Veřejné slyšení Evropského parlamentu o plastech a řízení odpadů v cirkulární ekonomice

EP plenary session- New Circular Economy Action Plan. Autor: Alexis HAULOT, © European Union 2021 – Source : EP

„Přechod na cirkulární ekonomiku je pro Evropu příležitost, kterou bychom měli přivítat s otevřenou náručí. Evropa není bohatá na suroviny, ale máme dovednosti, expertízu a schopnost inovovat a rozvíjet technologie potřebné pro uzavření jednotlivých okruhů a vybudování bezodpadové společnosti. Tato změna vytvoří pracovní místa stejně jako ekonomický růst a posune nás blíže k dosažení našich klimatických cílů. Je to win – win.“ Reportér Jan Huitema (Renew Europe, NL)

Koše ve městech přetékají jednorázovými obaly na jídlo, rouškami nebo nově respirátory a nelze se tak ubránit dojmu, že pandemie odsunula veškeré snahy o redukci plastového odpadu na druhou kolej. Vyhlídky přitom nejsou příznivé, podle odhadů EU se má světová spotřeba materiálů během 40 let zdvojnásobit a objem odpadů vyprodukovaného za rok má narůst o 70 %. Otázka je na místě: Zapomněli jsme pod tlakem pandemie na vytyčené cíle evropské i světové udržitelné ekonomiky?

Odpověď zní ne, nezapomněli. Realita je naštěstí příznivější, než by se na první pohled mohlo zdát. V době příchodu pandemie, v březnu roku 2020, vydala Evropská komise Akční plán cirkulární ekonomiky. Ten cílí na vytvoření evropské normy pro udržitelné produkty, podporu spotřebitelů a veřejných kupců, zajištění menšího množství odpadů nebo globální snahu o dosažení cirkulární ekonomiky.

Dalším krokem EU je série opatření a doporučení týkající se cirkulární ekonomiky, přijatá Evropským parlamentem 10. února 2021. V ní mimo jiné zaznívají témata jako ekodesign u produktů, opatření proti greenwashingu nebo zelené veřejné zadávání. To jsou často zásadní změny, například samotná fáze designování produktu dokáže ovlivnit dopad produktů na životní prostředí až o 80 %. Dle Evropského Parlamentu je naplňování cílů Green Deal možné jedině díky přechodu států na model cirkulární ekonomiky, zatímco dosavadní ekonomický model „Vem – vyrob – vyhoď“ musí skončit.

Veřejné slyšení 

Na předešlé iniciativy navázal Evropský parlament ve dne 25.2. 2021 Veřejným slyšením o plastech a řízení odpadů v cirkulární ekonomice. V první části se účastníci zabývali stávajícím právním rámcem ve spojení s plasty a řízením odpadů. Peter Kurth, prezident Evropské asociace pro řízení odpadů (European Waste Management Association – FEAD), zde vyzdvihl hlavní cíle FEAD, kterými jsou recyklace a obnova plastů v rámci cirkulární ekonomiky, povinný obsah recyklátů, již zmíněné zelené veřejné zadávání a důraz na ekodesign výrobků. Dále jsou to efektivní pravidla pro převážení odpadu mezi EU a zbytkem světa spolu se zákony zabraňujícími vznik ilegálního exportu a zločinného nakládání s odpady, lepší třídící systém a vyšší míra recyklace.

„Nedávná studie pro Evropský parlament ukázala, že se každý rok napříč Evropou utratí 630 milionů euro na vyčištění pláží a pobřeží od plastového odpadu, zatímco neschopnost recyklovat stojí evropskou ekonomiku 105 miliard euro. To je důkaz toho, že sběr, třídění, recyklace a obnova jsou jediným řešením, jak se hnout kupředu.

V příštích 10 letech je náš průmysl připraven investovat 10 miliard euro do sběru plastů a zařízení na recyklaci za předpokladu, že se využívání plastových recyklátů ekonomicky vyplatí. K tomu je třeba zavést opatření jako povinný obsah recyklátů a zelené veřejné zadávání, které by vytvořily šok v poptávce po recyklátech.“ Peter Kurth, prezident FEAD

Vedle Petera Kurtha v první části slyšení vystoupil i Enzo Favoino, předseda vědecké komise bruselské nevládní organizace Zero Waste Europe. Výše zmíněné téma Akčního plánu cirkulární ekonomiky EU v druhé části programu prezentovali Delphine Lévi Alvarès, koordinátorka Rethink Plastic alliance a hnutí Break Free From Plastic spolu s Antonis Kokossisem, profesorem National University of Athens.

Autor příspěvku: Tadeáš Rulík

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat