Velmi si cením příležitosti zúčastnit se akce SOUMRAK BIOPALIV, kde se v závěru promítlo hned několik zajímavých pohledů na celou problematiku. Nedá mi to ale nevyjádřit se ke krátkému komentáři pana Martina Pánka (asistent europoslance  Petra Macha), který zmínil plánovaný negativní postoj k zákonu zakazující výrobu plastových tašek. Děkuji panu Pavlovi Pešanovi za dodatečné vysvětlení postoje, jelikož jsem nechtěla rozpoutávat debatu. Vážím si času všech, kteří se akce zúčastnili a nebylo vhodné debatu rozšiřovat na toto odlišné téma. Musím ale říci, že mě toto sdělení velmi nemile překvapilo a z akce jsem odcházela se smíšenými pocity. Zajímá-li vás důvod proč tomu tak bylo, zde je příspěvek, který vysvětluje můj postoj. 

“I tak mi to nedá se nevyjádřit. Vždy respektuji postoj jednotlivce a jeho úhel pohledu. Výše zmíněný postoj mi byl vysvětletn tím, že jste v zásadě proti, neboť se dle Vašeho úhlu pohledu jedná jako zásah do tržních vztahů mezi prodávajícím a prodejcem.

V průběhu celého setkání několikrát padl názor, že je vždy potřeba dívat se na věci komplexně. A já, berte moje vyjádření jako čistě můj názor, opravdu žasnu.

V loňském roce jsem se zúčastnila konference Green Week v Bruselu, kde se sešli skuteční leadeři a kapacity z celého světa jako komisař pro životní prostředí, Janez Potočnik, Peter Kurth (FEAD), lidé s rozhodující pravomocí z firem a organizací jako WTO, UNILEVER, PHILIPS, SIEMENS, … a desítky presidentů, ředitelů, komisařů, politiků z nadnárodních společností a organizací, kteří se zde sešli aby naše společné kroky a spolupráce byla v budoucnu UDRŽITELNÁ. Nebylo to žádné setkání ekoteroristů, jednalo se o konferenci, která si kladla za cíl posunout EU směrem k udržitelné produkci a cirkulární ekonomice.

Plast, výrobky z něj, jeho recyklace a znovuvyužívání bylo jedno z opravdu horkých témat. Sešli se zde zástupci všech možných zájmových skupin, aby závěrem debat bylo ve většině případů sdělení, že je nutná eliminace nadprodukce plastových obalů, je nutné jít cestou bilogicky rozložitelných odpadů, protože dopady na životní prostředí, jako mají právě plastové tašky, nejsme schopni držet pod kontrolou.

Omlouvám se, ale zjištění, že plánujete realizovat tento záměr (v době, kdy se dostáváme do situace, že jsme na vrcholu průmyslového rozvoje a veškerá vyspělá společnost by měla začít investovat do eliminace dopadů produkce na životní prostředí), mě velmi zklamalo.

Neberte tento názor jako negativní postoj vůči jakémukoliv jedinci či politické straně. Zúčastnila jsem se jako politicky zcela nezávislá a tak jsem i odešla. Z každého setkání se vzdělanými lidmi či lidmi z praxe si snažím odnést maximum a děkuji Vám za některé cenné informace, které včera padly.

Jen Vás prosím. Jako lidé mající sílu konat, měnit směr, jakým se vydává EU, mějte oči otevřené. Jednejte ve prospěch ne toho, jak se budeme mít v následujících letech, kdy budete ve své funkci, jednejte tak, aby Vaše děti a my, mladí lidé, mohli v budoucnu využívat stejné zdroje, jaké byly k dispozici Vám. Jednejte prosím tak, aby každé zítra bylo lepší než dnes. Jdnejte tak, aby Vaše rozhodnutí vždy pramenilo z naprostého přesvědčení, že je správné pro společnost. Vzdělávejte se a kdykoliv budete mít v ruce pravomoc rozhodnout, snažte se získat maximum informací a ano… DÍVEJTE SE NA VĚC Z NEJVĚTŠÍ MOŽNÉ PERSPKETIVY. Nikdy nejednejte za svůj vlastní zájem. Máte v rukou velkou sílu, mějte k ní respekt. Děkuji.”

Příspěvek byl vložen na Facebookovou událost akce. Za jakékoliv zpětné vazby, vyjasnění postoje či dovysvětlení budu velmi ráda.

Možná podklad k inspiraci:
http://inhabitat.com/san-jose-bans-plastic-shopping-bags-b…/
http://www.cnbc.com/id/102051083
http://people.howstuffworks.com/how-many-cities-have-a-ban-…
http://www.dw.de/use-less-to-live-better-is-mess…/a-15105957
http://www.boredpanda.com/environmental-pollution/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here