Hradec Králové

V Hradci Králové budou moci lidé nově darovat věci k opětovnému užití, které za malou částku zase poslouží někomu dalšímu. K tomuto účelu poslouží celkem dva sběrné dvory ve městě. Za vybrané peníze zajistí Městské lesy výsadbu nových stromů na městských pozemcích. Na projektu by měly spolupracovat i Hradecké služby, které pro projekt zajistí vhodný personál. K uvedení do provozu dvou sběrných míst v podobě menších domků bude použita částka sto tisíc korun, kterou město vyhrálo v soutěži o nejlepší kontejner na elektroodpad od společnosti Asekol. Dnes rada města schválila Dohodu o realizaci provozu projektu.

„Jedním z  kroků podpory recyklace je zavedení projektu re-use, tedy možnosti „znovupoužití“. Ve spolupráci s Hradeckými službami a městskými lesy chceme zprovoznit dva sběrné dvory, kam budou lidé moci darovat předměty pro opětovné užití, například drobný nábytek, zařízení a vybavení domácnosti, hračky nebo třeba sportovní vybavení. Nyní jsme začali s přípravami, abychom projekt mohli odstartovat co nejdříve, rádi bychom to stihli před letními prázdninami,“ říká Martin Hanousek, náměstek primátora pro oblast životního prostředí.

Za vybrané peníze více stromů ve městě

Na základě odsouhlasené dohody radou města by měla vzniknout dvě speciální místa určená k darování a následnému prodeji předmětů (tzv. Re-use point) ve sběrných dvorech Na Brně a Bratří Štefanů. „Vybrané peníze budou následně určeny k výsadbě nových stromů na městských pozemcích. Celkově systémem re-use dojde k minimalizaci množství vznikajícího odpadu,“ dodává náměstek Hanousek.

Na projektu by se měly spolu s městem podílet také Hradecké služby a společnost Městské lesy. Město poskytne prostory vybraných sběrných dvorů a zajistí vhodné prostory k vystavení darovaného zboží. 

„Předpokládáme, že by mělo dojít k využití dvou uzamykatelných domků s regály, jejichž cena je 96 800 Kč včetně DPH. Na jejich nákup bychom rádi využili finanční dar ve výši sto tisíc korun od společnosti Asekol, který město získalo v rámci výhry v soutěži O nejlepší kontejner projektu Umění třídit,“ doplňuje náměstek Hanousek. Hradecké služby zajistí vhodný personál k obsluze Re-use point, provozní řád a instalaci uzamykatelných domků. Městské lesy se postarají o vyhlášení veřejné sbírky a její plnění, v rámci kterého dojde k nové výsadbě nových stromů v Hradci Králové. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here