Bioekonomika skýtá možnost snížení emisí i posílení energetické soběstačnosti

Zdroj: HUTIRA

Fakt, že prozatím u nás zůstává velká část biologicky rozložitelných odpadů nevyužita, se zdá být až nelogický. Vytříděné bioodpady (zbytky jídel, prošlé potraviny, rostlinný odpad atp.) mají totiž perspektivní další využití. Dají se například zpracovat v kompostárně, kde je výsledný kompost skvělým zdrojem živin. Ale můžou být využity i jako surovina pro výrobu energie. V bioplynových stanicích je při zpracování bioodpadů jímán vzniklý bioplyn, který posléze slouží jako ekologické palivo. Vzhledem k tomu, že každá domácnost produkuje bioodpad, má jeho zpracování v bioplynových stanicích potenciál přispět i ke zvýšení energetické soběstačnosti státu.

Je tedy velká škoda nechávat bioodpad ležet ladem. Ba co víc, skládkování bioodpadů přímo škodí. Na skládkách se totiž bioodpad rozkládá za nepřístupu vzduchu a vzniká tak skládkový plyn s obsahem metanu. Metan pak v atmosféře působí jako skleníkový plyn mnohokrát silnější než tolik probíraný oxid uhličitý. České odpadové hospodářství tak zodpovídá za 4,4 % emisí skleníkových plynů, což je ekvivalent cca 5,7 milionů tun CO2. Zatímco v automobilovém průmyslu je čím dál větší nátlak na snížení emisí CO2, v případě odpadového hospodářství se tváříme, jako by se nechumelilo.

Bioekonomika jako priorita INCIEN

INCIEN proto zařadil téma bioekonomiky do svých prioritních programů. Hlavním cílem programu pro tento rok bude změna stávající praxe nakládání s bioodpady. Jak toho lze dosáhnout? Nejprve je třeba upozornit na současnou situaci, a posléze rozvíjet společnou komunikaci a hledat proveditelná řešení.

Hlavním partnerem zapojeným do programu bioekonomika je společnost HUTIRA. „V souvislosti s využitím bioodpadů se zaměřujeme na využití bioplynu, který je možné z bioodpadu vyrobit. Úpravou bioplynu na biometan získáme plnohodnotnou ekologickou alternativu k zemnímu plynu. Tím se chceme podílet na ozelenění českého energetického mixu za pomoci místních zdrojů,“ říká Radek Kundrata, jednatel a ředitel společností HUTIRA. Majitel společnosti Ivo Hutira dodává: „Rádi bychom se také věnovali ekologickému zpracování a dalšímu využití komunálního odpadu obecně, nejen jeho biologické složky. Nejde nám přitom jen o bioekonomiku nebo bioenergetiku. Naší motivací je udržitelný přístup k planetě jak v podnikání, tak v životě.

Radek Kundrata, jednatel a ředitel společností HUTIRA │ Zdroj : HUTIRA
Motto společnosti Hutira │ Zdroj : HUTIRA
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat