JRK: ambasador Českého cirkulárního hotspotu ukazuje, jak dělat odpadové hospodářství cirkulárně

Tři absolventi vysoké školy Mojmír (Jiřikovský), Nina (rozená Ročiaková) a Marián (Kobolka) se rozhodli pracovat v oblasti, která má pozitivní ekologický dopad. Založili si vlastní podnikání, které pomáhá řešit tyto aktuální problémy v oblasti životního prostředí. Tři pilíře udržitelnosti podnikání, které drží v synergii, jsou propojení byznysu, ekologie a pozitivního dopadu pro společnost. Posláním JRK Česká republika je zlepšit odpadové hospodářství. Od začátku je kladen důraz především na spolupráci se samosprávami i  jednotlivci.

Jsme si vědomi, že změna musí přijít většinou shora, a proto spolupracujeme s obcemi a městy po celé ČR, a to již od svého vzniku v roce 2012. V každém produktu či službě, které nabízíme, najdete prvky, které pomáhají snižovat množství odpadu či jednorázových produktů,” vysvětluje Robin Liška, ředitel společnosti. JRK funguje zejména na regionálních úrovních a s každou samosprávou spolupracuje individuálně při nastavování či vyhodnocení odpadových strategií. Základními pilíři JRK jsou  předcházení vzniku odpadů, maximalizace míry třídění a dlouhodobá spolupráce. Posláním JRK je zlepšit odpadové hospodářství v České republice, a právě proto je jedním z ambasadorů Českého cirkulárního hotspotu.

JRK a cirkularita

JRK dlouhodobě usiluje o snížení odpadu na skládkách, předcházení jeho vzniku a zvyšování míry třídění. Zavádí řešení na podporu třídění všech odpadů, včetně toho kuchyňského, jehož sběr je v České republice stále rarita. Dále pomáhá s budováním profesionálních kompostáren a re-use center. Prodejem zahradních kompostérů podporuje domácí kompostování a v neposlední řadě vzdělává občany prostřednictvím besed, osvětových informačních kampaní nebo zvaním na fyzickou analýzu odpadu, kde jim ukazuje, co všechno končí v popelnici na směsný komunální odpad. Dále se JRK zabývá modernizací sběrných dvorů a přispívá k digitalizaci odpadového hospodářství – vyvíjí vlastní software na evidenci odpadů, díky kterému mají obce a města přehled o svých odpadech.

Firemní kultura, která inspiruje

Ekologické chování není JRK cizí ani uvnitř firmy: Neplýtvají vodou ani potravinami a balenou vodu u nich v kanceláři nenajdete. Tisknou jen na recyklovaný papír, swapují si mezi sebou oblečení, nakupují v bezobalových obchodech nebo ve velkých baleních. Nezapomínají ani na poctivé třídění odpadu, kompostování a zaměstnancům dokonce umožňují načepovat si bezobalovou drogerii. 

Co přináší JRK do Českého cirkulárního hotspotu

Jsme odborníky na odpadové hospodářství a můžeme se podělit o zkušenosti získané z praxe i od našich zahraničních partnerů. Jsme průkopníky v zavádění sběru kuchyňského odpadu a odpadovou legislativu máme v malíčku,” říká Robin Liška, ředitel společnosti.

A co JRK očekává od Českého cirkulárního hotspotu?

„Věříme, že se v Českém cirkulárním hotspotu potkáme s jinými odborníky, kteří se s námi podělí o své znalosti a ukážou nám i jiný úhel pohledu na věc. Zároveň bychom také chtěli navázat nové kontakty, které nám pomohou s bojem v naší misi „Pro méně odpadu“,” doplňuje Robin Liška.

Robin Liška, ředitel společnosti JRK.
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat