Vše, co jste chtěli vědět o třídění a recyklaci papíru

Recyklace papíru, foto: Pixabay

Po otázkách a odpovědích týkajících se třídění a recyklace plastů, jsme se rozhodli v tomto článku zaměřit na třídění a recyklaci papíru. V Česku jsme v roce 2017 vyprodukovali 3,6 milionu tun komunálního odpadu, což v přepočtu na jednoho obyvatele činí 344 kg. Z tohoto množství byl 15 % odpad tříděný, z nějž 16 kilogramů byl odpad papírový. V třídění a recyklaci papíru jsme na tom velmi dobře, ale i tento proces má své stinné stránky. Pojďme se na něj podívat blíž.

Proč recyklovaný papír?

Recyklace papíru je zásadní proces, bez kterého by papír byl zaprvé mnohem dražší a zadruhé by měl na svědomí velké množství stromů, spíše celých lesů. Na výrobu 500 listů „dřevěného“ papíru je totiž potřeba 7,5 kg dřeva.

Naopak každá tuna recyklovaného papíru ušetří okolo 14 stromů, tím i 0,5–0,9 tun CO2 oproti výrobě nového papíru. Na výrobu papíru je kromě dřeva potřeba také velké množství elektrické energie, vody a chemikálií. Ty se používají na bělení, zatěžují tak ale odpadní vody. Recyklace papíru je šetrnější ve všech těchto oblastech – spotřeba primární energie na výrobu je o polovinu nižší, spotřeba vody 5× nižší, zatížení odpadních vod je až 15× nižší.  

Papír na třídící lince, zdroj: jaktridit.cz

Jak poznat recyklovaný papír?

Na první pohled recyklovaný papír vůbec nemusíte rozeznat od papíru úplně nového. Není tedy důvod se jeho používání kdekoliv vyhýbat. 

Výrobky z recyklovaného papíru poznáte podle různých štítků a certifikátů, například na toaletním papíru hledejte nápis „100% recyklovaný papír“. Na sešitech, denících a nejrůznějších tiskovinách se ekoznačka většinou objeví ve formě „ekologicky šetrný výrobek“. Na papírenských výrobcích se můžete setkat i s označením FSC (forest sustainable stewardship), které označuje dřevo a výrobky z něj, tedy i papír, který pochází ze šetrně obhospodařovaných lesů. 

Typické výrobky z recyklovaného papíru, zdroj: jaktridit.cz

Kolikrát lze papír recyklovat?

Papír bohužel nelze recyklovat donekonečna. Při recyklaci se papír rozmělní na vlákna, která se pak spojují do nového papíru. S každou recyklací se ale zkracují celulózová vlákna, takže se papír dá zrecyklovat jen 5–7×. V poslední fázi jsou vlákna tak krátká, že se z nich dá vyrobit papír, u nějž už se recyklace nepředpokládá: toaletní papír, krabičky na vajíčka nebo třeba papírové izolace.

Proč klesá cena ve výkupnách papíru?

Ve chvíli, kdy se Čína začala bránit tomu, aby se stala odpadkovým košem světa a zpřísnila normy na kvalitu vykupovaného papíru, potýkalo se naše odpadové hospodářství s těžkými časy. Cena papíru klesla tak, že některé obce by měly svozovým firmám za vytříděný papír dokonce platit, což je situace, která je v naprostém rozporu s principy cirkulární ekonomiky. Zajímavé je, že podobné krizi čelil český sběr papíru už v roce 2009, v podstatě ze stejných důvodů jako letos a nic moc se od té doby nezměnilo. Stále nemáme dostatek závodů pro recyklaci. Papír se tak hromadí ve sběrnách a nikdo neví, co s ním. Tak Češi sice mohou být „přeborníky v třídění“, faktem ale zůstává, že vlastní odpad nedokážeme zpracovat a posíláme ho do zemí třetího světa. Řešením by bylo vybudování silnější infrastruktury pro zpracování vlastního odpadu.

Kde se papír recykluje?

Kapacitně na zpracování vlastního odpadu nestačíme, přitom o recyklovaný papír máme zájem a technologicky recyklaci taktéž zvládáme, jak ukazuje příklad několika mála firem, které se přece jen recyklací zabývají. Mezi nimi Papírna Aloisov s certifikátem Ecolabel či mezinárodní producent papírových výrobků Smurfit Kappa, který se zavazuje k zachovávání principů udržitelnosti.

Ve videu můžete vidět, jak vypadá proces sběru a recyklace papírového odpadu

Papír se z popelnic vozí na dotřiďovací linku, kde se dále třídí podle druhů a lisuje do balíků, ty se potom prodávají zpracovatelským firmám, které jej přemění v nový výrobek.  

Co patří do modrého kontejneru?

Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, letáky, sešity, krabice, papírové obaly, knihy a lepenku. Dokonce můžete do kontejneru vyhazovat papír s kancelářskými sponami nebo svorkami, při zpracování se magnetem odstraní. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vyhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. 

Nově, jak nám potvrdila společnost EKO-KOM, můžete do papíru házet i ruličky od toaleťáku a plata od vajíček. Papírny je v určitém poměru míchají s kvalitnějšími druhy vytříděného papíru a využívají je tak při výrobě nového papíru.

Koš na tříděný papír potkáte na každém rohu, zdroj: jaktridit.cz

Co do kontejneru nepatří?

Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Taky sem nepatří dětské pleny nebo dámské hygienické potřeby. Neházejte je ale do směsného odpadu, papír se dá kompostovat. Kompostovat můžete i použité papírové kapesníky nebo ubrousky. Nebojte se, že byste se pak z kompostu mohli třeba nakazit, bioodpad se rozkládá za teploty, která všechny viry a bakterie zlikviduje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat