Strategie Z farmy na vidličku stručně a přehledně

Strategie Z farmy na vidličku je srdcem Evropské zelené dohody, jejímž cílem je učinit potravinové systémy spravedlivými, zdravými a šetrnými k životnímu prostředí. Dle vize Evropské Komise potravinové systémy nemohou být odolné vůči krizím, jako je pandemie COVID-19, pokud nejsou skutčně udržitelné (ekonomicky, environmentálně, sociálně). Cílem vize Zelené dohody pro Evropu je tak přepracovat současné potravinové systémy, které dnes představují téměř jednu třetinu celosvětových emisí skleníkových plynů, spotřebovávají velké množství přírodních zdrojů, mají za následek ztrátu biologické rozmanitosti a negativní dopady na zdraví (v důsledku podvýživy i nadměrné výživy) a nedovolují spravedlivé ekonomické výnosy a živobytí pro všechny aktéry, zejména pro prvovýrobce.

Uvedení potravinových systémů na udržitelnou cestu také přináší nové příležitosti pro provozovatele v potravinovém hodnotovém řetězci. Nové technologie a vědecké objevy v kombinaci se zvyšujícím se povědomím veřejnosti a poptávkou po udržitelných potravinách budou dle vize Zelené dohody přínosem pro všechny zúčastněné strany.

Strategie Z farmy na vidličku si klade za cíl urychlit náš přechod k udržitelnému potravinovému systému, který by měl:

  • mít neutrální nebo pozitivní dopad na životní prostředí
  • pomáhá zmírňovat změnu klimatu a přizpůsobovat se jejím dopadům
  • zvrátit ztrátu biologické rozmanitosti
  • zajistit potravinovou bezpečnost, výživu a veřejné zdraví a zajistit, aby každý měl přístup k dostatečné, bezpečné, výživné a udržitelné cenové dostupnosti potravin
  • vytvářet spravedlivější ekonomické výnosy, podporovat konkurenceschopnost dodavatelského sektoru EU a podporovat spravedlivý obchod

Strategie stanoví regulační i neregulační iniciativy, přičemž klíčovými nástroji na podporu spravedlivého přechodu jsou společná zemědělská a rybářská politika.

Bude předložen návrh legislativního rámce pro udržitelné potravinové systémy na podporu implementace strategie a rozvoje udržitelné potravinové politiky. Po zhodnocení poučení z pandemie COVID-19 Komise rovněž vypracuje pohotovostní plán pro zajištění dodávek potravin a zajištění potravin. EU podpoří celosvětový přechod k udržitelným zemědělsko-potravinářským systémům prostřednictvím svých obchodních politik a nástrojů mezinárodní spolupráce.

K umožnění a urychlení přechodu na spravedlivý, zdravý a ekologický potravinový systém jsou užitečné poradenské služby, finanční nástroje, ale také výzkum a inovace, protože mohou pomoci řešit napětí, vyvíjet a testovat řešení, překonávat bariéry a odhalovat nové tržní příležitosti. .

Strategie Z farmy na vidličku v Českém jazyce ke stažení zde:

Strategii v angličtině najdte ZDE. Kompletní informace Evropské Komise najdete ZDE.

INCIEN pro téma zemědělství také založil LinkedIn skupinu, kde můžete sdílet novinky a inspiraci v oblasti cirkulární ekonomiky v zemědělství. Zajímáte se o cirkularitu, zemědělství a máte zájem o propojení na komplexní expertní síť v Česku i zahraničí? Připojte se do našeho Cirkulárního hotspotu! Pro více informací nás kontaktujte na emailu recepce@incien.org.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat