Týden Inovací představí vizi České republiky jako Hotspotu pro Cirkulární ekonomiku, hostem bude i uznávaný odborník na cirkulární ekonomiku Freek van Eijk

Týden inovací

V rámci hlavní akce Týdne inovací 2019 se uskuteční 20. 5. 2019 od 13 hodin kulatý stůl na téma Česká republika jako Hotspot pro Cirkulární ekonomiku, jehož hlavním hostem bude pan Freek van Eijk, ředitel nizozemské organizace Holland Circular Hotspot a zároveň jeden z nejvýznamnějších holandských odborníků na problematiku odpadového hospodářství a cirkulární ekonomiky. Holandsko je mimo jiné považováno za největšího iniciátora rozvoje cirkulární ekonomiky na světě. Česká republika má díky této příležitosti možnost převzít pomyslnou „cirkulární“ štafetu a dostat se se svými záměry na globální úroveň.

Primárním cílem setkání je diskutovat a definovat roli, kterou by měl hrát Hotspot v České republice při naplňování plánů přechodu na cirkulární ekonomiku. Zároveň se zde Freek van Eijk podělí o zkušenosti se zakládáním obdobných projektů na celosvětové úrovni. Kromě tohoto významného řečníka, bude dalším zahraničním hostem Jorrit Vervoordeldonk, konzultant mezinárodní firmy Methabolic, věnující se přímé aplikaci principů udržitelného rozvoje v soukromém sektoru. Na akci představí mimo jiné dobré příklady z praxe v zahraničí. Kulatého stolu se zúčastní zejména klíčoví stakeholdeři z ministerstev, firem, asociací a výrobců, kteří mají zájem o rozvoj cirkulární ekonomiky u nás a chtějí svoji představu o fungování Hotspotu v ČR řešit.

„Plánem Institutu Cirkulární Ekonomiky je založit další Hotspot v České republice a pod touto značkou ještě intenzivněji šířit osvětu cirkulární ekonomiky, realizovat konkrétní cirkulární projekty, poskytovat konzultace pro státní i soukromý sektor a hlavně udělat z České republiky významného globálního hráče,“ dodává Vojtěch Vosecký z Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN).

Kulatý stůl s tématem Česká republika jako Hotspot pro cirkulární ekonomiku se uskuteční 20. května od 13:00 v rámci hlavní události Týdne Inovací 2019, v prostorách Kotelny 55 na ulici Pernerova 652/55 v Karlíně.

Cirkulární ekonomika bude i jedním z klíčových témat dopoledního bloku mezinárodní konference Týdne inovací. V odpoledních hodinách mohou účastníci navštívit odborný workshop o cirkulárních byznys modelech, který pořádá INCIEN ve spolupráci s inovační agenturou Direct People. Na seminář i konferenci je třeba samostatná registrace. Bližší program i informace o hlavní zahajovací události najdete zde.

Informace o hlavních řečnících:

Freek Van Eijk

Freek je jedním z nejvýznamnějších holandských odborníků na problematiku odpadového hospodářství a cirkulární ekonomiky. Je ředitelem společnosti Holland Circular Hotspot, autorem, moderátorem a přednášejícím v oblasti cyklického a odpadového hospodářství a udržitelných měst. Vyučoval v Organizaci OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO) ve Vídni a přednášel na téma cirkulární ekonomiky na univerzitě LUISS v Římě. Je také výkonným ředitelem společnosti Acceleratio a členem poradního sboru Světové asociace pro bioplyn. Nadace Holland Circular Hotspot je veřejno-soukromá iniciativa, jejímž cílem je rozvíjet oběhové hospodářství a prostřednictvím sdílení znalostí a inovací podporovat mezinárodní spolupráci propojováním vlád, institucí a podniků.

Jorrit Vervoordeldonk

Jorrit je konzultantem pro udržitelnost v týmu společnosti Metabolic, kde doufá, že využije svého analytického zázemí a podnikatelského myšlení k tomu, aby byl svět krok za krokem udržitelnější. Je pevně přesvědčen, že k přechodu na udržitelné hospodářství jsou zapotřebí znalosti založené na údajích, jakož i silná komunikace, vzdělávání a spolupráce mezi podniky a vládami. Jorrit má multidisciplinární zázemí v oblasti leteckého inženýrství, udržitelné energie a řízení technologií. Pracuje na tom, aby ukázal světu možnosti udržitelné energie již od doby, kdy studoval na Delft University of Technology, kde postavil auto poháněné solární energií. Během studií také založil start-up pro vývoj inženýrských koncepcí. Ve své diplomové práci použil analýzu dat a prostorové faktory k prozkoumání různých faktorů, které hrají roli v infrastruktuře nabíjení elektrických vozidel v městském prostředí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat