Dřevo patří do oběhu. Jak neplýtvat českým zdrojem řeší nová studie INCIEN

V České republice bylo za rok 2021 vytěženo cca 30 mil. m³ surového dříví a další 2 mil. m³ dovezeny ze zahraničí. Zpracováno z toho bylo však jen 15 mil. m³ a zbývající část byla převážně vyvezena do zahraničí. S odezníváním kůrovcové kalamity se těžba této klíčové suroviny od roku 2022 snižuje, přičemž zůstává mnoho výzev a nejistot do budoucích let včetně rizika jejího nedostatku. A nastává otázka: umíme dřevo efektivně a dlouhodobě využívat ve výrobcích s vyšší přidanou hodnotou, recyklovat a vracet do oběhu? Jaké výzvy a příležitosti čekají české dřevozpracující firmy i související odvětví v blízké budoucnosti a jakou roli může hrát cirkulární ekonomika? Dřevu a jeho rozličnému zpracování věnovaná studie INCIEN, která představuje přehledný výzkum, důležitá data i dobré příklady z praxe, vyjde už 22. května. 

Studie zkoumá materiálový tok dřeva v ČR. Jeho cestu z lesa přes různá odvětví dřevozpracujícího sektoru a jeho materiálové využití, od pilařského zpracování přes výrobu buničiny a papíru až po deskové materiály z dřevního recyklátu. Ty dále putují například do stavebnictví, logistiky, nábytkářství a bytových interiérů, ale také do obalů nebo na zpracování textilních vláken. Tady to ale bohužel často končí – produkty ze dřeva jsou na konci své životnosti z větší části spáleny, skládkovány nebo v případě sběrového papíru vyvezeny.

Zástupce Think Tanku zajímaly možnosti cirkulární bioekonomiky v hodnotovém řetězci pro dřevo v České republice a její možný rozvoj. Cílem studie bylo shrnout současný stav a posoudit potenciál cirkulárního nakládání se dřevem a jeho produkty v České republice  – od ekodesignu dřevostaveb a dalších výrobků a prodloužení jejich životnosti až po jejich opětovné využívání nebo recyklaci. Zároveň studie poskytne přehled klíčových hráčů, výzkumných projektů a také nejrůznějších iniciativ, které souvisí s kaskádovým a cirkulárním využitím dřeva. 

Bez dřeva to nepůjde

Pokud je dřevo obnovitelnou surovinou, proč ho potřebujeme efektivněji využívat? Důvodů je mnoho: čím dál více je využíváno pro energetické účely (důvod ekonomický – současná energetická krize, zvyšování podílu OZE včetně biomasy), zároveň je potřeba posílit surovinovou bezpečnost ČR, zejména pro potenciální rozmach dřevostaveb a dekarbonizaci stavebnictví. Rychlá změna klimatu a dopady kůrovcové kalamity, vyšší ochrana lesních ekosystémů a zpřísňující se politika lesního hospodářství na úrovni EU navíc mohou zamíchat kartami stran množství dostupné lesní biomasy. Kaskádové využití dřeva ve dřevozpracujícím průmyslu, materiálová účinnost ve výrobě, dlouhá životnost a modulární design, znovupoužití nebo sdílení výrobků ze dřeva, oprava, repasování nebo recyklace – cirkulární ekonomika nabízí mnoho cest, jak se připravit na vyšší poptávku po dřevě a jeho potenciální nedostatek. Ostatně se touto cestou už jasně ubírá připravovaná legislativní vlna EU. Jedna příležitost ke zlepšení za všechny: v ČR (a nejen v ní) se nevede zvláštní evidence o třídění odpadního nábytku, přitom se ale podle nového průzkumu skládkují odhadem až stovky tisíc tun ročně.

Studie ale nemapuje pouze Česko. Bilaterální spolupráce s Norským institutem pro výzkum bioekonomiky (NIBIO) umožňuje sdílet znalosti, zkušenosti a současné trendy ze severské země. Konkrétně z norského lesnického sektoru, dřevozpracujícího průmyslu a hodnotového řetězce pro dřevěné výrobky ve stavebnictví a dalších odvětvích, zejména v rámci aktuálních víceletých výzkumných projektů (SirkTRE a jeho dílčí část CirkWOOD, SmartForest). 

Koncem března se uskutečnilo již druhé, tentokrát online, setkání, na kterém se diskutovalo o významných trendech v cirkulárním a kaskádovém využití dřeva a příkladech dobré praxe z Norska.

Veřejné představení studie proběhne od 10:00 dne 22. května 2023 v Kampusu Hybernská v rámci setkání členů Českého cirkulárního hotspotu za účasti zahraničních hostů z NIBIO i dalších organizací a klíčových stakeholderů z ČR. Registrace je možná prostřednictvím registračního formuláře.

Projekt je podpořen grantem z Fondů EHP a Norska pod názvem Circular Bioeconomy Opportunities for the Forestry and Wood Processing Sector in The Czech Republic (Možnosti cirkulární bioekonomiky pro lesnictví a dřevozpracující sektor v České republice).

Událost konference naleznete na webu INCIEN, na LinkedInu i na Facebooku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat