Vláda představila priority českého předsednictví EU. Patří k nim cirkularita i zelená energetika.

Vláda dnes představila rámcové priority českého předsednictví. Ty bylo nutné oproti původní představě významně přehodnotit kvůli ruské agresi na Ukrajině. Proto se týkají především bezpečnosti Evropy. Patří mezi ně řešení uprchlické krize, energetika nebo strategická odolnost evropské ekonomiky. Zacílení na bezpečnost vynucené ruskou agresí ale neznamená, že jsou opomenuty agendy spojené s ochranou životního prostředí, digitalizací nebo posilováním ekonomiky. Česká republika převezme po Francii předsednictví v Radě Evropské unie 1. července.

„Priority českého předsednictví výrazně ovlivnila ruská agrese na Ukrajině, kvůli které jsme museli zásadně přehodnotit, na co se česká vláda nejvíce zaměří. To ale v žádném případě neznamená, že se nebudeme soustředit na témata životního prostředí nebo, že snad odsouváme naplňování Zelené dohody pro Evropu. Naopak téma změny klimatu a přechodu k bezemisní energetice se prolíná všemi prioritami českého předsednictví a chceme i zhodnotit, jaké má válka na Ukrajině dopady na životní prostředí,“ říká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL).

„České předsednictví Evropské unie ve složité době bude mít nabitý program v oblasti životního prostředí na evropské i globální úrovni. Budeme se ale také snažit ukázat české veřejnosti, proč heslo Evropa jako úkol znamená i pokrok v ochraně životního prostředí a klimatu, který dává jasný smysl i v současném náročném období pro celou Evropu,“ dodává náměstek pro řízení sekce ochrany klimatu MŽP Jan Dusík.

Priority předsednictví

Priority českého předsednictví jsou rozděleny do pěti hlavních oblastí, které reagují na aktuální výzvy, ale také pokračují v naplňování dlouhodobých cílů EU. Prvním pilířem je zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny. Cílem českého předsednictví bude podporovat suverenitu Ukrajiny všemi dostupnými prostředky, a také podporovat solidaritu, efektivnost a flexibilitu EU při zvládání migrační vlny.

Druhým pilířem je energetická bezpečnost. EU nesmí být nadále životně závislá na fosilních palivech z autoritářských zemí, a tak bude usilovat o snižování závislosti na Rusku a diverzifikaci zdrojů v rámci REPowerEU. V rámci energetické proměny bude cílem redukovat negativní sociální a ekonomické dopady vysokých cen energií.

Třetím pilířem je posilování obraných schopností Evropy a kyberbezpečnosti nejen v konvenčních oblastech, ale i v nových doménách. Podpora bezpečnosti a obrany by se měla nést ve smyslu spolupráce s NATO a implementace Strategického kompasu. Cílem předsednictví je také nastavit lepší spolupráci a posilovat produkční kapacity EU ve strategických oblastech. Čtvrtým pilířem je strategická odolnost evropské ekonomiky. Snaha předsednictví bude spočívat v omezování závislosti na nepřátelských režimech, posilování soběstačnosti a prohlubování volného trhu demokratických států. Zásadní bude urychlení digitalizace a přizpůsobení nastavení volného trhu tomuto vývoji.

Pátým pilířem je odolnost demokratických institucí, které jsou zásadní pro zachování prosperity Evropy. Mezi tyto patří například svoboda médií či otevřený dialog s občany. Úkolem českého předsednictví bude implementovat závěry Konference o budoucnosti. CZ PRES bude také usilovat o posilování hodnot EU v online i offline prostoru.

Priority v oblasti životního prostředí

Z pohledu životního prostředí bude nejdůležitější prioritou vyjednávání o legislativním balíčku „Fit for 55“. České předsednictví bude bezprostředně pokračovat tam, kde skončí Francie, tedy v návaznosti na to, jak se podaří přijmout návrhy na červnovém zasedání Rady pro životní prostředí. Naším cílem bude zahájení trialogů s Evropským parlamentem a dosažení maximálního možného pokroku během českého předsednictví.

Vedle ochrany klimatu budou dalšími tématy ochrana přírody a oběhové hospodářství. Důležitým úkolem bude zejména najít společnou řeč mezi členskými státy, pokud jde o očekávaný legislativní návrh k cílům obnovy přírody. V oblasti oběhového hospodářství budeme usilovat o dokončení vyjednávání s Evropským parlamentem k nařízení o bateriích. Další vyjednávaní se týkají revize směrnice o průmyslových emisích, stejně jako směrnice o kvalitě ovzduší.

MŽP chce během českého předsednictví upozornit i na problematiku světelného znečištění, která byla dosud na evropské úrovni poněkud opomíjena. Zvyšující se světelné znečištění způsobené nadměrným či nevhodným nočním osvětlováním nicméně zůstává závažným celosvětovým problémem, který negativně ovlivňuje člověka a živou přírodu.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 818 nebo 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat