Spotřebitelé plýtvají jídlem dvakrát víc, než se předpokládalo

Zdroj obrázku: Pixabay. Autor: Sponchia

Bohatší lidé vyhazují více jídla, než se dříve myslelo, zejména když mají vyšší kupní sílu. Tým výzkumníků ekonomů z Wageningen universtiy v Nizozemsku si myslí, že spotřebitelé jsou zodpovědní za 19 procent veškerého plýtvání potravinami, což je více než dvojnásobek dříve předpokládaného podílu. To je způsobeno tím, že předchozí odhady nezohledňovaly vliv bohatství na chování spotřebitelů. Plýtvání potravinami začíná, když spotřebitelé mají k dispozici alespoň 6,70 dolarů na den na osobu.

Výzkum, který provedl tým z Wageningen Economic Research, ukazuje, že plýtvání rychle roste, jakmile se prosperita zvyšuje, a poté pomaleji, jakmile bohatství narůstá ještě více. Vědci souvislost mezi plýtváním jídlem a blahobytem spotřebitelů analyzovali na základě údajů například od FAO, Organizace OSN pro výživu a zemědělství. To jim umožnilo odhadnout globální plýtvání jídlem a množství odpadu na jednotlivé země.

Plýtvání jídlem v České republice

V České republice je situace ohledně plýtvání jídlem také znepokojující. Každý rok se v Česku vyhodí přibližně 900 tisíc tun potravin, což je asi 85 kilogramů na osobu. Velký podíl tohoto odpadu pochází z domácností, což je trend viditelný ve většině rozvinutých zemí.

Zajímavým krokem k řešení tohoto problému je zavedení iniciativ na záchranu jídla a zvyšování osvěty o plýtvání jídlem. Například, aplikace jako je “Zachraň jídlo” pomáhají spotřebitelům koupit jídlo, které by jinak bylo vyhozeno, za snížené ceny. Vládní a nevládní organizace také organizují kampaně, které učí lidi, jak lépe plánovat nákupy a přípravu jídel, aby se minimalizoval odpad.

Je zřejmé, že jak v Česku, tak i ve světě, bohatství a spotřebitelské chování hrají klíčovou roli v množství vyhazovaného jídla. Řešení tohoto problému vyžaduje koordinovaný přístup zaměřený na změnu chování na všech úrovních společnosti.

Studie byla publikována ve vědeckém časopise PLOS ONE. Pro více informací kontaktujte vedoucí výzkumu monika.verma@wur.nl.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat