Cirkulární dílna v Kampusu Hybernská zachraňuje nechtěný nábytek

Prvotní impulzy k založení Cirkulární dílny přišly někdy z kraje roku 2018. Všichni ze skupiny zakládajících nějakým způsobem figurovali v kulturně vzdělávacím centru Kampus Hybernská. Zde jsme disponovali dlouhou dobu zanedbanými prostory a společně se snažili o budování nově vzniklých institucí jako je současná Galerie HYB4, Studentský dům, Knihovna věcí a další. Na vše byl velmi omezený rozpočet a jakékoli zvelebování prostor probíhalo svépomocí a často ze zbytkových materiálů. Já byl tehdy v pozici externího řemeslníka a každému z nás v jistou dobu prolétala myslí myšlenka na prostor – dílnu, kde by bylo dostupné zázemí, nářadí, stroje. Myšlenka se rozvíjela dál v duchu cirkularity, ekologického smýšlení nejen pro nás, ale i pro širokou veřejnost. Takový prostor jsme v komplexu našli a začali ho velmi „punkově“ provozovat pro interní účely.

Každý z Kampusu Hybernská přiložil ruku k dílu

Iniciátory zakládající schůze byla skupina mladých lidí z Kampusu Hybernská. Bylo jasné, že dílna bude vyžadovat jisté vedení a jediným ze skupiny, který nebyl v Kampusu plně angažován a vytížen, jsem byl já a na mě padla volba. Po chvíli přemýšlení jsem svolil a část času se rozhodl věnovat vedení dílny. Tehdy se ukázala velká širokospektrá kolektivní síla Kampusu, kdy vzniklo logo Cirkulární dílny, o které se postaral fotograf, grafik a filmař v jedné osobě Petr „Krysa“ Král ve spolupráci s umělcem a vedoucím Galerie HYB4 Filipem Kazdou, nástrojovou podporu v naprostém začátku dodal vedoucí kavárny Hlína Adam Chmiel a prakticky každý, kdo figuroval v Kampusu, přiložil nějakým stylem ruku k dílu. V začátcích bez jakékoli vidiny zisku.

Díky iniciativě Honzy Bičovského a ochotné spolupráci a podpoře Institutu cirkulární ekonomiky a Pražských služeb a.s. se podařilo dílnu vybavit a přetvořit v otevřený prostor pro širokou veřejnost.

Dílna nabízí prostor samostatnému tvoření i workshopům

Dnes fungujeme na trojím principu. Prvním je, že dílna lidem nabízí prostor, kam mohou přijít realizovat své vlastní projekty a využít asistence zkušených členů dílny, ale práci ve výsledku odvedou sami. Je zde dostupné široké spektrum nářadí, materiálu a odborné literatury. Druhý je režim, ve kterém dílna funguje jako prostor pro workshopy. Konají se zde naše vlastní, které vedeme a organizujeme my, ale také přijímáme externisty, kteří se přihlásí s nápadem, ucelenou formou a zrealizují si vlastní workshop v našem prostoru. Takřka vše se tematicky zaměřuje na využívání zbytkových materiálů, výrobu konvenčních předmětů, nábytku, interiérových doplňků s přidanou hodnotou. Tu u takovýchto výrobků dodává pocit, že každou součást, ze které se celek skládá, měl dotyčný v ruce. Z vlastní zkušenosti i odezvy víme, že když si u nás někdo např. zrestauruje židli, umístí ji u sebe doma, tak každá cesta z kuchyně do obýváků kolem ní má speciální náboj. Doslova ožila tím časem, který nad ní dotyčný strávil a už víme, že takovýchto výrobků si lidé mnohem více váží, chovají se k nim šetrněji a ohleduplněji. Po takovéto zkušenosti lidé vědí, že za několik let, až si židle znovu vyžádá svůj čas, existuje cesta opravy, která přináší výhody hned po několika stránkách. Ekologický dopad celého procesu je výrazně nižší, než v případě likvidace současného nábytku a koupě nového. Celková činnost restaurace nábytku je uklidňující a dotyčný je nucen při ní „vypnout“ a soustředit na manuální činnost. Design a barevnost si lze zvolit dle svého přání a estetických požadavků interiéru, kam doputuje. Navíc pokud je restaurace provedena kvalitně, nábytek časem nabývá na hodnotě a může být vnímán i jako investiční komodita. Vstupní investice navíc může být díky využití např. Cirkulární dílny velice nízká i pro člověka, nedisponujícího nástroji ani technologickými znalostmi.

Projekt re-use zachraňuje nábytek ze sběrných dvorů

Další celek, který Cirkulární dílna provozuje je též pilotní projekt Re-Use. Ten jsme započali ve spolupráci s Pražskými službami, Institutem cirkulární ekonomiky a odpadovým odborem Magistrátu hlavního města Prahy. Celá věc spočívá v tom, že na třech sběrných dvorech v Praze máme umístěny speciální kontejnery, kam mohou lidé umístit svůj nepotřebný nábytek a bytové vybavení. My tyto kontejnery v pravidelném intervalu navštěvujeme, vybíráme kusy s potenciálem opravitelnosti a vozíme je k nám do dílny v Kampusu Hybernská. Zde tento nábytek nabízíme veřejnosti zdarma, pod podmínkou klidně i krátkého využití dílny k jeho restauraci nebo když to není nutné, tak alespoň k jeho vyčištění. Celá věc prochází vývojem. Je v začátcích, ale je mnoho lidí, kteří nám vyjadřují podporu i formou přímého darování nábytku. Snažíme se naše poznatky předávat zpět vedení odpadového hospodářství. Připravujeme tak cestu k nastavení určité úrovně „cirkularity“ v celé záležitosti zbytků a odpadu. V této věci se můžeme opřít také o organizaci Institut Cirkulární Ekonomiky i Knihovnu věcí. Oba vyloženě cirkulární projekty sídlící na stejném místě jako my.

Testování provozu jako „re-use“ centra také přispívá k získání praktických zkušeností z praxe, protože město Praha v návaznosti na projekt Cirkulárního městského skenu zvažuje otevření nebo podporu vzniku podobných center v jednotlivých městských částech. Představy o možném chodu jsou však různé a neocenitelný je tak právě náš provoz „na zkoušku“, ze kterého Institut může zpracovat studii proveditelnosti i v ostatních městských částech a město tak může stavět na reálných výsledcích. Klíčem je vybudovat centra, která napomohou snižovat množství produkovaného odpadu, vytvoří nová pracovní místa a zároveň budou ekonomicky udržitelná.

Cirkulární dílna je tak důležitým místem, pro pilotní testování nových myšlenek a zejména se stává místem, kde se propojují na první pohled zdánlivě daleké oblasti jako cirkulární ekonomika, umění, mezioborová spolupráce, participace a další.

Cirkulární dílna HYB4, Martin Štěrb
Web: http://www.kampushybernska.cz/projekty/cirkularni-dilna/

Facebook: http://www.kampushybernska.cz/projekty/cirkularni-dilna/

Email: Dilna@kampushybernska.cz

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat