Veřejné zakázky musí být od příštího roku sociálně i environmentálně odpovědné

Od 1. 1. 2021 budou muset být veřejné zakázky sociálně i environemtnálně odpovědné. Foto: Unsplash.com

Poslanecká sněmovna schválila 1. prosince novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, kterou se od Nového roku de facto zavádí povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání.

Co to znamená v praxi? Podle novely zákona je zadavatel při postupu podle tohoto zákona při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele povinen dodržovat zásady sociální a environmentální kritéria.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vnímá důležitost, kterou tímto odpovědnému veřejnému zadávání zákonodárci přikládají. Důraz na odpovědnost, respektive udržitelnost ve veřejném nakupování se v posledních letech ozývá rovněž z Evropské Unie. Tento strategický přístup je také těsně navázán na dosažení společných evropských cílů, jako je trvale udržitelný rozvoj, adaptace na klimatickou změnu či inkluzivní a spravedlivý růst. Ačkoliv existuje riziko, že schválená textace přinese i komplikace, což mohlo být eliminováno, pokud by znění novely prošlo širší diskusí, je třeba respektovat vůli zákonodárců a jasnou vizi směřovat k mnohem intenzivnější implementaci udržitelnosti do veřejných zakázek.

Podpora v podobě checklistu i video semináře

Odpovědné veřejné zadávání již řada zadavatelů realizuje, včetně Ministerstva práce a sociálních věcí. Tito zadavatelé často přijali strategie odpovědného veřejného zadávání, začlenili příslušné postupy do svých vnitřních předpisů a aspekty udržitelnosti začleňují do zakázek, kde to je vhodné. Ministerstvo práce a sociálních věcí je přesvědčené, že odpovědné zadávání má řadu přínosů jak pro zadavatele, tak pro celou Českou republiku. Díky svým projektům na podporu odpovědného veřejného zadávání, MPSV poskytne i teď intenzivní pomoc zadavatelům, aby potenciál strategického přístupu k veřejným zakázkám byl využitý a česká společnost získala maximální hodnotu za vynaložené veřejné peníze. Přičemž hodnota netkví jen v nejnižší ceně, ale také v přínosech pro společnost, hospodářskou soutěž a životní prostředí.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, ke svým již vydaným metodikám, příkladům dobré praxe a vzorovým textacím, vydalo v prosinci nový metodický balíček, který obsahuje i checklist aspektů odpovědného veřejného zadávání a video seminář. To vše by mělo subjektům veřejné správy i samosprávy pomoci v úspěšném naplnění požadavků zákona.

Za velmi důležité pro úspěch zavedení této novelizace do praxe MPSV považuje spolupráci s dalšími partnery, jako je Asociace pro veřejné zakázky, Svaz měst a obcí či Asociace krajů. Shoda na jednotném a jednoduše uchopitelném výkladu bude stěžejní pro všechny zadavatele.

Tisková zpráva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat