Manetech – technologie, která vytváří ekologické hnojivo z těžce zpracovatelných odpadů

Organický odpad na skládkách přispívá ke klimatické změně

Pokud organický odpad končí na skládce, při rozkladu produkuje tzv. skládkové plyny, které obsahují vysoký podíl metanu a oxidu uhličitého. Ty patří do skupiny tzv. skleníkových plynů a právě ony bohužel přispívají ke klimatické změně. Blíží se tak doba, kdy dojde k zákazu skladování biologicky rozložitelného odpadu a bude jen na obcích a zemědělcích, jak s biologickým odpadem naloží. 

Z pohledu cirkulární ekonomiky se jako nejlepší varianta jeví kompostování, které organický odpad přeměňuje na kvalitní hnojivo, jež vrací živiny do půdy. Pro obce může produkce kompostu být přínosem ekologickým i ekonomickým. Lze ho využít na rekultivaci obecních ploch nebo jej prodat jako druhotný zdroj a získat z tohoto „odpadu“ finanční příjem. 

Realita ale nebývá tak jednoduchá. Stavba sofistikovaných kompostáren může být finančně značně nákladná, u menších obcí či zemědělských podniků bývá problém kapacitu kompostáren naplnit. A co obtížně kompostovatelný odpad? V případě bioplynových stanic, které mohou z biologicky rozložitelného odpadu nebo kalů z odpadních vod vytvářet například ekologickou pohonnou hmotu BioCNG, zase vyvstává otázka, jak naložit s tzv. digestátem. Ten sice může být použit jako hnojivo, ale často nevábně zapáchá, což nebývá vždy s nadšením vítáno běžnými občany.

S tím vším může pomoci nová technologie firmy Manetech, která pomáhá jednoduchým a rychlým způsobem kompostovat i obtížně zpracovatelné organické odpady. Technologie je skvělým příkladem změny pohledu, jakým pohlížíme na odpad. Místo něčeho, čeho se potřebujeme zbavit je potřeba na něj pohlížet jako na zdroj, ze kterého můžeme vyrobit něco užitečného, v ideálním případě i ekologického. Není proto divu, že za svoji technologii získala firma druhé místo v soutěži Ministerstva průmyslu a obchodu Přeměna odpadů na zdroje.

Jak to funguje?

Stačí tekuté organické odpady smíchat s pevným nosičem (například BRKO – biologicky rozložitelný komunální odpad), činidlem PROBIO-K2 a mikrobiálním přípravkem Ekobakter, které pomáhají s kompostováním těchto odpadů. Činidlo PROBIO-K2 lze efektivně využít při výrobě kvalitního organického hnojiva, kde základní vstupní surovinou jsou kaly z čistíren odpadních vod jak komunálních, tak i průmyslových.

Použití mikrobiálních přípravků zase urychluje kompostování, potlačuje hnilobné procesy, zbavuje nežádoucích bakterií a transformací amoniakálního dusíku do organických komplexů významně redukuje nepříjemný zápach z odpadů. Velkou výhodou technologie je, že kompostování může probíhat i za nižších teplot až do 0°C. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xne4MtZfzZg

Videonávod k výrobě hnojiva Maneco 

Výsledkem procesu je organické hnojivo, které vrací do půdy život. Zvyšuje množství humusu v půdě, obnovuje půdní mikroflóru a v neposlední řadě také zvyšuje schopnost půdy zadržet vodu. To je v dnešní době, kdy v Česku každodenně ztrácíme úrodnou půdu dobrá cesta, jak tento jev zvrátit. Pokud se o možnostech kompostování s technologií Manetech chcete dozvědět více, prozkoumejte webové stránky firmy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat