Velký problém malých nedopalků

Nedopalky, špačky, vajgly. Nenápadný odpad, ze kterého se stal globální problém. Odhaduje se, že ročně se na světě vyhodí 4 500 miliard nedopalků, které způsobují kontaminaci životního prostředí. Cirkulární ekonomika hledá řešení pro globální problémy a ani nedopalky nejsou výjimkou.

Nedopalek se skládá ze tří částí: filtru, papírku a zbytku tabáku. Právě kombinace těchto komponentů dělá z malého nedopalku velký problém. Filtr, který je tvořen acetátovým vláknem, se v přírodě rozkládá asi patnáct let. Rychlost sice závisí na vnějších podmínkách prostředí, ale stejně jako u jiných plastů se nejedná o biologickou degradaci a i po rozkladu viditelných částí v přírodě zůstávají mikroskopické plastové částice. Toxické látky obsažené ve filtru a tabákových zbytcích tak přetrvávají v ekosystémech a způsobují kontaminaci životního prostředí a hynutí vodních druhů. Do vodních ekosystémů se často dostávají přes kanalizaci nebo vyhozením nedopalků přímo do vody. Zajímavá studie týmu vědců z americké San Diego State University a Californian State University ukazuje, že 50 % sladkovodních ryb v pokusné skupině nepřežije ve výluhu z cigaretových nedopalků, jehož koncentrace odpovídá jednomu špačku na litr vody.

Největším problém je ale množství, ve kterém nedopalky vstupují do prostředí kolem nás. Odhaduje se, že se ročně na světě vyhodí až 4500 miliard nedopalků. Americká organizace Ocean Concervacy ve své výroční zprávě o dobrovolných úklidech na plážích potvrzuje nedopalkový problém, neboť cigaretový odpad je dle jejich měření nejrozšířenějším druhem odpadu, který je sbírán na plážích.

3 hodiny práce, 240 tisíc nedopalků. Autor: Emilie Akiko

Zcela zásadní je chování spotřebitelů tabákových výrobků, kteří své nedopalky často nepovažují za odpad, který je potřeba vyhodit do popelníčku či odpadkového koše a odhazují je prakticky leckde. Ulice mnohých měst po celém světě jsou zamořené nedopalky, ani ta města, kde se každý den pečlivě zametá, na tom nejsou lépe. Odpad, který nám z očí zmizí, celou řadu ekosystémů stále bolí. Jak je na tom česká metropole? Ovlivnil takzvaný protikuřácký zákon výskyt nedopalků v ulicích?

Pan Petr Marek, vedoucí střediska úklidu pro centrum Prahy společnosti Pražské služby k situaci dodává: “Problém nepořádku na ulicích před restauracemi zde byl již před zákonem. Centrum Prahy je specifické tím, že kouření bylo v mnoha z nich zakázáno již před tím, než vstoupil antikuřácký zákon v platnost. Po jeho zveřejnění se však problém zkomplikoval. Uvnitř restaurací se nesmí kouřit a venku se pro změnu nemůže pít alkohol. Často jsou tak ulice Prahy v ranních hodinách plné alkoholem ovlivněných osob, které k pořádku na ulicích určitě neprospívají.” Nepořádek a nedopalky ale nekončí na ulicích jen v noci. Během dne se problém přesouvá před administrativní budovy, které často nemají k dispozici popelníčky. “Paradox je, že nám z těchto míst chodí stížnosti na nepořádek, i když bychom mohli čekat, že tito kuřáci budou ukáznění. V terénu tak máme v ranních, odpoledních a nočních směnách dohromady asi sedmdesát pracovníků a i přes veškeré technické vybavení, jako jsou smetáky, komunální vysavače a samosběrné vozy máme plné ruce práce, abychom pořádek v centru udrželi,” dodává pan Marek.

Kampaň Čisté město bez nedopalků, MČ Praha 4

Pražský boj proti znečištění

V roce 2017, těsně po uvedení takzvaného protikuřáckého zákona, odstartovala kampaň Čisté město bez nedopalků, jejímž cílem bylo informovat kuřáky o škodlivosti odhazování špačků mimo popelnici. Pražští kuřáci dostali od městských častí Praha 1, Praha 4 a Pražských služeb pouzdra na krabičku cigaret, které jsou zároveň popelníčkem. Informační kampaň měla také upozornit na několikatisícové pokuty, které hrozí každému, kdo odhodí nedopalek na chodník. V roce 2016 totiž město vybralo pokuty za tento přestupek ve výši cca 200 000 korun. Kuřákům také vysvětlovala, proč jsou nedopalky v přírodě tak velký problém.

Do boje s nedopalky

Boj se znečištěním cigaretovými nedopalky má velké množství podob. Nejúčinnější strategií je předcházení vzniku odpadu plně v souladu s hierarchií nakládání s odpady. V praxi to znamená přestat kouřit úplně. Ne každý ale zvládne přestat kouřit, a proto je potřeba se zaměřit i na další strategie nakládání s tímto odpadem.

Jedním z takových způsobů je nahrazování klasických cigaret ručně baleným tabákem s použitím organických filtrů, které jsou v přírodě plně rozložitelné. Takové filtry se vyrábějí z nebělené celulózy a v českých trafikách jsou k dostání za cenu, která je ekvivalentní ceně obyčejných filtrů. Má to ale své komplikace: organický filtr na bázi celulózy, bavlny nebo lnu se sice rozkládá, ale obsahuje toxické látky jako je arsen nebo formaldehyd, které se při rozkladu můžou uvolnit do životního prostředí. Organické filtry se  nerozloží na chodníku ve městě nebo na skládce bez přístupu kyslíku a proto nejsou odpovědí na nezodpovědné chování kuřáků, kteří svoje nedopalky odhazují, kde je napadne. Minimálně však omezí množství nerecyklovatelného plastu, který se stal jedním z největších globálních problémů.

Zdroj: bezvajglu.cz

Vždy existuje možnost vzít si nedopalek s sebou, pokud v dohledu není žádný koš. Poslouží na to krabička od cigaret nebo kapesní popelník. Těch dnes existuje opravdu pestrá nabídka ve všech možných tvarech a barevných kombinacích. Podívejte se třeba na českou firmu BezVajglu, jejíž kapsičky na nedopalky nevypouštějí žádný zápach a mají kreativní design.

Pokud odnesete svůj nedopalek do odpadkového koše, aby se nepovaloval ve volné přírodě, stále zůstává nezodpovězena otázka recyklace. Možnou odpověď na tuto otázku našla americká firma Terra Cycle. Ta se proslavila systémem sběru odpadu, který je velmi přátelský ke svým zákazníkům. Jednotlivé domácnosti sbírají své špačky doma, pak je pošlou do Terra Cycle poštou zdarma. Od zákazníků vybírají nejenom nedopalky, ale i ostatní tabákové doplňky, které se nedají recyklovat – třeba tabákové obaly. Na oplátku zákazníci dostanou produkty firmy (například kompostér nebo různé upcyklované doplňky do domácnosti) nebo finanční ohodnocení.

Jak probíhá proces recyklace nedopalků v Terra Cycle? Nejdřív jsou nedopalky vystaveny gama-záření, čímž se zbavují velké části znečištění. Následně se hmota roztaví a pomocí extruze se vyrábějí pelety. Ty se následně smíchávají s peletami jiných typů plastů, které se recyklují ve firmě a vzniká tak plast, ze kterého jsou vyráběny lavičky, palety nebo dokonce i popelníky.

Terra Cycle nabízí svoje řešení nejenom pro domácnosti, ale i pro firmy a obce. Největší vliv tak přirozeně mají jejich projekty sběru nedopalků ve městech. Například v New Orleans díky instalaci popelníků Terra Cycle ve veřejném prostranství kleslo množství cigaretového odpadu o 13 %, což odpovídá 500 000 cigaretovým nedopalkům.

Recyklace ve Vankouveru. Zdroj: CityHallWatch

Z nedopalků dálnice

Australští vědci přišli na technologii, která ze směsi nedopalků a živice vyrábí asfalt, jehož technické parametry jsou podobné jako u konvenčního asfaltu. Na rozdíl od něj mají jednu velkou výhodu: cesty zpevněné tímto materiálem absorbují méně tepla, díky tomu mají delší životnost a také snižují efekt tepelného ostrova ve městech.

Kde se nachází řešení velkého problému malých nedopalků?

  • Design samotného cigaretového filtru. Špačky se rozkládají na mikroplasty a uvolňují toxické látky do životního prostředí. V ideálním případě by měl být cigaretový filtr  navržen tak, aby se z něj neuvolňovaly toxické látky a zároveň se dal snadno recyklovat. ·
  • Zajímavá je i koncepce internalizace externalit, neboli přenesení zodpovědnosti za vzniklé environmentální škody na tabákové korporace. Buď nepřímo, pomocí daní, nebo přímo na základě principu rozšířené odpovědnosti výrobce, který má povinnost starat se i o odběr nebezpečného odpadu, jako to funguje v případě elektroniky nebo žárovek. V praxi by to mohlo fungovat podobně jako popelníky od Terra Cycle v New Orleans.
  • Důležitý je i legislativní rámec, který by měl podporovat recyklaci, ale také restriktivní, který by měl trestat vyhazování nedopalků do životního prostředí, ať už ve městech či mimo ně.
  • Jak je známo z Prahy, efektivní kontrola a trestání provinilých kuřáků má v realitě problematické uplatnění. Pokud to není jednoduché v Praze, tak rozdávaní pokut na dálnicích nebo v přírodě zatím nepřipadá v úvahu. Proto je tak důležitá osvěta a šíření jednoduché informace: odhazování malého špačku v sobě skrývá velmi neblahé následky.

Kuchařka na řešení pohromy způsobené nedopalky zatím neexistuje. Cirkulární ekonomika však má jeden recept: je potřeba začít vnímat jakýkoliv odpad jako nový zdroj, i když se  problém nedopalků jeví na první pohled jako miniaturní. Vzorem mohou být recyklační firmy jako je Terra Cycle, která se věnuje i těmto nenápadným odpadkům.

Štěpán Vaškevič a Soňa Jonášová

2 komentáře
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat