Kdyby se stát řídil vlastními zákony, tak jsme roušky za miliardy mohli nakoupit v Česku.

Advokátní kancelář KROUPAHELÁN napsala reakci na článek v časopisu Forbes o českém dodavateli respirátorů, firmě SPUR a.s., která dle slov ředitele Tomáše Dudáka, musela ustoupit produktům z Číny. V Česku totiž panuje přesvědčení, že veřejné zakázky mohou vyhrát jen nejlevnější produkty. To ale není pravda, a díky novele zákona, platící od 1. ledna 2021, to neplatí dvojnásob. Díky novele zadavatel musí nově přímo vysvětlit, proč tyto zásady nedodržuje, a tak se otvírá prostor pro to, aby i nákup roušek a respirátorů zohledňoval principy udržitelnosti.

Vyjádření kanceláře KROUPAHELÁN

Vyjádření pana Dudáka v článku obsahuje jednu mýlku. Jedná se o přesvědčení, že zákon o zadávání veřejných zakázek a volný trh v Evropě jsou nastaveny tak, že stát při svých nákupech musí vždy upřednostnit levný produkt před produktem kvalitním či udržitelným. Tomuto přesvědčení se však nelze divit, neboť řada veřejných zadavatelů tak opravdu vždy postupuje a v některých odvětvích se dodavatelé ani s jiným přístupem doposud nesetkali. Takové vnímání je v Česku bohužel hluboce zakořeněné, přestože již v současnosti běží řada osvětových projektů, které se snaží smýšlení, že stát musí soutěžit pouze na cenu, změnit.

Zákon totiž není tak rigidní, jak by se mohlo zdát. Právě naopak, Česká republika i Evropská unie si pro nákupy z veřejných prostředků již dávno vytyčily i jiné cíle, než je za každou cenu ušetřit. Existují tak mechanismy, jak hodnotit kvalitu plnění, ale zejména i jeho dopady na společnost. Toto téma bývá označováno jako společensky odpovědné zadávání, jehož cílem je při veřejných zakázkách zohlednit environmentální aspekty nabízeného řešení či vytváření prospěchu pro společnost a ekonomiku, například skrze důstojné pracovní podmínky a podporu malých a středních podniků. 

Společnost Spur se jeví jako odpovědná hned na několika frontách. Při soutěžení ochranných prostředků by stát a další veřejné instituce měly chtít získat kvalitní produkt, který má navíc potřebné evropské certifikace účinnosti. Avšak současná pandemie kromě zdravotních rizik a ekonomických dopadů sebou nese i další negativum – obrovské množství odpadu spojeného s nezbytností užívání ochranných pomůcek lékaři, ale i obyčejnými lidmi. Stát by se měl k této produkci odpadu postavit čelem a při soutěžení ochranných prostředků začít pracovat i s dalším kritériem, kterým je udržitelnost.

Na společnosti Spur jde vidět, že i v oblasti ochrany zdraví lze mít udržitelnost na paměti. Využívání určitého podílu recyklátu v použitých materiálech je toho zářným příkladem. Právě s tímto požadavkem se dá skvěle pracovat. Je možné stanovit určitý podíl použitého recyklátu či požadavek na třídění použitého materiálu při plnění veřejné zakázky jako výchozí zadávací podmínku. Dále je možné výrobce pozitivně motivovat k udržitelnosti zakomponováním hodnocení podílu použitého recyklátu vedle hodnocení nabídkové ceny. Takto se otevře trh všem dodavatelům, přičemž ti udržitelní, kteří nejsou schopni konkurovat cenou, budou schopni konkurovat právě tou udržitelností svého výrobku. Zde se nabízí tyto mechanismy:

  • Řešení, které je víc cirkulární, dostane víc bodů dle předem stanovené škály než řešení, které užívá výhradně primární materiály, které dříve v oběhu nebyly. Je možné stanovit bodovou škálu k určitému rozpětí podílu recyklátu, například 0 % recyklátu získá v tomto kritériu 0 bodů, 1–10 % recyklátu 10 bodů a tak dále.
  • Nabízená řešení se mohou co do podílu recyklátu poměřovat navzájem, to znamená, že podíl recyklátu hodnocené nabídky se podělí hodnotou nejvyššího podílu recyklátu ze všech nabídek a výsledná hodnota se vynásobí číslem 100.

Základem je tyto kritéria stanovit jasně dopředu v zadávací dokumentaci, aby s nimi všichni dodavatelé počítali.“    

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat