Více než polovina Čechů se cítí přímo ohrožena klimatickými změnami, nedostatek vody se týká 57 % z nich

Water

Řešení klimatických změn bylo hlavním tématem pondělního summitu OSN v New Yorku. Jeho výsledkem byla dohoda o získání uhlíkové neutrality do roku 2050. Postoje Čechů v otázce environmentálních problému světa pak nasvědčují tomu, že je pro ně téma důležité.

Za nejpalčivější problém považují lidé nedostatek vody. 9 z 10 (92 %) respondentů jej označilo jako velmi (73 %) nebo poměrně (19 %) závažný problém. 57 % osob se pak cítí nedostatkem vody přímo ohroženo. Největší obavy mají v tomto smyslu lidé nad 60 let (66 %) a obyvatelé obcí s méně než 1000 obyvateli (65 % vs. 47 % Pražanů).

8 z 10 Čechů považuje situaci za alarmující

Poměrně kritičtí jsou Češi k přístupu centrálních orgánů k řešení této situace. Jen zlomek lidí hodnotí činnost parlamentu i vlády (pod 1 %) v těchto otázkách jako velmi dobrou. Jako spíše špatnou či velmi špatnou hodnotí práci vlády 64 % a parlamentu 70 % osob.

Klimatickou změnu jako takovou považuje za alarmující 8 z 10 Čechů (48 % za velmi a 30 % za poměrně závažnou). Více než polovina (52 %) dotázaných se změnami klimatu cítí osobně ohrožena.

Jako další velmi závažné environmentální problémy Češi v průzkumu označili zamořené oceány (68 %), mýcení lesů (63 %), nadměrné používání plastů (58 %), degradaci půdy (56 %), úbytek druhů a snižování biodiverzity (39 %) a vyčerpání fosilních surovin (23 %) .

Zdroj: TZ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat