Výroba elektřiny z uhlí klesla loni jen o tři procenta, říká globální studie

Zdroj: pikist.com

EMBER se jako nezávislý klimatický think-thank snaží přinášet nezkreslené informace o přechodu společnosti na čisté zdroje energie. Aktuální studie přináší globální data o výrobě elektřiny a poptávce o ní v roce 2019. Celkem zahrnuje informace z 217 zemí a pokrývá tak 85 % světové produkce elektřiny. Další oblasti energetického sektoru, jako je spalování paliv nebo vytápění, studie nezkoumá.

Hlavním závěrem studie je, že výroba elektřiny z uhlí se v roce 2019 celosvětově propadla o 3 % ve srovnání s rokem 2018. V důsledku toho došlo k poklesu celkových emisí při výrobě elektřiny o 2 %. Podle expertů se však jedná spíše o jednorázový pokles než o dlouhodobý trend. V předchozích letech míra využívání uhlí pro výrobu elektřiny spíše rostla, vývoj v roce 2019 byl ovlivněn nižším růstem HDP a počasím.

Produkce z větrných a solárních elektráren vzrostla v roce 2019 o 15 %, kdy tyto zdroje vyrobily 8 % celosvětové elektřiny.

Drobný pokles dlouhodobě nestačí

Tříprocentní pokles ve využívání uhlí stále není dostatečný pro účinné zmírnění klimatické krize. Scénář udržitelného rozvoje podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) vyžaduje každoroční snížení o 4 %, scénář 1,5 °C podle IPCC dokonce o 11 %.

Každopádně velký rozdíl ve využívání uhlí panuje mezi jednotlivými regiony. Státy Evropské unie a Spojené státy systematicky pracují na snižování uhlí jako zdroje pro výrobu elektřiny, od roku 2007 klesl podíl elektřiny vyrobené z uhlí na polovinu. EU uhlí nahrazuje zejména obnovitelnými zdroji (větrnými a solárními elektrárnami), zatímco v USA využívají zemní plyn.

Snaha o eliminaci uhlí z procesu výroby elektřiny probíhá za neustále rostoucí poptávky po elektřině. V roce 2019 se celosvětová poptávka navýšila o 1,4 %, což je nejnižší nárůst od roku 2009. Mohla za to loňská nižší ekonomická produkce a mírnější zima na severní polokouli. Poptávka po elektřině v Číně vzrostla o 5 %.

O globální zprávě EMBER podrobně informuje portál Fakta o klimatu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat