Eltma

    Eltma (End-of-Live Management Company) je česká nezisková společnost s oprávněním Ministerstva životního prostředí zajišťující zpětný odběr použitých pneumatik od koncových spotřebitelů a jejich následnou recyklaci a likvidaci. Společnost založila v roce 2016 skupina výrobců pneumatik aktivních na území ČR jako reakce na jejich zákonnou povinnost zřídit místa zpětného odběru jejich výrobků. Zákon č. 185/2001 zároveň stanovuje, že tento odběr musí být pro koncové uživatele bezplatný a bez návaznosti na koupi nových produktů. Český plán odpadového hospodářství dal pro rok 2020 za cíl vysbírat 80 % pneumatik uvedených na trh, to se povedlo už v roce 2017. Pneumatiky se po sběru recyklují: semelou se na granulát, ze kterého vznikají protihlukové stěny či podklad sportovních a dětských hřišť. Druhou možností je spálení při výrobě cementu. 

    Články týkající se tématu Eltma:

    Články nenalezeny

    Zpátky na slovník pojmů