Disruptivní technologie

  Disruptivní technologie (či inovace) je nová, revoluční technologie, která po svém uvedení na trh vytlačí dosavadní technologie určené pro výkon stejné práce, služby či výrobního procesu. Ve svém segmentu způsobují disruptivní technologie radikální změnu v zaběhlých procesech a postupech, v celkovém fungování či spotřebních návycích. Disruptivní inovace vytváří nový trh, který ale zároveň vytlačuje existující trh navázaný na jinou technologii.  Například e-mail můžeme považovat za disruptivní inovaci poštovních dopisů, telefon je disruptivní inovací telegrafu. Disrupcí byl vynález automobilu, který nyní zažívá další disrupci ve formě digitalizace a samořídících aut. Také přechod hospodářství z lineárního na cirkulární systém podněcuje vznik a je podněcován řadou jednotlivých disruptivních technologií. 

  Články týkající se tématu Disruptivní technologie:

  Manetech – technologie, která vytváří ekologické hnojivo z těžce zpracovatelných odpadů

  Organický odpad na skládkách přispívá ke klimatické změně Pokud organický odpad končí na skládce, při rozkladu produkuje tzv. skládkové plyny, které obsahují vysoký podíl metanu a oxidu uhličitého. Ty patří do skupiny tzv. skleníkových plynů a právě ony bohužel přispívají ke klimatické změně. Blíží se tak doba, kdy dojde k zákazu skladování biologicky rozložitelného odpadu a […]

  Žádný komentář
  Zpátky na slovník pojmů