Zaměření na společenskou odpovědnost a kvalitu mění praxi ve veřejných zakázkách

V září se bude v Praze konat odborná konference „Odpovědné veřejné zadávání 2018 – společenská odpovědnost a kvalita ve veřejných zakázkách“.  Akce navazuje na předchozí ročníky, přičemž letos se zaměří na tři klíčová témata – kvalitu nastavení procesů a řízení zadávání veřejných zakázek, hodnocení kvality zejména z hlediska společenské odpovědnosti a v neposlední řadě na problematiku zajišťování férových podmínek v dodavatelských řetězcích.

Odpovědné neboli udržitelné nakupování je také tématem pro soukromý sektor, protože vychází ze stejných principů a je zaměřeno na řešení stejných problémů současné společnosti. V roce 2017 byly vydány pokyny ISO 20400 pro udržitelné nakupování, které mají organizacím všech typů pomoci nastavit procesy odpovědného nakupování. Na konferenci vystoupí spoluautor těchto pokynů, uznávaný expert na udržitelné nakupování, vyznamenaný Řádem britského impéria za svoji činnost v oblasti udržitelnosti, Shaun McCarthy OBE z britské společnosti Action Sustainability. O výše uvedených tématech budou v panelových diskusích debatovat i čeští a další zahraniční experti, např. z významných organizací jako je OECD a Mezinárodní organizace práce (ILO).

Konferenci pořádá společně Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zemědělství a uskuteční se ve čtvrtek 20. září 2018 od 9.00 do 17.00 hodin v Kongresovém centru České národní banky v Praze. Více k této konferenci najdete na webu www.sovz.cz, který je součástí projektu „Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání“ Ministerstva práce a sociálních věcí.

Odpovědné zadávání úzce souvisí i s rozvojem a podporou zavádění cirkulární ekonomiky do praxe. Všichni, kdo někdy zadávali veřejné řízení například na nákup vybavení kanceláří nábytkem či elektronikou si jistě vzpomenou na chvíle, kdy museli vyplňovat naprosté podrobnosti a z člověka aby se tak stal na chvíli expert na jednotlivé položky.
Smyslem cirkulárního zadávání je tak poptávat výrobky jako komplex služeb a na místo konkrétních detailních a často i zbytečných parametrů poptat například řešení, které odpovídá nejnovějším technologickým trendům, reflektuje požadavky pracovníků tak, že jim umožňuje vykonávat jejich práci na maximum a po konci životního cyklu jsou výrobky opravitelné, recyklovatelné nebo je možné je dále využít.
Na dodavateli je tak najít nejlepší možnou kombinaci řešení a tu nabídnout. V cirkulárním veřejném zadávání se totiž kromě materiálů a možnosti oprav výrobků klade důraz na oproštění se od vlastnictví a uchýlení se k pronájmu.My v INCIEN věříme, že se v tomto ohledu můžeme učit od západních zemí, například od Holandska, kde již tyto systémy fungují.
V České republice jsme proto na jaře představili dobrovolné úmluvy, tzv. Green Deals, které pomáhají takovéto systémové změny zavádět díky spolupráci více stran. A tak se nyní můžeme od Holanďanů učit, jak poptávat cirkulárně – tedy odpovědně k životnímu prostředí.
Více informací o zelených úmluvách (Green deals) a příležitostech, které přináší, najdete zde: https://incien.org/rozvoji-cirkularni-ekonomiky-v-ceske-republice-by-moho-pomoci-nizozemsky-koncept-green-deals/
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat