Pesticidy

  Pesticidy jsou chemické prostředky, které se užívají k zamezení ztrát na kulturních rostlinách, zásobách potravin i krmiv. Podle biologické účinnosti se dělí na insekticidy (proti hmyzu), herbicidy (proti plevelům), fungicidy (proti houbám), rodenticidy (proti hlodavcům) a další. S rozšířením aplikace pesticidů vzniklo však i mnoho problémů. Dostaly se tak do oběhu tisíce tun chemických sloučenin, mnohdy dosti toxických nebo s jinými nežádoucími vlastnostmi. Nadměrné používání pesticidů a jiných cizorodých látek se projevuje v konečné fázi zvýšenou zátěží organismů a narušením jejich fyziologických procesů. Pesticidy se dnes používají na většině rozlohy zemědělské půdy.

  Články týkající se tématu Pesticidy:

  Řepka

  Česko se bouří, nekonečných žlutých lánů už mají lidé dost

  Je řepky moc? Podle statistik bylo v roce 2018 řepkou oseto 412 tisíc hektarů, což je 17 % ze zemědělských plodin. V České republice je tak druhou nejčastější plodinou po pšenici, která je vyseta na 34 % polí. Názorně to můžeme vidět na grafu srovnání zemědělských plodin níže. Řepka září do krajiny a tak má […]

  Žádný komentář
  Zpátky na slovník pojmů