Český cirkulární hotspot: Hotspot Talks #4


Cirkulární ekonomika je jedna z klíčových cest k dekarbonizaci těžkého průmyslu v ČR a EU. Cirkulární opatření v podnicích jsou obecně méně finančně náročná ve srovnání s jinými zvažovanými technologickými cestami a nástroje spolu s prostředky k realizaci cirkulárních opatření jsou v zásadě k dispozici již dnes. Konkrétní rozsah úspor CO2 při zavádění cirkulárních strategií ukazují výsledky nové studie Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN) s názvem “Role cirkulární ekonomiky v dekarbonizaci českého průmyslu”. Dle studie díky cirkulárním opatřením může těžký průmysl EU potenciálně snížit své emise ze všech čtyř hlavních materiálů – hliníku, cementu, plastů a oceli – v průměru až o 50 % do roku 2050. Hlavní výstupy studie, která bude veřejnosti k dispozici v nejbližších dnech, byly představeny v rámci čtvrtého setkání Českého cirkulárního hotspotu – Hotspot talks na začátku srpna.

Hlavní analytik INCIEN Benjamin Hague v první části Hotspot talks představil klíčové výstupy studie, kde uvedl: “Přes 20 % emisí v EU i ve světě pochází z výroby materiálů, a to především ze čtyř hlavních průmyslových materiálů, kterými jsou ocel, cement, plasty a hliník. O tom, že cirkulární ekonomika hraje zcela zásadní roli v souvislosti s dekarbonizací těžkého průmyslu, se obecně málo mluví. A to nejen u nás, ale překvapivě také na úrovni EU, kde agendy cirkulární ekonomiky, energetiky a klimatu stále nejsou jasně propojené. Přitom výsledky četných mezinárodních studií zřetelně ukazují, že díky cirkulárním opatřením může těžký průmysl EU potenciálně snížit své emise o 40 % až 60 % do roku 2050.”

Role cirkulární ekonomiky v dekarbonizaci průmyslu

Vzhledem k velkému potenciálu cirkulární ekonomiky snížit emise skleníkových plynů v průmyslu chtějí INCIEN a Český cirkulární hotspot dále prohlubovat debatu v tomto tématu se zástupci českého průmyslu, vládními organizacemi a dalšími zúčastněnými stranami. “Prostředkem k debatě je právě studie INCIEN s názvem „Role cirkulární ekonomiky v dekarbonizaci průmyslu“, která vychází tento měsíc a je výsledkem ročního projektu našeho týmu v INCIEN. Navazuje na sérii úvodních pracovních skupin a setkání vedených se zástupci jednotlivých průmyslových odvětví. Studie v angličtině je již ke stažení na stránkách INCIEN, v české verzi pak bude k dispozici začátkem září,” uzavírá Ben Hague.

Česká rada pro šetrné budovy otevírá cestu k uhlíkové neutralitě českého stavebnictví

V rámci již čtvrtého sezení Hotspot talks vystoupila i Česká rada pro šetrné budovy, která nyní připravuje roadmapu k dekarbonizaci sektoru českého stavebnictví. Roadmapa má plnit roli klíčového strategického dokumentu v oblasti dekarbonizace stavebnictví pro soukromý i veřejný sektor, a bude představena již příští rok v létě. Česká rada pro šetrné budovy nyní vyzývá firmy a jednotlivce k podnětům a je otevřena ke spolupráci.

Zájem o spolupráci na přípravě roadmapy projevil i český lídr v udržitelném stavebnictví, společnost Skanska, která dodává, že cesta k dekarbonizaci stavebnictví dnes není v praxi jednoduchá. “Kvůli cílům ESG a našim interním cílům se chceme posouvat rychle vpředi v oblasti dekarbonizace. Denní realita sektoru stavebnictví nám ale do cesty staví řadu překážek, které náš postup velice brzdí,” vysvětluje Eva Nykodymová, Environmental manager ve společnosti Skanska. “Například při znovuvyužití materiálů z již existujících budov pro naše další stavby narážíme na zásadní překážky. Jde o legislativní bariéry či problém se získáváním informací o složení použitých materiálů od původních zhotovitelů,” konkretizuje.

Financování cesty k dekarbonizaci

Jednou z aktuálních možností, která byla v rámci Hotspot talks představena, je program Technologická inkubace startupů od státní agentury CzechInvest s velmi širokou škálou podporovaných projektů. Startup či nová inovativní firma může získat finanční podporu až do výši 5 000 000 Kč.

Snižování uhlíkové stopy ve firmách – osvědčené a efektivní strategie

Společnost Cyrkl, jeden z členů Českého cirkulárního hotspotu, už dnes nabízí firmám velice praktická řešení na snížení uhlíkové stopy, která lze zavést okamžitě. “Prakticky okamžitý efekt na snižování emisí CO2 ve firmách z naší zkušenosti přináší analýza dopravy – z hlediska šetření emisí CO2. Dále velice často pomáhá posunutí některých materiálů “o stupínek výše” v rámci hierarchie nakládání s odpady, a to ze skládky na recyklaci. Např. jenom přidáním recyklátu do výroby někteří naši klienti dokážou snížit CO2 emise řádově o 60-80 %,” vysvětluje Regina Pavlíčková, Consulting Team Leader Czechia v Cyrkl.

O Českém cirkulárním hotspotu                                                                                       

Český cirkulární hotspot je platforma, která komplexně propojuje veřejné sféry se soukromým sektorem k zavádění CE do praxe. Je určen pro korporace, střední a malé podniky, nevládní organizace, start-upy, akademické a vědomostní instituce, orgány veřejné správy, tak i jednotlivce a experty na volné noze. Členové jsou vyzýváni ke spolupráci na vytváření a uplatňování cirkulárních principů napříč segmenty a odvětvími.

Nábor nových členů

Chcete se stát součástí Českého cirkulárního hotspotu? Účastnit se pracovních skupin, exkurzí, seminářů, pravidelně získávat informace o CE, propojovat se na networkingových akcí? Zvažte vstup do Českého cirkulárního hotspotu během podzimního náboru nových členů a staňte se jeho členy již od října.

V případě dalších dotazů ohledně členství a plánovaných akcí hotspotu se můžete účastnit on-line setkání pro zájemce, které proběhne 6. 9. od 9:00, registrace na událost probíhá zde nebo neváhejte kontaktovat koordinátorku Českého cirkulárního hotspotu Ninu Hromádkovou na e-mailu: nina@incien.org.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat