Odpad zdrojem

INCIENOVINKY aneb co se děje v INCIEN

Jednou z hlavních činností INCIENu je rozvoj mezinárodní spolupráce. Prostřednictvím mezinárodní spolupráce země sdílejí know-how, pokroky, úspěchy, ale také možné překážky, a tím se navzájem inspirují.

INCIEN, ve spolupráci s Velvyslanectvím Nizozemského království zorganizovali dne 15.2. setkání týkající se projektu Green deals 2018. Na akci se setkali zástupci holandského Ministerstva infrastruktury a vodního hospodářství (Rijkswaterstaat), Institutu Cirkulární Ekonomiky, z.ú., i zástupci českých ministerstev a průmyslu na půdě Velvyslanectví Nizozemského království v Praze, aby se seznámili s konceptem Green deals.

Green Deals je nizozemský vládní program, který umožňuje poskytování efektivní pomoci organizacím usilujícím inovativními projekty o zelený a udržitelný růst, kterým ale překáží legislativa k úspěšné implementaci a diseminaci. Na setkání se diskutovalo i o možnostech implementace Green deals v České republice. INCIEN je průkopníkem těchto principů v České republice a v nejbližší době bude vyvíjet velkou pozornost možnostem přejmutí tohoto úspěšného nizozemského konceptu do České republiky. 


Aktuálně

Názor: Problémy s plastovým odpadem svádíme na Čínu, ale prakticky si za něj můžeme sami. Česká média v posledních týdnech zaplavila zpráva otevírající problém, který byl sice avizován už roky, ale vyděsil zejména ty, které měl, dle mého názoru, zasáhnout nejméně – spotřebitele. Jde o situaci, kdy Čína oznámila konec odběru plastů. Přesněji řečeno, nastavila tak přísné podmínky na jejich čistotu, že ji většina plastů, které do Číny putovaly celá léta lodní dopravou k recyklaci, nesplňují. Důležité je ale uvědomit si pár základních souvislostí, které celý problém stočí trošku jiným směrem – ne směrem do zemí třetího světa, ale k nám samotným. A ke způsobu, jakým s plastem v současné době skutečně nakládáme. Ten je totiž jen velmi málo takový, jaký by měl být – tedy cirkulární.


Byznys

RESPIRO, tak jako v předešlých dvou letech, zvítězilo v prestižní soutěži PROMOTIONAL GIFT AWARD v německém Bonnu. PROMOTIONAL GIFT AWARD je soutěž evropských reklamních agentur v kreativitě s důrazem na 3D reklamu. Díky gramodeskám, ze kterých vznikly designové hodiny s praktickým blokem bylo vše celkem jednoduché. Příběh celého setu s konferencí měly i pera vyrobená z jejich starých tiskovin. Firma RESPIRO je průkopníkem principů upcyklace a podporovatelem myšlenek cirkulární ekonomiky v České republice. Je jedním z dlouhodobých partnerů INCIEN v oblasti osvětových aktivitit na základních a mateřských školách.

Firma Tierra Verde, kterou má pod taktovkou neuvěřitelně energetická Nataša Foltánová, se neustále rozrůstá. A to jak v rozsahu, tak v přístupu k udržitelnosti a zodpovědnosti. Tierra Verde je česká firma, která je svým přístupem velmi unikátní. Z trendů a alternativ životního stylu dělá mainstreamový přístup, jejich výrobky najdete například v drogeriích DM a s Natašou se můžete lehce sejít i „naživo“.

Se vstřícným přístupem ke svým zákazníkům přišla francouzská rodinná firma Groupe SEB, která je na českém trhu známá díky značkám Tefal, Rowenta či Krups, a která na půdě Velvyslanectví Francie během expertního kulatého stolu představila svůj projekt Opravitelný výrobek po dobu 10 let. Tento závazek platí pro celých 95 % produkce společnosti.

 


Města a obce

Konference Odpad zdrojem 2018 se stane první akcí v České republice, která bude kompenzovat svůj dopad na klima a bude se honosit značkou „UHLÍKOVĚ NEUTRÁLNÍ AKCE“.

Pražskou spalovnu – Zařízení na energetické spalování odpadu (ZEVO), které funguje nepřetržitě více než 20 let, čeká v následujících letech generální rekonstrukce. Ta začne již na jaře letošního roku a Pražské služby, vlastník ZEVO, investují bezmála tři miliardy korun. Obnova technických komponent v oblasti spalování a čištění spalin proběhne za plného provozu energetického využívání odpadu, který Pražské služby do Malešic sváží z území hlavního města.


Svět

Iceland, řetězec britských supermarketů, se zavázal zbavit plastových oblaů do 5 ti let. Společnost, která má 900 prodejen a specializují se hlavně na mražené produkty, nahradí stávající plastové obaly jinými materiály jako papír, celulóza, sklo a kov. Náhrady, které zahrnují recyklovatelné a rozložitelné materiály se použijí přibližně v 1400 produktových liniích.

 

Circle Economy v Nizozemí zakládá Circle Lab. Projekt odstartují už 19.3. prostřednictvím řady výzev.  Circle Lab je online platforma, která má za cíl dát podnět městům, firmám a občanům, aby cirkulárne řešili obecné problémy. Pro lidi to znamená otevřený přístup k různým možnostem učení, objevování a rovněž se v Cirlce Lab mohou inspirovat. Prostřednictvím Circle Lab se zbourají hranice, které bránily volnému plynutí informací a podpoří se tak spolupráce, inovace, které mohou vést k uzavření cirkulárního kruhu. Zapojit se může kdokoli, z kterékoli země světa. Téma první výzvy už známe: How can small to medium- sized businesses improve the legacy of major city events and conferences? 

Legislativa

Evropská komise zveřejnila v lednu 2018 řadu dokumentů k oběhovému hospodářství (v rámci plnění tzv. Akčního plánu EU pro oběhové hospodářství). Legislativní přehled za měsíc leden připravil pan Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., vedoucí oddělení koncepcí a technologií a zástupce ředitele odboru odpadů.

Schvalování balíčku k oběhovému hospodářství se posunulo do další fáze:

23.2. 2018 velvyslanci při EU (v rámci tzv. COREPER) potvrdili předběžnou dohodu s Evropským parlamentem ohledně čtyř legislativních návrhů balíčku předpisů o odpadech, jíž bylo dosaženo dne 18. prosince 2017 – blíže:

http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2018/02/23/eu-ambassadors-approve-new-rules-on-waste-management-and-recycling/

27.2. 2018 schválil návrhy dohodnutých změn Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu – blíže:

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20180227IPR98710/circular-economy-meps-back-plans-to-boost-recycling-and-cut-landfilling a http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/139404/2018-02-27-%20Roll%20Call%20Votes.pdf

Hlasování v plénu Evropského parlamentu je prozatím naplánováno na 16. -18. duben 2018.

Circular Economy Stakeholder Conference

Ve dnech 20. – 21. 2. 2018 se uskutečnil druhý ročník zásadní konference v oblasti oběhového hospodářství “Circular Economy Stakeholder Conference” – záznam z této konference je k dispozici na https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/circular-economy-stakeholder-conference-2021-february-delivering-circular-economy-whats-next

Legislativa EU

V EU se mezi zástupci jednotlivých orgánů včera odhlasovalo předčasné znění čtyř směrnic balíčku k cirkulární ekonomice. EU si od balíčku, který zásadně mění nařízení odpadových, obalových, skládkových a WEE/baterie/ELV směrnic, slibuje rychlejší přechod na oběhové hospodářství. Balíček přinese vyšší recyklaci, omezení obalových materiálů, méně skládkování nebo například větší využití druhotných surovin. Více na: https://incien.org/aktualni-informace-o-balicku-k-cirkularni-ekonomice/


 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here