Světové ekonomické fórum: největší hrozbou pro rok 2019 je změna klimatu

Report, který Fórum vydává každoročně v lednu a na kterém se podílejí globální experti a myšlenkoví lídři, v letošním roce vyzdvihuje neschopnost populace poradit si s neustále se zvyšujícím trendem akcelerace problémů v mnoha odvětvích. V některých oblastech tlak na přírodní zdroje či tempo ubývání biodiverzity doslova tlačí na planetární hranice, kdy nebude v lidských silách zajistit nápravu a návrat systému do rovnováhy či schopnosti sebeobnovy.

Oblast tlaku na zdroje je také jedna z hlavních příčin možných budoucích válečných konfliktů, které doprovází masová migrace. Alarmující jsou i čísla, která s válečnými konflikty, jež jsou výsledkem geopolitické nestability a intenzivní konfrontace mezi hlavními politickými mocnostmi, souvisí. Celých 80 % expertů vyjádřilo obavy, že globální problémy válečných konfliktů budou v následujícím roce intenzivně eskalovat. 93 % expertů prohlásilo, že se globální vztahy mezi mocnostmi v příštím roce zřejmě zhorší.

Klimatická změna jako největší výzva

I přes tyto negativní prognózy je však největší výzvou právě klimatická změna. Mezi třiceti globálními risky vybírali experti pět nejpravděpodobnějších, které mají zároveň největší dopad. Jsou jimi extrémní projevy počasí, kolaps ekosystémů a ztráta biodiverzity, přírodní katastrofy, ekologické katastrofy způsobené lidskou činností a selhání snahy o změnu klimatu a adaptaci na ni.

Zvětšující se hospodářské oživení nám přináší příležitost, kterou si nemůžeme nechat ujít. Tou je možnost vypořádat se s oslabením světových institucí, společnosti a životního prostředí. Vážně musíme brát i riziko globálního rozpadu systémů. Společně máme k dispozici zdroje a nové vědecké a technologické znalosti, abychom tomu zabránili. Hlavním úkolem je nalézt vůli a impuls společně pracovat na společné budoucnosti, “uvedl profesor Klaus Schwab, zakladatel a výkonný předseda Světového ekonomického fóra.

Další výzvou je kybernetická bezpečnost, očekávány jsou útoky na tyto systémy na nadnárodní úrovni. Zvětšující se závislost na technologiích je nejvýznamnějším hráčem v oblasti formování směru, kterým se budou celospolečenská rizika formovat v následujících deseti letech.

Stabilita může vést k přehlížení rizik

Ekonomická rizika jsou, na druhou stranu, hodnocena jako méně významná, což s sebou přináší jeden znepokojující vedlejší efekt. Stabilita ekonomických systémů může být podle odborníků příčinou, která povede k přehlížení preventivní strategie pro přicházející rizika. Pozornost by měla být věnována i dopadům spojených se vzájemnou propojeností všech kritických oblastí vedoucích k vysoké strukturální nezaměstnanosti.

Budoucí šoky

Rostoucí složitost a vzájemná propojenost našich globálních systémů může vést k zpětnovazebním smyčkám, prahovým efektům a kaskádovým narušením. Náhlé a dramatické poruchy, které jsou označovány jako “budoucí šoky” se stávají pravděpodobnějšími. V letošní Zprávě o globálních rizicích je předloženo 10 krátkých scénářů a předpovědí, které by měly být motivací světových vůdců, aby tyto šoky posoudili a případně se připravili na jejich mitigaci. Patří mezi ně:

  • Slabá sklizeň: neustálé výkyvy v zemědělské produkci mohou narušit produkci potravin pro světovou populaci.
  • Zaneřáděný web: růst umělé inteligence, která zapleveluje a zpomaluje výkon Internetu.
  • Smrt obchodu: obchodní války znemožňují světovým institucím včasnou reakci.
  • Zhroucení demokracie: nové vlny populismu ohrožují společenský řád.
  • Přesně zacílené vymírání: drony s umělou inteligencí používané ke nelegálnímu rybolovu posunují tento sektor k nové a mnohem neudržitelnější a obtížně kontrolovatelné podobě.
  • Do propasti: další finanční krize přemůže politické reakce a vyvolá období chaosu.
  • Válka bez pravidel: mezistátní konflikty eskalují nepředpovídatelně díky absenci pravidel pro kybernetickou bezpečnost.

Chcete se o Zprávě o globálních rizicích 2018 dozvědět více?

Zdroj: Tisková zpráva WEF

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat