Cirkulární ekonomika: systematická změna přinášející nové byznys modely

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pro mnohé z nás je mobilní telefon první věc, kterou vidíme ráno a poslední věc, kterou vidíme než jdeme spát. I přes tento téměř intimní vztah je naše znalost o tom, odkud pochází, skoro mizivá. Což je ironické zejména díky faktu, že nám chytré telefony v dnešní době naopak přináší znalosti a informace z celého světa.

Malá holandská firma zvaná Fairphone se rozhodla tento fakt změnit a vyzvat naši etickou ignoranci cestou příběhu. Odkrývá pozadí, které je za produkcí, distribucí, prodejem a v závěru elektrickým odpadem z telefonů. Celý příběh začíná velmi často v dolech Demokratické republiky Kongo, pokračuje v továrnách v Číně, rychle se přesunuje k zákazníkům do Evropy a zanedlouho opouští náš kontinent na lodích směřujících do slumů v Ghaně. Fairphone poukazuje na tento proces, který způsobuje obrovské sociální a environmentální problémy po celém světě, a přichází s telefonem, který dokazuje, že celý proces může vypadat úplně jinak. Společnost komunitu svých zákazníků informuje o tom z čeho je telefon vyrobený, jaké jsou podmínky lidí zaměstnaných v továrnách kde přístroje vznikají a neustále se snaží celý systém zdokonalovat. Fairphone je firma založená v roce 2013 a od svého vzniku prodala již více než 60 000 produktů první generace a v současnosti je k dispozici telefon generace druhé u něhož je produkce na 24 000 kusů. Telefon je v současnosti dostupný jen v Evropě a jeho cena je 525 dolarů.

Úspěch společnosti tkví jak v transparentnosti, tak v edukaci svých zákazníků. Spotřebitelé v dnešní době začínají čím dál více vnímat dopady masové produkce na životní prostředí a dávají přednost produktům a službám, které jsou k přírodě a lidem ohleduplné. Naše nákupní síla roste a my máme možnost volby. Zajímá nás odkud je naše jídlo, kde se vyrábí oblečení, které nosíme a jaké byly podmínky dělníků, kteří pracují pro módní značky, u kterých nakupujeme. Často ale zapomínáme na celý příběh elektroniky a na to, jaký má telefon, který nosíme v kapse a trávíme s ním naprostou většinu svého dne, dopad na životní prostředí a svět kolem nás.

Každý chytrý telefon je vyroben ze zhruba 15 000 komponentů produkovaných v různých továrnách ve všech koutech světa. Asi 40 druhů minerálů včetně zlata, tantalu, cínu a wolframu je nezbytných pro zajištění správné funkčnosti jednoho telefonu. A velké množství těchto minerálů je často těženo právě ve východním Kongu, kde těžba vede k brutálním konfliktům. Ozbrojené skupiny bojují o kontrolu dolů a používají zisky z obchodování a pašování minerálů k financování svých násilných aktivit, které devastují životy civilistů.

Ale zpět k telefonu, ze kterého dost možná právě teď čtete tento článek. Kde si myslíte, že skončí až přestane sloužit? Donedávna byl systém separace a recyklace elektrozařízení naprosto nedostatečný. Miliony tun elektroodpadu se odváželo na lodích do Ghany, kde byly pohřbeny na nekonečných skládkách elektroodpadu. Situace v současnosti sice není nijak uspokojivá, ale pravda je taková, že si Evropa začíná uvědomovat souvislost mezi naším masivním konzumním stylem života a globálními změnami, které postihují přírodní ekosystémy na celém těle.

Je více než jasné, že současný způsob produkce, který je založen na principu vytěžit – vyrobit – vyhodit je trvale neudržitelný. Ustavičně čerpáme neobnovitelné zdroje, přepravujeme výrobky z jednoho na druhý konec světa, stimulujeme spotřebitele ke stále vyšší míře konzumace a nevěnujeme pozornost odpadu, který překračuje veškeré limity. Současný stav ekonomiky označujeme jako lineární a ten volá po změně. Změnou je v očích Evropské unie i dalších světových velmocí nový trend, který však staví na základech, které respektují uzavírání materiálových a energetických cyklů na lokální úrovni. Tento trend se nazývá cirkulární ekonomika.

Cirkulární ekonomika je pojem, který v současné době začíná být skloňován firmami a vládními institucemi v mnoha pádech. V zásadě se totiž jedná o udržitelný koncept, který může významnou měrou přispět ke snižování rychlosti globálního oteplování a zároveň generovat zisk v dlouhodobém měřítku. Evropská komise na začátku prosince roku 2015 přijala balíček o cirkulární ekonomice, která se tak stává jednou z jejích hlavních priorit. Podle EK přechod od lineární k cirkulární ekonomiky znamená posílení konkurenceschopnosti Evropy, snížení závislosti na primárních surovinách, vytvoření pracovních míst a celý přesun může přinést úsporu až 600 mil. tun skleníkových plynů.

Základy tohoto konceptu je možné najít v knize “Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things” neboli “Od kolébky ke kolébce: jak změnit způsob, jakým vyrábíme věci” od německého chemika Michaela Braungarta a amerického architekta Williama McDonougha. Základní myšlenka je velmi jednoduchá. Přináší koncept, který je ohleduplný k životnímu prostředí, zajišťuje dlouhodobé příjmy firmám, ale i společnosti. Významná změna však spočívá v tom, jak vnímáme produkt jako takový. Je nutné se přesunout od spotřeby, která je neudržitelná a stále se zvyšující k systému, kde je přidaná hodnota výrobku v ekonomice zachována co nejdelší dobu.

Vraťme se tedy zpátky k mobilním telefonům. Fairphone je firma, která uvádí principy cirkulární ekonomiky do praxe. Mezi ně totiž patří i změna pohledu na vlastnictví, které může být nahrazeno pronájmem, prodlužování životnosti přístroje prostřednictvím opětovného použití a možností samoobslužné opravy nebo recyklace materiálů, ze kterých je telefon vyroben. Transparentní téma produkce také dává zákazníkům možnost odhalit environmentální a sociální dopady a umožňuje jim vybrat si, jestli chtějí telefon s temnou minulostí nebo čistým štítem.

Cirkulární ekonomika je koncept, který se hojně rozvíjí i v České republice. Firmám dává příležitost rozšiřovat služby vázající se k jejich produktům. Umožňuje navazovat pevnější vztahy založené na důvěře a informovanosti zákazníka. Upřednostňuje kvalitní výrobky z udržitelných zdrojů, které mají dlouhý životní cyklus a na konci mohou být recyklovány a využity. Otevírá nové možnosti, vytváří nová pracovní místa a vazby mezi podnikateli. Konkrétním příkladem může být i činnost firmy Sims Recycling Solutions s.r.o., která v rámci České republiky zajišťuje recyklaci informačních a komunikačních zařízení (dále jen ICT) zařízení z velkých firem. Nabízejí komplexní řešení vedoucí k prodlužování životních cyklů ICT díky recyklaci techniky, která je prokazatelně nepoužitelná a naopak díky propracovanému systému dokáží vyhodnotit, která zařízení či komponenty mohou být znovu použita a jejich životní cyklus může být prodloužen. Pokud je nutné přístroj zrecyklovat, jsou využívány jen mechanické procesy (v žádném případě procesy chemické) a výsledná kovová drť je buď využita v hutích či likvidována, je-li to vzhledem k nebezpečnosti nutné. Vytříděné plastové frakce se dále předávají společnostem, které je dále regranulují a opětovně používají. Žádný materiálový tok z recyklačních procesů nekončí za hranicemi Evropy.

Právě takové příklady dobré praxe jsou důkazem, že cirkulární ekonomika v lokálním měřítku přináší nové byznys modely, které jsou ohleduplné k životnímu prostředí a generují zisk.

Picture1

Cirkulární schéma společnosti Sims Recycling Solutions s.r.o.

Institut Cirkulární Ekonomiky z.ú. je organizace, která byla založena s účelem implementovat principy cirkulární ekonomiky v podmínkách české republiky. V roce 2015 byla její činnost zaměřena na odpadové hospodářství na komunální úrovni, ale v roce 2016 svoje aktivity rozšiřuje a v rámci pilotních projektů spolupracuje s firmami, kterým pomáhá využívat možnosti, které přechod na cirkulární ekonomiku přináší. Mezi nejbližší akce, jejichž hlavním tématem je cirkulární ekonomika patří i konference ODPAD ZDROJEM, jejíž cílem je ukázat zástupcům samospráv, jak je možné tyto principy zavádět na komunální úrovni v rámci odpadového hospodářství obcí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat