE

Ke stažení manual na greenwashing CIRA | ZDE

Ekonews:  Na zelené projekty v programu Životní prostředí půjde 61 miliard. Papírování s dotacemi prý ubyde | ZDE

INCIEN mění vedení | ZDE

Přejeme příjemné čtení!

INCIEN tým

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here